SERIÁL – Na pořízení nového bydlení vydělávají Češi nejdéle ze všech občanů Evropské unie. V průměru je to více než 11 let! Je proto nasnadě, že si tuto investici velice dobře rozmyslí. Ve hře je hned několik faktorů. Patří k nim především zdravotní hledisko a i zhodnocení této investice. Stále častěji proto volí domy z cihel. V současné době podle údajů ČSU žije v cihlových domech prakticky každá třetí rodina.

Na pořízení bydlení o rozloze 70 m2 obyvatelé ČR potřebují celkem 11,4 průměrných ročních platů, tedy počtvrté v řadě za sebou nejvíce v Evropě. Vyplívá to ze studie společnosti Deloitte. Na paty jim ale šlapou Srbové (11,3). Naopak na druhém konci jsou Belgičané a Portugalci (4,0). Zajímavostí je, že ceny bytů ve městech Lisabon a Porto převýšily o 164 % celostátní portugalský průměr. K největšímu meziročnímu poklesu v cenách nových bytů došlo v Oslu, a to o 9,0 %. Paříž se zbavila nálepky nejdražšího města, tedy pokud jde o nájmy. Na první pozici ji vystřídal Lucemburk.

Byty v panelových domech v ČR byly na konci loňského roku proti cihlovým domům v průměru zhruba o čtvrtinu levnější. Proti novostavbám v developerských projektech byly levnější o 36 procent. Byty v panelových domech meziročně zdražily v průměru o 6,4 procenta na 47 900 korun. Vyplývá to z údajů poradenské společnosti Deloitte.

Čtěte také: Cihly pro vytvoření zdravého bydlení

Tři pilíře zdravého bydlení

Tři základní pilíře pro dosažení optimální úrovně zdravého bydlení – Zateplení především, Na hmotnosti záleží a Zdravé vnitřní klima.

Jestliže si uvědomíme, že v průměru 90 % našeho času trávíme v interiéru, ať už doma, ve škole či v kanceláři, je kvalita vnitřního prostředí pro naše zdraví zcela zásadní. Jednotlivé faktory, které ovlivňují vnitřní klima, lze obecně rozdělit do tří kategorií. Do první kategorie řadíme fyzikální faktory, jakými jsou například teplota vzduchu i povrchů stěn, úroveň relativní vlhkosti nebo množství jemných prachových částic.

Zdraví ovlivňují i chemické faktory, do kterých patří například obsah oxidu uhličitého, organických těkavých látek či různých rozpouštědel. A do třetice existují rovněž biologické faktory, jakými jsou plísně, bakterie nebo alergeny. Všechny výše jmenované faktory lze velmi efektivně ovlivňovat pomocí vhodně zvolených stavebních materiálů. Dlouhodobá výzkumná měření, hodnocení jednotlivých vlivů ve stavební konstrukci a následná aplikace získaných poznatků do výroby produktů je klíčovým procesem společnosti Baumit, která je v této oblasti průkopníkem. Právě tyto cenné poznatky vycházejí z velkého množství naměřených dat, získaných ve výzkumném centru Viva Research Park, které se nachází v rakouském Wopfingu, zhruba padesát kilometrů jižně od Vídně. Základem již zmíněného výzkumného centra je dvanáct speciálních domů s odlišnou konstrukcí (cihla, beton, dřevostavba, pórobeton). Výzkumné domy, sloužící pro měřicí účely, jsou v exteriéru buď nezateplené, nebo osazené zateplovacími systémy s různými povrchovými úpravami.

Domy o rozměru 4 × 5 metrů jsou umístěny tak, aby byly vystaveny stejným klimatickým podmínkám, jakými jsou působení slunečního svitu, síla a směr větru či vydatnost srážek. V interiéru jsou domy vybaveny různými omítkovými systémy a nátěry. Navíc je vytvořenými podmínkami ve vnitřním prostoru každého domu, řízeně simulován život čtyřčlenné rodiny.

V praxi to znamená automatické generování vlhkosti v interiéru několikrát denně, simulaci větrání a další modelové situace. Uvnitř poté probíhá nepřetržité měření mnoha fyzikálních a chemických parametrů a hodnot. Za poslední tři roky probíhajícího výzkumného projektu bylo v domech naměřeno přes zabudované citlivé senzory více než pět milionů dat. Veškerá získaná data jsou v zakódované podobě (aby nebylo zřejmé, ke které konstrukci patří) předávána vědeckým institucím, jakým jsou příkladně Rakouský institut biologie a ekologie, Univerzita aplikovaných věd a další významné nezávislé oborové instituce. Právě zde se průběžně vyhodnocují získané naměřené hodnoty z jednotlivých výzkumných domů centra Viva Research Park a výsledky se dále předávají Vídeňské lékařské univerzitě k hodnocení. Ta na jejich základě hodnotí jednotlivé skladby konstrukce a použité materiály z pohledu vlivu na lidské zdraví.

Další díl seriálu zveřejníme na našem webu příští týden.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *