Jak je to se zděním v zimním období? Které materiály jsou vhodné? Více v článku.

Běžné stavební práce se obvykle provádějí při teplotě vyšší než 5 °C, poté se s klasickými postupy končí. Existují ovšem přípravky, umožňující zdění či betonování až do –5 °C. 

Zdění v zimě musí probíhat pouze za přísného dodržení všech technologických postupů a opatření. Minimálně třikrát denně by se měla kontrolovat teplota venkovního vzduchu a minimálně jedenkrát denně teplota vlastní konstrukce. Obecně se dá říct, že zdít se dá i při venkovní teplotě –10 °C. Cihelné prvky musí být však suché a bez jakýchkoliv námraz, malta musí být ohřívána na relativně vysokou teplotu (okolo 30 °C). Zdí se pouze zkrácené úseky na výšku podlaží. Poslední vrstva cihel se překrývá tepelněizolačními rohožemi, geotextiliemi nebo PE fóliemi, a to na dobu minimálně 12 hodin. Před pokračováním zdění se musí povrch zdiva opět dokonale očistit od sněhu a zbavit námraz. Nejrychleji se to daří horkým vzduchem. 

Při zimním omítání je třeba udržet vnitřní teplotu v místnosti na +8 °C až +10 °C, teplotu stěn a stropů na +6 °C. Po dokončení omítek nesmí teplota celý týden klesnout pod +5 °C. V zimě se k výrobě malty může použít teplá voda, teplota malty nemá po dobu zpracování klesnout pod +10 °C. V nezbytně nutných případech se do záměsové vody přidává mrazuvzdorná přísada podle návodu stanoveného dodavatelem. 

Možná nevíte, že…

 • V zimě lze provádět práce spojené s montáží a demontáží nejen dřevěných, ale i betonových, železobetonových nebo ocelových prvků. Dutiny ve stycích mezi dílci či panely, instalační kanály a otvory ovšem musí být chráněny před vodou a sněhem, aby nedošlo k jejich zamrznutí a k následnému poškození.
 • Při svařování v zimě je třeba dodržet obecné technologické postupy pro svařování za nízkých teplot. Svařování za teploty vzduchu nižší než –10 °C je zakázáno.
 • Práce na střeše musí být přerušeny při sněžení, pokud se tvoří námraza a při teplotě nižší než –10 °C.
 • Běžný beton tuhne při venkovních teplotách asi do 7 °C, s dalším ochlazováním se proces zpomaluje a na nule se úplně zastaví. Uvádí se, že po třech týdnech beton získá 70 % své pevnosti a do měsíce na 95 %. Během tohoto období by venkovní teplota rozhodně neměla klesnout pod 5 °C. Pokud totiž během tohoto období zaútočí mrazy, voda se změní v led a ten roztrhá strukturu betonu dřív, než dosáhl požadované pevnosti. Řešením je přidání speciálních látek umožňující práci a následné zrání i za mrazu. 

Čtěte také: 7 zásad při zdění v zimě

Používané zimní materiály

 • s některými výrobky lze pracovat při teplotách do –5 °C
 • zdicí pěny lze použít celoročně, umožňují rychlejší a snazší zdění broušených cihel
 • zdicí cementové malty se zimní úpravou – na různé zdění v nízkých teplotách
 • tepelněizolační malty – na obvodové zdivo z lehčených materiálů, např. nebroušených cihel
 • tenkovrstvé zimní malty (lepidla) – nanáší se pouze na žebra broušených cihel nebo jako celoplošná tenká spára
 • cementové potěry se zimní úpravou – k betonování v interiérech i exteriérech a k výrobě betonových dílců
 • zimní přísady do omítek, pastózní nátěry nebo cementové lepicí a stěrkové malty – zkracují dobu vytvrzení 

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *