Dotaz čtenáře: Dobrý den, vlastním pozemek se zahradou a rád bych na pozemku vystavěl menší rodinný dům, případně i studnu. Rád bych se dozvěděl, k jakým stavbám po mně stavební úřad (ne)bude vyžadovat stavební povolení?

Stavební zákon prošel od 1. 1. 2018 poměrně zásadní novelou, která se mimo jiné dotýká i určení staveb, na které se nevztahuje povinnost stavebního povolení.

První možností je, že stavitel nepotřebuje vůbec nic (např. běžné udržovací práce). Druhým režimem je ohlašovací režim, kdy plánovanou stavbu musím ohlásit na stavebním úřadě. Třetím režimem, pro stavitele nejvíc problematickým, je režim vyžadující stavební povolení. Dnes se pobavíme o stavbách, které stavební povolení nevyžadují. Jsou jimi např.:

  • stavby domu pro rodinu nebo rekreačního objektu (podzemní podlaží do hloubky max. 3 metry, max. 2 nadzemní podlaží a podkroví)
  • terénní úpravy
  • přístavby a nástavby rodinného domku do daných rozměrů
  • reklamní stavby
  • stavby opěrných zdí (max. do výše 1 metru, která nezasahuje do veřejných komunikací a prostranství)
  • stavební úpravy, které nezasahují do nosných konstrukcí domu a další.

Zde je ovšem nutné mít na paměti, že i tak je u naprosté většiny vyžadován územní souhlas, který bude třeba vyřídit společně s nahlášením stavby. O něj si musíte zažádat stejně jako o stavební povolení na stavebním úřadě v místě, pod které spadá pozemek, na kterém chcete stavět.

Stavební povolení je potřeba k téměř naprosté většině všech ostatních staveb. Příkladem takové stavby by byly rekonstrukce, které určitým způsobem zasahují do nosných stěn nemovitosti.

Zmiňujete, že byste rád vystavěl studnu. Zde je třeba pamatovat na vodní zákon, dle kterého je vyžadováno stavební povolení pro výstavbu studny i pro případ jejího rozšíření či prohloubení.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *