Štítek: právo

Kdo je účastníkem stavebního řízení?

Zeptali jsme se advokáta: Chystáme novou výstavbu. Kdo je účastníkem stavebního řízení? Vznik nové či významná změna stávající stavby vždy více či méně zasahuje do svého okolí – ať už v průběhu svého vzniku nebo svou budoucí existencí. Pouze účastníkům stavebního řízení však náleží práva a povinnosti, jejichž uplatněním mohou […]

Problém nepružné reakce

Dotaz čtenářky: Již před pěti lety jsem si zažádala na stavebním úřadě o stavební povolení a do dnešního dne není toto řízení platně skončené. Je možné nějak donutit správní orgán, aby konečně rozhodl? Zásada rychlosti je jednou ze stěžejních zásad českého právního systému. V českém ústavním pořádku je tento institut […]

Smlouva o dílo a finance

Stavím dům, přičemž ke stavbě jsem přizval odbornou stavební firmu. Uzavřeli jsme spolu smlouvu o dílo a nyní, když je stavba téměř hotová, jsem s hrůzou zjistil, že ve smlouvě chybí cena, na níž jsme se původně dohodli. Zhotovitel je ochoten podepsat dodatek, ale najednou chce cenu stanovit jakýmsi rozpočtem. […]

Bez stavebního povolení

Dotaz čtenáře: Dobrý den, vlastním pozemek se zahradou a rád bych na pozemku vystavěl menší rodinný dům, případně i studnu. Rád bych se dozvěděl, k jakým stavbám po mně stavební úřad (ne)bude vyžadovat stavební povolení? Stavební zákon prošel od 1. 1. 2018 poměrně zásadní novelou, která se mimo jiné dotýká i určení staveb, na které se nevztahuje […]

Stavba na vlastním poli

Dotaz čtenáře: Vlastním pozemek, který je v územním plánu vyznačen jako zemědělská půda. Rád bych zde nechal vystavět obchodní dům s kinem. Jak toho docílím, je-li to vůbec možné, a co je zapotřebí? Patrik M., Zlínsko Především potřebujete změnit územní plán (dále jako „ÚP“) a získat souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu. Abyste zde […]

Dohoda spoluvlastníků nemovitosti

Dotaz čtenáře: V souvislosti s pozemkem, který vlastním spolu s bratrem v ideálním spoluvlastnictví. Všechno bylo v pořádku, dokud jsme před nedávnem nedostali nabídku, abychom pozemek pronajali. Bratr je kategoricky proti, nejradši by se pozemku zbavil. Já bych naopak pozemek chtěl vlastnit dál a případně jej prozatím pronajímat. Situace je […]

Jak na soudní prodej zástavy?

K čemu přesně slouží zástavní právo? O radu jsme požádali advokáta… Dotaz čtenářky: Dcera si se svým manželem před nedávnem zakoupila na hypotéku rodinný dům, který začali rekonstruovat. Rekonstrukce se ale zkomplikovala a odhadované náklady na její dokončení prý přesáhly tu část úvěru, která byla poskytnuta na rekonstrukci. Banka sdělila, […]

Změny v katastru

Zeptali jsme se advokáta… Dotaz čtenáře: Zajímá mě, zda nový občanský zákoník nějak pozměnil důležitost informací, které se zanášejí do katastru nemovitostí. Mnohokrát děkuji, František B. Liberec Ano, je tomu tak. Za účinnosti předchozí právní úpravy bylo možné opravit chyby v katastru prakticky kdykoliv. Došlo-li, ať již nedbalostní chybou úředníka nebo zlým úmyslem, […]

Zaměření pozemku a přestavek

Obrátili jsme se na advokáta… Před pár dny se na mě a mou ženu obrátila naše sousedka s tím, že chce svůj pozemek, který sousedí s naším domem, prodat, a proto si jej nechala u geodeta zaměřit. Jenže při tomto zaměření se zjistilo, že část naší zděné garáže, kterou jsme […]