Zdivo je potřeba provádět v souladu s vysokou kvalitou provedení respektující požadavky kladené na konstrukce.

Zejména se jedná o:

 • statiku (únosnost zdiva)
 • požární odolnost 
 • tepelnětechnické vlastnosti 
 • zvukověizolační vlastnosti 
 • trvanlivost

Základní technickou normou pro provádění zdiva je Eurokód 6 (ČSN EN 1996-2: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva). Tato norma stanovuje základní pravidla pro volbu materiálů a provádění zdiva, aby bylo dosaženo jejich souladu s návrhovými předpoklady ostatních částí Eurokódu 6.

Předmětem normy jsou obvyklé aspekty konstruování a provádění zdiva včetně:

 • volby zdicího materiálu
 • faktorů ovlivňujících chování a trvanlivost zdiva
 • odolnosti budov proti pronikání vlhkosti
 • skladování, přípravy a použití materiálů na stavbě
 • provádění zdiva
 • ochrany zdiva během provádění

Způsob provedení zdiva má zásadní význam pro dosažení deklarovaných vlastností zdiva. Proto je žádoucí dodržovat správné zásady pro provádění s ohledem na různé způsoby zdění v závislosti na použitých cihlách a typů malt.

Zdroj: Prováděcí příručka

Tags:

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *