„Lidé musí o stavbě přemýšlet jako o celku,“ říká v rozhovoru o chytrých fasádách a zdravém bydlení Jakub Moc, marketingový ředitel společnosti Baumit a dodává: „Na trhu je již hodně materiálů respektujících zdravé bydlení. Koncept zdravého bydlení však nevytvoříte jedním z nich. Jeho principy musí podporovat celá konstrukce. Proto u všeho zdůrazňujeme systém. Konstrukce musí být systémově navržena od vnějšího povrchu po vnitřní. Vždy jde o celou skladbu stěny, aby byla sladěná a vzájemně fungovala. To je důvod, proč koncept zdravého bydlení neřešíme pouze z pohledu venkovních a vnitřních povrchových úprav, na které se Baumit specializuje, ale zahrnuje i části na které nejsou naše výrobky přímo zaměřeny, ale jsou nedílnou součástí konstrukce. Lidé musí o stavbě přemýšlet jako o celku.“

  • Jak mohou stěny ovlivnit zdravé bydlení?

Správným návrhem stěny dokážeme ovlivnit kvalitu vnitřního prostředí a tím zvýšit i kvalitu zdraví jeho obyvatel, kteří ho užívají. Lidé by si měli uvědomit, že při návrhu konstrukce musí zohlednit několik parametrů, které dokážou ovlivnit kvalitu vnitřního prostředí.

Na základě měření, která po tři roky provádíme ve výzkumném parku Viva Research Park v rakouském městečku Wopfing, je třeba z hlediska zdravého bydlení klást důraz především na tři základní faktory. Patří sem zateplení, které chrání vnitřní prostor před vnějšími účinky klimatických změn a vysokých nebo nízkých teplot. Dalším faktorem je hmotnost konstrukce, jež hraje významnou roli z pohledu ochrany před hlukem, který dokáže hodně znepříjemnit život i ublížit.

Hmotnost konstrukce dokáže také akumulovat teplo. Pokud tedy vydáte energii na vytopení místnosti, tak schopnost akumulovat tuto energii pomáhá ve chvílích, kdy nevytápíte. A třetím z parametrů jsou povrchy v interiéru. Kupříkladu vhodné omítkové systémy dovedou účinně regulovat vlhkost vzduchu uvnitř místnosti, zabrání výrazným výkyvům vlhkosti vzduchu, a zamezí tak nepříjemným pocitům. Kvalitní omítkové systémy neuvolňují ani žádné těkavé látky, které by negativně ovlivnily zdraví obyvatel, jsou navrženy tak, aby u nich nedocházelo k uvolňování negativních látek do vzduchu, který dýcháme.

  • Jaké stavební, konstrukční materiály tedy považujete za ideální pro stavbu domu?

Z měření v rámci našeho konceptu vyplývá doporučení stavět konstrukce z těžkých materiálů například z masivních cihelných bloků. Masivních – myšleno s keramickým střepem, to je materiál, který dokáže energii velmi dobře akumulovat. Z hlediska zateplení záleží na typu objektu, jeho výšce, rozměrech nebo dopadech požadavků požárně bezpečnostního řešení. Náš prémiový systém je ale také o prodyšnosti. Pokud dokážeme dát konstrukci prodyšnost, podpoříme kvalitu života uvnitř.

Nepřehlédněte:
Zdravé bydlení – 1. díl: Třetina rodin žije v domech z cihel
Zdravé bydlení – 2. díl: Poučení z Rakouska
Zdravé bydlení – 3. díl: Pálená cihla bojuje proti plísním

  • Zmínil jste zkušenosti a měření z výzkumného projektu, můžete nám o něm říci více?

Viva Research Park byl vlastně vybudován proto, abychom měli zdroj dat pro správný návrh konceptu zdravého bydlení. Výzkum v něm probíhá již třetím rokem a nashromáždili jsme při něm velký objem dat. Namodelovali jsme tam velké množství různých konstrukcí na stejných budovách a získané výsledky porovnáváme a analyzujeme. Viva Research Park generuje každý den, každou hodinu obrovské množství dat, ať jde o teploty, množství pachů, vlhkost vzduchu, intenzitu světla atd. Výsledkem projektu jsou znalosti toho, jaké konstrukce jsou z pohledu kvality zdravého bydlení vyhovující.

Projekty však sledujeme i z pohledu již zmíněné pocitové složky, jak se lidé uvnitř budov z různých materiálů cítí, ať už jde o dřevostavbu, nebo stavby ze zcela odlišných materiálů. Už když do kteréhokoliv ze dvanácti objektů projektu Viva Research Park vejdete, vnímáte rozdíly. Na první nádech poznáte, že jste v jiném prostředí. V objektu z betonu se stěrkou je vzduch těžší a vlhčí, než když vejdete do obdobného objektu s Klima omítkou, přitom na pohled vypadají stejně, vizuálně rozdíl téměř nepoznáte.

  • Analyzujete získaná data sami?

Veškerá data poskytujeme také Rakouskému Institutu pro stavební biologii a ekologii, Univerzitě aplikovaných věd Burgenland, Rakouské agentura pro zdraví a výživu a Lékařské univerzitě Vídeň, které se na výzkumu spolupodílejí. To výzkumu dává i značnou garanci důvěryhodnosti. Nejde tedy o modelaci ve prospěch našich materiálů, všechna získaná data monitorujeme a vyhodnocujeme spolu se zmíněnými nezávislými institucemi, jde o nezávislý výzkum, byť prováděný ve Viva Research Parku, který je součástí našeho mateřského závodu.

Zdroj foto: Baumit

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *