Nezbytnou podmínkou spokojeného bydlení jsou zvukové izolace

Zvuk je všudypřítomný a může mít na naše zdraví a pohodu značný vliv. Nadměrný hluk může způsobovat problémy se spánkem, soustředěním, a dokonce i s naším celkovým zdravotním stavem. Zvuková izolace domu je proto důležitá pro vytvoření klidného a pohodlného prostředí k životu.

Zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. Slyšitelný zvuk je akustické kmitání v kmitočtech, které vnímá lidský sluch, tj. přibližně v kmitočtovém rozsahu mezi 16 a 16 000 Hz. Ve stavební akustice se rozlišuje zvuk šířící se vzduchem a zvuk šířící se konstrukcí. Ve vzduchu se zvuk šíří postupným podélným vlněním, v tuhých tělesech se zvuk šíří převážně příčným a ohybovým vlněním. Zvláštním případem zvuku šířícího se konstrukcí je kročejový zvuk. Kročejový zvuk vzniká chůzí po podlaze nebo nárazy na stavební konstrukci, šíří se konstrukcí a je jí vyzařován do sousedních místností, kde se šíří vzduchem. Hluk je každý nežádoucí, nepříjemný nebo škodlivý zvuk. Skládá se obvykle z několika dílčích tónů, jejichž kmitočty nejsou celočíselnými násobky. Nadměrný hluk působí negativně na většinu živých organismů.

Zvuk vzniká kmitáním těles. Pokud lze toto kmitání považovat v závislosti na čase za pravidelné, nazýváme je harmonickým.

K hlavním parametrům zvuku patří k jeho frekvence f [Hz = s-1], která vyjadřuje počet kmitů za jednu sekundu a je vyjádřena vztahem:

kde: c – rychlost zvuku v daném prostředí [m.s-1] (pro vzduch c0osciluje kolem 340 m.s-1), λ – vlnová délka [m], T – perioda [s].

Dalším důležitým parametrem zvuku je akustický tlak pt [Pa], přičemž celkový tlak p [Pa] se v určitém čase t skládá ze statického atmosférického tlaku ps [Pa] a z okamžitého akustického tlaku pt [Pa]. Akustický tlak pt je potom rozdíl mezi celkovým tlakem p a statickým atmosférickým tlakem ps.

Jak funguje zvuková izolace?
Zvuk se šíří jako vlna. Pokud dojde k překážce, vlna se o ni odrazí nebo roztříští. Zvuková izolace funguje tak, že zvukovou vlnu roztříští nebo pohltí.

+Existují dva základní typy zvukové izolace:
neprůzvučnost – zvukovou vlnu odrazí nebo roztříští a pohltivost – zvukovou vlnu absorbuje.

Jaké materiály se používají k zvukové izolaci? Pro zvukové izolace se používají různé materiály, které mají různé vlastnosti. Hrubé materiály, jako je beton nebo cihla, mají dobrou neprůzvučnost. Lehké materiály, jako je minerální vlna nebo polystyren, mají dobrou pohltivost.

Kde je potřeba zvuková izolace? Zvukovou izolaci je potřeba všude tam, kde je potřeba snížit hluk. Mezi nejčastější místa patří:

Stěny – k izolaci hluku od sousedů nebo z ulice.

Strop – k izolaci hluku z chodby nebo od sousedů nad námi.

Podlaha – k izolaci hluku od sousedů pod námi.

Dveře a okna – k izolaci hluku z venku.

Jak zvukově izolovat dům?
Zvukovou izolaci domu je možné realizovat při výstavbě nového domu nebo při rekonstrukci stávajícího domu. Při výstavbě nového domu je možné použít materiály s dobrými akustickými vlastnostmi. Mezi tyto materiály patří například:

Dvojité stěny – vnitřní stěna je postavena z lehkého materiálu, který je vyplněn zvukovou izolací.

Kročejová izolace – podlahové konstrukce jsou vyplněny zvukovou izolací, která tlumí hluk z chůze.

Zvukově izolované dveře a okna – dveře a okna jsou vyrobeny z materiálů s dobrými akustickými vlastnostmi.

Při rekonstrukci stávajícího domu je možné provést zvukové izolaci stávajících konstrukcí. Mezi nejčastější způsoby patří:

Nalepení akustických desek na stěny nebo strop – akustické desky pohlcují zvuk.

Instalace akustického podhledu – akustický podhled pohlcuje zvuk z místnosti.

Použití zvukově izolovaných dveří a oken – zvukově izolované dveře a okna snižují hluk z venku.

Výhody zvukové izolace domu
Zvuková izolace domu přináší řadu výhod, mezi které patří:

Zlepšení izolačních vlastností domu – zvuková izolace pomáhá udržet teplo v zimě a chlad v létě.

Snížení hluku – zvuková izolace pomáhá snížit hluk z okolí, od sousedů a zvenčí.

Zlepšení kvality spánku – snížením hluku se zlepšuje kvalita spánku.

Zvýšení pohody – snížením hluku se zvyšuje pocit pohody a klidu.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *