Cihelné bloky a tvarovky kromě jiného vybíráme také podle normových, zejména tepelněizolačních parametrů. K nejznámějším patří výrobky Wienerberger (Porotherm), Heluz, KM Beta (Profiblok), opomenout však nelze ani Tondach (Keratherm) a další. Prakticky všichni výrobci dnes nabízejí vylehčené cihelné bloky se soustavou dutin, případně s integrovanou tepelnou izolací (Porotherm minerální vatou, Heluz polystyrenem).

„Projektováním, realizací a údržbou cihlových domů se zabýváme už deset let,“ říká Ing. David Ryč, majitel teplické stavební firmy Solidní domy. „Osvědčil se nám systém Porotherm, disponující vysokou pevností, tepelnou izolací, akumulací a stabilitou.“ A přidává konkrétní důkazy. Například objemovou stálost, kdy veškeré nekovové stavební látky vykazují v praxi větší či menší obsah vody, který ovlivňuje jejich objem.

Oproti stavebním hmotám vyráběným s hydraulickými pojivy mají právě cihly (zde konkrétně Porotherm) tu výhodu, že proces smršťování se u nich po vysušení a výpalu ještě před jejich použitím zastaví. Silným argumentem je i akumulace tepla, ovlivňující tepelnou pohodu v objektu. „Obecně cihlový dům méně reaguje na výkyvy teplot, což klienti oceňují zejména v parných letních dnech,“ pokračuje inženýr Ryč. „Akumulace tepla je velmi prospěšná i při topení v krbech. Krby mají běžně výkon 14 kW a i při mírném hoření výkon neklesne pod 6 kW. Tepelné ztráty budovy se dnes pohybují kolem 5–7 kW při –15 °C, při nule ale stěží 2 kW. Výkon topidla tak několikanásobně překračuje ztráty, interiér se přetápí. S akumulačním zdivem interiér výrazně pomaleji přehřejete a zároveň pomaleji vychladne. To je pro tepelnou pohodu klíčové.“

Zvuková izolace

Mezipokojové příčkové zdivo musí tlumit zvuk. Příslušná akustická norma sice předepisuje hodnotu zvukové izolace mezi pokoji téhož bytu pouze v bytových domech (min. 42 dB), což ovšem neznamená, že v rodinném domě by to mělo být jinak.

Například příčkovka Porotherm 11,5 AKU Profi garantuje neprůzvučnost 46 dB (50 dB se rovná „ruchu“ tiché pracovny nebo obracení stránek novin a 40 dB představuje tlumený hovor, šepot či tikot budíku). Pro neprůzvučnost je rozhodující zejména plošná hmotnost stěny. Neprůzvučnost může výrazně ovlivnit i tloušťka a hmotnost omítkové vrstvy. Výrazný vliv na neprůzvučnost pak má přesnost rozměrů zdicích prvků, umožňující zdění s pravidelnými spárami. Důležitá je kvalita zdění s rovnoměrným a úplným vyplněním spár. Dobrými akustickými vlastnostmi se vyznačují i cihlové domy ze systému Heluz.

Pohoda = teplo, vlhko, stabilita

„Vliv konstrukčního systému na vnitřní prostředí budovy zákazníky při návrhu stavby v podstatě nezajímá,“ říká produktový a technický specialista Heluz Ing. Pavel Heinrich. „Proto se dodržují pouze nutné vlastnosti stavby, vycházející z platné legislativy. Vnitřní prostředí budovy ovlivňují i parametry vnějšího prostředí, lidská činnost uvnitř budovy, konstrukční systém a technická zařízení.“

Konstrukční systém ovlivňuje zejména tepelně-vlhkostní a akustické mikroklima, které každý člověk vnímá velmi rychle a intenzivně (teplo – chlad, vlhký vzduch – suchý vzduch, ticho – hluk), ale i ostatní druhy mikroklimatu (např. toxické či elektroiontové), jejichž negativní účinky na lidský organismus se projevují dlouhodobě a téměř nepozorovatelně. „Pro tepelnou pohodu uživatelů domu je nutné zajistit příznivou kombinaci teploty vzduchu a vnitřních povrchů konstrukcí a tomu odpovídající vlhkost vzduchu,“ pokračuje Ing. Heinrich.

„Cihelné zdivo se vyznačuje velmi dobrým teplotním útlumem a fázovým posunem, a tedy minimálními změnami teplot vnitřních povrchů při velkých změnách teplot venku (během 24 hodin se někdy teplota změní i více než o 30 °C), nedochází ani k velkým změnám při ohřátí slunečním zářením (cihelná fasáda se v létě ohřeje až na 60 °C). Cihly pro vnitřní konstrukce se vyznačují vyšší tepelnou vodivostí a objemovou hmotností, díky tomu mají dobrou tepelnou přijímavost a tepelnou akumulaci, a tak přispívají k větší tepelné stabilitě vnitřního prostředí.“

Další bonusy cihel

Volba konstrukčního systému částečně ovlivňuje i vlhkostní klima. Optimální relativní vlhkost vnitřního vzduchu činí 50 % ± 10 %. Samotný cihelný střep se vyznačuje nízkou přirozenou vlhkostí (sorpční vlhkost střepu je při 23 °C a 80% relativní vlhkosti vzduchu kolem 0,5 % hmotnosti). To znamená, že i při vysoké relativní vlhkosti vzduchu si cihla zachovává své tepelně-technické vlastnosti, zatímco u jiných materiálů může zvýšená vlhkost vést ke zhoršení jejich parametrů. Podmínkou je ovšem eliminace tzv. zabudované vody během stavebního procesu (např. dešťové srážky).

Zajímavým ukazatelem ovlivňujícím psychický stav člověka je tzv. elektroiontové klima. Vzduch obsahuje ionty s kladným a záporným nábojem. Čím více „minusových“ iontů vzduch obsahuje, tím je klima příznivější. Zejména počet negativních lehkých aeroiontů je vyšší u cihelné budovy oproti budově s lehkým obvodovým pláštěm, a to přibližně o 230 iontů/cm3. Jen připomeňme, že optimální počet negativních aeroiontů v dýchací zóně člověka je 1 250 ± 250 /cm3. Zmíněný rozdíl je tedy poměrně značný.

Cihla je výjimečný materiál

Proč stavět rodinný dům z cihel? Důvodů a výhod je hned několik. Dnes již mezi největší přednosti cihel patří i jejich rychlá a snadná opracovatelnost, ideálně s použitím vhodných strojů.

Cihly jsou vyrobeny z čistě přírodního materiálu, což také určuje konečné vlastnosti staveb. Díky tomu jsou takové domy zdravé a svým obyvatelům poskytují příjemné vnitřní prostředí: v létě nabízejí ochranu před vedrem, v zimě výborně izolují chlad. Nelze zapomenout ani na ekonomickou výhodnost, zdivo je vhodné i ke stavbě energeticky pasivních domů a domů s nulovou spotřebou energie.

Ideální volbou je jednovrstvé obvodové zdivo – broušené cihly plněné minerální vatou. Zdivo z cihel plněných minerální vatou v sobě spojuje výhody pálené cihly: pevnost, odolnost a trvanlivost ochrana proti hluku a požáru a minerální anorganické izolace vysoká tepelná ochrana a efektivnost.

<strong>Důvody, proč zvolit pro stavbu domu právě obvodové zdivo ze zateplených cihel</strong>
1. Cihla tvoří pro minerální vatu dokonalou ochranu a zaručuje téměř neomezenou životnost stěn.

2. Snadná difuze vodních par a přírodní původ zdiva je předpokladem pro bydlení ve zdravém a příjemném prostředí.

3. Optimální akumulace stěn v zimě brání rychlému chladnutí a v létě naopak pomáhá zabránit přehřátí vzduchu uvnitř domu.

4. Výborné tepelněizolační vlastnosti zdiva. Hodnoty prostupu tepla pro zdivo tloušťky 50 a 44 cm bezpečně splňují limity pro výstavbu pasivních rodinných domů.

5. Rychlá, snadná a přesná výstavba – stavění z cihel Porotherm T Profi je snadné, velmi rychlé a přesné. Zdění se provádí na tenkovrstvou celoplošnou maltu Porotherm Profi, která se na cihly aplikuje speciálním maltovacím vozíkem pouze v 1 mm silné vrstvě. Nebo technologií zdění broušených cihel plněných minerální vatou za pomoci pěny Porotherm Dryfix.extra. Tento způsob zdění je nejrychlejším způsobem výstavby a je použitelný i v zimním období.

6. Snadná obrobitelnost cihly – výhoda je také vynikající opracovatelnost cihelného systému Porotherm, která přijde vhod po celou dobu stavebních a dokončovacích prací. Se sebelepším materiálem se ale těžko pracuje, pokud nepoužijete správné stroje. Takové, s nimiž cihlu snadno přizpůsobíte svým potřebám, a přitom ani ji, ani samotný stroj nepoškodíte…

7. Přírodní materiály pro bydlení – cihla i minerální vata jsou přírodní materiály, prověřené časem. Fyzikální vlastnosti jednotlivých materiálů lze jen obtížně zlepšovat. Jejich kombinace je ale základem moderního stavebního materiálu pro budoucí výstavbu. Minerální vata ukrytá uvnitř cihly se vyrábí roztavením vhodných hornin. Neobsahuje žádné toxické ani zdraví škodlivé látky. Proti navlhnutí je vata chráněna hydrofobizací, je tedy nenasákavá a zároveň nepohlcuje žádnou vzdušnou vlhkost. Vysoká kvalita materiálů spolu s nejmodernějším způsobem výroby zaručuje vznik špičkových výrobků.

Předchozí díly seriálu najdete zde

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *