V našich domovech, jak uvádějí mnohé studie, trávíme až 50 % svého života. Je proto zcela zásadní, aby vnitřní klima domu bylo příjemné a zdravé. Na kvalitní vnitřní prostředí má rozhodující vliv zvolený stavební materiál a stavební konstrukce.

Stavebním materiálem, který nezpůsobuje alergie, astma či další zdravotní komplikace, lze docílit optimálních vnitřních parametrů z hlediska komfortu a zdraví. Takovým vhodným materiálem jsou tradiční pálené cihly, které se primárně vyrábějí ze směsi jílu a vody.

Cihly jsou přírodním materiálem a neobsahují žádné látky znečišťující ovzduší, nenajdeme v nich těkavé látky, formaldehyd, terpeny či alergeny. Navíc má cihelné zdivo prokazatelný vliv na ionizaci vzduchu vnitřního mikroklimatu, tedy na počet atmosférických iontů, který je v určitém množství nezbytný. Lidé, kteří jsou citliví, vnímají měnící se koncentrace vzdušných iontů a reagují např. bolestmi hlavy, kloubů, změnami nálady a poruchami spánku.

Cihly také výrazně omezují riziko vzniku plísní, hniloby a různých mikroorganismů. Je to dáno tím, že keramika má vysokou schopnost propouštět vodní páry a v interiéru tak nezůstává nadměrná vlhkost. Hovoříme o difuzi (prodyšnosti látky při prostupu vodních par), která napomáhá regulovat vlhkost v interiéru. Difuzní vlastnosti jsou jedním z hlavních faktorů při volbě stavebního materiálu pro zabezpečení zdravého bydlení.

V rámci skupiny Wienerberger vznikl program e4 domu, který má za cíl zajistit zdravý cihlový dům postavený zákazníkovi přímo na míru. Tento program zastřešuje čtyři základní principy stavění. Jsou jimi ekonomická výhodnost, energetická efektivnost, estetika a v neposlední řadě ekologie společně se zdravím. V rámci zdravého prostředí pro bydlení se nás nejvíce dotýká poslední e4 princip. Ekologie má v dnešní době významné slovo. Dům e4 představuje ekologickou stavbu, která minimalizuje dopady na životní prostředí a zodpovědně hospodaří s přírodními zdroji. Nejedná se pouze o materiál pro stavbu svislých konstrukcí, program e4 sdružuje cihelné zdivo a stropy Porotherm, pálenou střešní krytinu Tondach, lícové cihly a obkladové pásky Terca a cihlovou dlažbu Penter. Kritéria e4 domu kladou důraz na využívání přírodních surovin, snižování spotřeby vody, energií a emisí CO2. Domov dle programu e4 zajišťuje vysokou úroveň bydlení, a to z hlediska zdraví, pohodlí, bezpečí i estetiky. Přírodní keramické materiály se svými tepelněizolačními vlastnostmi a ekologickou nezávadností podílejí na zdravém a komfortním vnitřním klimatu.

V návaznosti na téma zdravého bydlení a program e4 je vhodná aplikace cihel Porotherm T Profi pro jednovrstvé zdivo. Tato cihla spojuje výhody keramického zdiva a minerální tepelné izolace. Oba materiály jsou přírodního původu a mají pro stavbu příznivé difuzní vlastnosti. Ke zdravějšímu životu v cihlových domech přispívá také to, že tyto domy mají kvalitní vnitřní prostředí, které nutně nevyžaduje nákladné mechanické ventilační systémy.

Spojením výhod cihelného střepu a minerální vaty vznikl cihelný blok, který svými vlastnostmi předčí klasické keramické bloky se vzduchovými dutinami. Cihelný střep snadno propouští vodní páru, je nehořlavý, trvanlivý a odolný. Disponuje vysokou pevností, umožňuje rychlé a přesné zdění. Minerální vata má výborné tepelněizolační vlastnosti, slouží jako protihluková izolace, snadno propouští vodní páru, je nenasákavá (což bylo prokázáno řadou speciálních zkoušek), nehořlavá, rozměrově stabilní. V případě namočení rychle vysychá. Oba materiály, keramické bloky i minerální vata, jsou přírodními a recyklovatelnými materiály.

Cihelné bloky Porotherm T Profi disponují vysokou tepelněakumulační schopností, ochranou proti hluku a únosností zdiva díky masivní konstrukci žeber. Žebra poskytují ideální ochranu a oporu pro výplň z minerální vaty, která příznivě ovlivňuje tepelnětechnické, akustické a difuzní vlastnosti cihelného bloku. Minerální izolace je tak již obsažena uvnitř bloku a nemusíme již řešit její kotvení a povrchovou úpravu jako u kontaktního zateplovacího systému.

Teplotní komfort a přírodní materiál nejsou jediné atributy této cihly přispívající ke zdravému bydlení. Dalším jsou výborné akustické vlastnosti. Vnější hluk působí na lidský organismus nepříznivým dojmem. Norma ČSN 73 0532 hluk kategorizuje do sedmi tříd hladin hluku od 50 do 80 dB odstupňovaných po 5 dB. Díky masivním vnějším stěnám z cihel Porotherm T Profi je možné vyhovět akustickým požadavkům pro prvních pět kategorií vnějšího hluku. To samozřejmě záleží také na zvukové izolaci použitých oken a dveří a jejich podílu z celkové plochy fasády.

Stavba rodinného domu z pálených cihel představuje dlouhodobě výhodnou investici. Cihelné domy mohou sloužit po celé generace – jejich životnost se udává minimálně 150 let. Cihla z čistě minerálních přírodních produktů přispívá k udržení komfortního a zdravého vnitřního prostředí po celou dobu životnosti stavby. Jednovrstvé zdivo Porotherm T Profi se vyznačuje konstrukčně elegantním řešením, kdy veškeré úlohy a požadavky na zdivo přebírá pouze cihelný blok s minerální výplní doplněný o omítky. Stavět z cihel Porotherm T Profi znamená izolovat přirozeně bez vícevrstvých skladeb stěn s umělými stavebními materiály.

Zdroj: Materiály pro stavbu, Wienerberger

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *