SERIÁL – Čas, který strávíme ve vlastním domě, je v porovnání s časem jeho výstavby nesrovnatelně delší. Proto není jedno, mezi jakými stěnami žijeme. Pokud jste se při výběru stavebního materiálu pro svůj dům rozhodli pro broušené cihly, můžete si naplno užívat výhody bydlení v cihlovém domě.

1. Cihla je přírodní a ekologický stavební materiál

Jednou z předností keramického zdiva je, že cihla jako jeden z mála stavebních materiálů neobsahuje žádné chemické přísady a neuvolňuje do prostředí žádné škodliviny. Výsledky měření renomovaných vědců Státního zdravotního ústavu, laboratoří Centra zdraví a životního prostředí potvrdili, že keramické cihly Porotherm Profi nejsou zdrojem těkavých organických látek v interiéru. Taktéž nebyly měřením nalezeny v sledovaném spektru žádné škodlivé látky, které se týkají hrubé stavby a tedy, že cihla je skutečně materiál s nulovými emisemi škodlivin.

2. Cihlový dům má příjemné vnitřní klima

Teplota a vlhkost vzduchu vytvářejí tepelně vlhkostní mikroklima, které patří k nejdůležitějším složkám pro zajištění zdravého vnitřního prostředí. Obrovskou pomocí je, že cihelné stěny regulují relativní vnitřní vlhkost přirozeným způsobem díky své prodyšnosti. Proto je v cihlových domech kvalitní vnitřní prostředí, které nevyžaduje nákladné mechanické ventilační systémy pro odvod přebytečné vlhkosti vzduchu. I experimentální měření mikroklimy vědců z laboratoří Centra zdraví a životního prostředí potvrdilo, že difuzní vlastnosti keramických cihel skutečně mohou pozitivně přispět k odvětrání stavby i k zabezpečení vhodné relativní vlhkost vzduchu.

3. Cihla je pevná, stabilní a bezpečná

Během výpalu cihly proběhnou v materiálu nevratné fyzikálně-chemické změny a cihla nabývá tvarovou a rozměrovou stabilitu. Objemové změny pálených cihel v důsledku vysychání (nasáknutí) jsou prakticky nulové. Cihelné zdivo je proto velmi dobrým podkladem pod omítky s minimálním rizikem tvorby trhlin.

Cihla má v porovnání s jinými tepelněizolačními zdicími materiály více než dvojnásobnou pevnost, což vytváří dobrý předpoklad pro dostatečnou pevnost cihelného zdiva. Z cihel je možné stavět i 5patrové zděné obytné domy bez použití železobetonových sloupů.

Mimochodem, pevné a bezpečné stěny chrání i před násilným vniknutím. Vždyť – řekněme si otevřeně – kde byste se cítili bezpečněji? Za cihlovou nebo za sádrokartonovou stěnou?

4. Cihlový dům je bezpečný proti požáru

Cihla při svém zrodu prochází ohněm, díky této tvrdé zkoušce je nehořlavá a při požáru nezvyšuje jeho intenzitu. Omítnuté cihelné zdivo velmi dobře odolává požáru. Při požárním namáhání splňuje kritéria nosnosti, celistvosti, izolace a mechanické odolnosti.

5. Cihla je suchý stavební materiál

Cihla získává svůj nezaměnitelný charakter a mnohé výhody oproti ostatním zdicím materiálem díky výpalu v cihlářské peci. Vypalovací teplota se pohybuje okolo 900 ° C, proto cihla vychází z pece v absolutně suchém stavu bez jakékoliv výrobní vlhkosti, po výpalu se její vlhkost udrží na hodnotách 0,5 – 1 %. To mimo jiné znamená, že cihly dosahují deklarovaných tepelněizolačních vlastností ihned.

Čtěte také: Cihla jako ucelený systém

6. Broušené cihly šetří váš čas a peníze

Inovační trendy posledních let změnily nejen samotné cihly, ale i způsob zdění. Broušené cihly Porotherm Profi se mohou spojovat buď tenkovrstvou maltou Porotherm Profi nebo zdicí pěnou Porotherm Dryfix/Dryfix extra. Tyto technologie zdění výrazně šetří materiál, čas i peníze. Radikální snížení spotřeby malty nebo dokonce její vyloučení z procesu zdění znamená zároveň i méně stavební vlhkosti ve zdivu. Méně vlhkosti ve zdivu znamená rychlejší stavbu díky návaznosti stavebních prací.

7. Cihlový dům je energeticky úsporný

Stále přísnější požadavky na tepelnou ochranu budov – nejnovější platné požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie a tedy i na tepelně izolační vlastnosti obvodových stěn nutí i výrobce cihel k neustálým inovacím. Jednovrstvé zdicí prvky Porotherm T Profi nebe Porotherm EKO+ Profi svým součinitelem prostupu tepla U dosahují výrazně lepších hodnot, než určují požadavky a je tedy možné dosáhnout parametrů budovy s téměř nulovou spotřebou energie bez nutnosti dalšího zateplení.

8. Cihlový dům umí hospodařit s teplem (akumulace)

Cihelné zdivo výborně akumuluje teplo. Právě akumulace je důkazem všestrannosti páleného střepu, který je sto současně vyhovět dvěma protichůdným požadavkům. Jednak na akumulaci, kterou se jinak vyznačují hmotnější a pevnější materiály (kámen nebo beton), a zároveň i na nízký prostup tepla, charakteristický pro izolační materiály. Vlastnosti cihelných bloků Porotherm od společnosti Wienerberger jsou optimalizovány tak, aby souběžně dostatečně splňovaly oba požadavky.

9. V cihlovém domě najdete tichý domov (akustika)

U vnitřních stěn na rozdíl od stěn obvodových jsou v centru zájmu zvukově izolační vlastnosti. Omítnuté cihelné zdivo má díky vysoké plošné hmotnosti přirozeně dobré zvukověizolační vlastnosti. Ještě více si zlepšíte komfort bydlení ve vašem domě díky dělicím stěnám z akustických cihel Porotherm AKU.

10. Váš cihlový dům poslouží i vašim dětem či vnukům

Cihla jako stavební materiál se používá již více než 6 tisíc let. Důkazem dlouhé životnosti cihlových staveb jsou zachovalé budovy v centrech našich měst postavené snad v každém architektonickém slohu. Rodinné domy se navrhují na životnost cca 100 let. Správně navržený a kvalitně zhotovený cihlový dům má životnost mnohem více než 100 let, přičemž nároky na údržby během předpokládané životnosti jsou minimální.

Předchozí díly seriálu o zdravém bydlení:
9. díl: Moderní cihelné zdivo
8. díl: Než později zateplovat, raději dobře stavět
7. díl: Pálená taška a cihla jako most mezi minulostí a budoucností
6. díl: Cihla jako moderní a zdravý stavební materiál
5. díl: Trvalá hodnota, zdravé a příjemné bydlení
4. díl: Komplexní záležitost
3. díl: Pálená cihla bojuje proti plísním
2. díl: Poučení z Rakouska
1. díl: Třetina rodin žije v domech z cihel

Zdroj: Wienerberger, foto: iStock

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *