Když se řekne tradiční rodinný dům, vybaví si většina lidí v Česku cihlový dům se střechou z pálených tašek. A přesně stejně vypadá i projekt domu budoucnosti, který navrhli odborníci pod záštitou firmy Wienerberger. O tom, jakými proměnami tašky i cihly v průběhu posledních let prošly a kam směřují, jsme si povídali s jednatelem firmy Wienerberger, Ing. Kamilem Jeřábkem.

Pane inženýre, začněme pálenými střešními krytinami – jak se za posledních 25 let proměnily?

Jednoznačně můžeme mluvit o významném posunu ke kvalitě. Začátek 90. let byl ještě poznamenán dědictvím z 80. let, kdy se výrobě tašek nevěnovala dostatečná pozornost. Tašky se nepálily na potřebnou teplotu a nebyly mrazuvzdorné. Po několika zimách tak došlo k jejich rozpadu. Kvůli tomu byly považovány za nekvalitní, čehož využili výrobci betonové krytiny k tomu, aby se začali více prosazovat na českém trhu.

Situace se začala měnit od roku 1992, kdy na český trh vstoupila společnost Ziegelwerke Gleinstätten, která se později přejmenovala na Tondach. Ihned začala investovat do zlepšování výroby střešní krytiny, první velkou investicí byla v roce 1996 výstavba nové výrobní linky na střešní krytinu v Hranicích na Moravě. Od té doby se začíná karta obracet, pálená taška jde v prodejích nahoru a dnes se dá říct, že je nejoblíbenější skládanou střešní krytinou u nás a že máme v tomto sortimentu na trhu vedoucí postavení.

A když porovnáte nejen kvalitu, ale i šíři sortimentu – jak ten se za ta léta vyvinul?

Spolu s velkou investicí do výroby se zlepšila kvalita základní střešní tašky (ta se například začala vyrábět na sádrových formách, což znamenalo hladší povrch a lepší přípravu na nános dalších vrstev, jako je engoba či glazura), a začaly se ve velkém vyrábět i střešní doplňky, tedy krajové tašky, větrací, protisněhové, prostupové tašky a další doplňkový sortiment. Díky tomu střecha může být celokeramická, včetně doplňků. Nabízíme celokeramický systém se všemi výhodami keramiky, což je například životnost 100 a více let. Na střechu dáváme záruku 33 let, ale víme, že u nás máme stovky let staré historické budovy s původními krytinami. Já sám mám v kanceláři tašku starou více než 200 let, která by dodnes sloužila na střeše, kdyby pod ní nebylo zapotřebí zateplit podkroví. Je to bobrovka z kasáren Marie Terezie v Terezíně. Na kasárnách jsou teď naše nové bobrovky a jsou pořád stejně krásné.

To musí být hezký pocit, když vidíte, jak výrobky vaší firmy pomáhají zachraňovat staré památky a zároveň navazují na skvělou řemeslnou tradici…

Dodnes si vzpomínám na svou první exkurzi do tehdy po rekonstrukci čerstvě otevřeného výrobního závodu společnosti Tondach v Hranicích na Moravě. Byl jsem tam tehdy ještě jako zástupce dodavatele střešních fólií, a když jsem viděl celý ten výrobní proces od natěžení suroviny, její přípravy, odležení, lisování, sušení, pálení atd., říkal jsem si, že to je něco tak fantastického, že kdybych se chtěl někdy ve svém profesním životě posunout někam dál, bylo by to tímhle směrem.

A v roce 2001 jsem tu příležitost dostal a musím říci, že jsem za to velmi vděčný. Stal jsem se obchodním ředitelem v Tondachu, naučil jsem se zde spoustu věcí a hlavně jsem získal hluboké vnitřní přesvědčení, že to, co děláme, je opravdu smysluplné.

V souvislosti s rekonstrukcemi památkových objektů mne těší, že dodáváme výrobky z naší české hlíny, že je tam tedy i místní vazba. Spolupracujeme s celou řadou organizací, které se o památky starají, jsme v kontaktu s církví a i touto cestou se snažíme pomoci ochraně památek.

Dokážete i dnes vyrobit věrné repliky historické střešní krytiny?

Z technického hlediska je možné leccos, jediným limitem jsou finance, protože speciální výroba neumožňuje snížit výrobní náklady na obvyklou míru. Někdy se s investorem domluvíme a najdeme společně cestu, jindy to nejde, a pak dodáváme podobné výrobky. Tak mimořádných situací je ale minimum, hlavně proto, že většinu historických střech tvoří tašky bobrovky nebo střešní tašky prejzy, a ty jsou typově stejné už 200 či 300 let. Hezkým příkladem z poslední doby je rekonstrukce kostela sv. Jakuba v Jihlavě. Spolu s řádem premonstrátů jsme dali dohromady unikátní kombinaci barev – jeden typ zelené bobrovky a čtyři druhy různé hnědé glazury, přičemž taška byla ještě speciálně zkosená. Podařilo se nám vyrobit velmi blízkou repliku při zachování celkem přijatelných nákladů na výrobu, a z toho mám radost.

Z čeho vlastně vznikl název Tondach?

V němčině Ton znamená hlína a Dach je střecha. Ton ale také znamená tón, a v této souvislosti je zajímavé, že v Tondachu se tašky dodnes kontrolují poklepem. Správně vypálená a kvalitní taška krásně zní, nakřáplé tašky nezní a vyřazují se. Spojení pálených tašek a hudby se tedy přímo nabízelo, a protože chceme s našimi výrobky spojovat i emoce, napadlo nás z nich vytvořit celý keramoorchestr. Dnes už máme celou řadu hudebních nástrojů z našich pálených tašek, například kytaru, taškofon, housle, basovou elektrickou kytaru. Další emoci přináší přímý kontakt s hlínou. Proto na veletrzích vyhrazujeme některý z našich stánků pro keramickou dílnu, kde si mohou návštěvníci zkusit něco z hlíny vytvořit pod vedením zkušených keramiků.

Čím je koncept e4 cihlový dům budoucnosti tento pozoruhodný?

Tím, že jde o ucelené systémové řešení, které pokrývá širokou škálu aspektů kvalitního a zdravého bydlení – od ekonomického řešení přes úspory energií a ekologii až po pozitivní emoce a zdravé vnitřní prostředí.

Jde o koncept, kterým investorovi chceme zjednodušit život, aby se nemusel starat o konkrétní detaily, a přitom měl jistotu, že jeho dům bude vždy připraven na nejnovější technologie a požadavky. Chceme se mu stát blízkým partnerem, který mu pomůže najít řešení pro jeho potřebu současnou i budoucí. Posouváme se tak z pozice výrobce a dodavatele cihel do pozice poradce pro kvalitní a zdravé bydlení, což vnímám jako naplnění naší mise, kdy říkáme, že pomáháme lidem stavět zdravé bydlení bez starostí.

Proč právě keramická obálka a keramická střecha?

Výhodou cihel je, že akumulují teplo, pomáhají tedy vykrýt výkyvy v kolísání teplot během dne a noci a udržují stabilní prostředí. Zdivo zároveň umožňuje „dýchat“ celému domu, obálka není hermeticky uzavřena. Proto preferujeme řešení jednovrstvým zdivem bez dodatečného zateplení. Na e4 dům doporučujeme zvolit šikmou střechu s pálenou krytinou. Šikmá střecha je z našeho pohledu lepší technické řešení. Odvádí totiž vodu mimo konstrukci stavby a navíc umožňuje rozšířit obytnou plochu o podkroví.

Mimochodem, máme u nás dostatečné zásoby suroviny na pálené tašky a cihly i do budoucna?

Všechny naše továrny jsou postaveny na vydatných ložiscích. Také proto se nemusíme obávat investovat do rozvoje našich výrobků a služeb. Naše budoucnost je v tomto ohledu zajištěna.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *