Marcela Herainová – Cihlářská výroba a kamenina
CIHLÁŘSKÁ VÝROBA
Charakteristika cihlářského střepu, vlastnosti.30 kB
Historie cihlářské výroby.42 kB
Druhy cihlářských výrobků
Prvky pro svislé konstrukce.36 kB
Vodorovné konstrukce.54 kB
Pálená střešní krytina.54 kB
Cihelná dlažba.54 kB
Cihelné okrasné tvarovky.54 kB
Trativodky.54 kB
Antuka.54 kB
Ukázky cihlářských výrobků.54 kB
Cihelné tvárnice typu THERM.111 kB
Cihly pro nenosné příčky.65 kB
Cihly pro lícové zdivo.65 kB
Vodorovné konstrukce.112 kB
Cihelné okrasné tvarovky.118 kB
Pálená střešní krytina.70 kB
Doplňky pro střešní plášť.70 kB
Suroviny pro cihlářskou výrobu
Cihlářské zeminy.74 kB
Cihlářské hlíny.28 kB
Cihlářské jíly.28 kB
Jílovce a jílové břidlice.28 kB
Uhličitanové zeminy.36 kB
Vlastnosti cihlářských zemin.36 kB
Chemické složení.36 kB
Mineralogické složení.47 kB
Technologické vlastnosti.47 kB
Neplastické suroviny36 kB
Ostřiva.36 kB
Lehčiva.36 kB
Těžba surovin, úprava, skladování
Těžba surovin.80 kB
Úprava surovin.28 kB
Příprava plastického těsta
Příprava plastického těsta.28 kB
Linky pro přípravu plastického těsta.40 kB
Strojní zařízení pro přípravu plastického těsta.40 kB
Podávací zařízení.40 kB
Mlecí zařízení.40 kB
Mísiče.36 kB
Ostatní zařízení.36 kB
Tvarování
Tvarování.36 kB
Tažení z plastického těsta.48 kB
Lisování ražením.29 kB
Sušení
Sušení.33 kB
Výpal
Výpal.28 kB
Děje při výpalu.43 kB
Pece pro výpal cihlářských výrobků.38 kB
Výpal v tunelové peci.38 kB
Předehřívací pásmo.38 kB
Žárové pásmo.38 kB
Chladicí pásmo.33 kB
Využití odpadního tepla z pecí.33 kB
Manipulace s výrobky.33 kB
Pálicí pomůcky.36 kB
Vliv výpalu na životní prostředí.36 kB
Povrchová úprava výrobků
Povrchová úprava výrobků.28 kB
Balení
Balení.28 kB
Použití výrobků
Použití výrobků.131 kB

Ing. Hynek Stančík: Vliv pórovité struktury na vlastnosti cihlářského střepu, disertační práce
Lehčený cihlářský střep1,36 MB