Zdicí pěna Dryfix je na českém trhu již 15 let. Jako funkční pojivo si vytvořila pevnou tradici a přináší s sebou řadu nezastupitelných výhod. Proto ji Wienerberger může dodávat s každou broušenou cihlou z naší široké nabídky, a to již od roku 2008. Naše snaha je neustále posouvat hranice efektivity a udržitelnosti ve stavebnictví. Z toho důvodu Wienerberger přišel s novou technologií plnění dóz zdicí pěny, se kterou lze nyní vyzdít až o 20 % větší plochu. Zároveň tento postup umožňuje redukovat odpad zhruba o devět dóz na jednu stavbu, čímž dáváme důraz na odpovědnost k životnímu prostředí. 

Použití zdicí pěny Porotherm Dryfix je pro nás více než pouhým trendem, je to dlouhodobě ověřený a výkonný prvek naší nabídky. Zdění se s touto moderní technologií zrychluje. Dryfix se dá také používat i v extrémních podmínkách pro stavbu domu. A to jak v zimě, tak v létě. S pěnou se totiž může pracovat při teplotě i pod pět stupňů Celsia, ale také při vysokých teplotách v létě, kdy se práce s tenkovrstvým lepidlem může zkomplikovat zprahnutím lepidla. Důsledkem toho může být nekvalitní spojení. Dalším důvodem, proč si pěnu někteří stavebníci oblíbili, je efektivita samotného zdění a méně přípravných a úklidových činností spojených s míchání malty.

Výhody a kvalita zdění s pěnou Dryfix je prověřena dlouholetým využíváním pěny na stavbě. Dnes je tomu již 15 let, co stavebníci využívají Dryfix. Nicméně jistotu kvality ověřujeme nejen nutnými certifikacemi, ale i dalšími testy a zkouškami. Uvedl bych například laboratorní simulaci 80 let, která potvrzuje, že zazděný Dryfix nedegraduje nebo nevysublimuje, a má tedy stejnou životnost, jako zdivo. Také máme velkou radost ze statických výsledků zkoušek v kombinaci s vatovou cihlou Porotherm T, kde je únosnost na pěnu menší pouze o cca 10 % než u zdění na tenkovrstvou maltu.

Je také důležité zmínit snížení ekologické stopy v systému zdění na pěnu. Použitím Dryfixu aktuálně snižujeme množství odpadu a podporujeme udržitelnost. Díky inovativnímu plnění láhve se nám podařilo zvýšit její obsah o 20 %, což znamená, že z jedné dózy lze vyzdít více metrů čtverečních i bez úprav chemického složení. Jedna dóza nyní vystačí až na 6 m² pořádné zdi. Pro srovnání – s objemem 750 ml v jedné dóze bylo potřeba na průměrný rodinný dům zhruba 52 balení zdicí pěny Porotherm Dryfix nebo Dryfix extra. S navýšeným objemem na 810 ml stačí už jenom 43 kusů. 

Jedinou nevýhodou je nižší únosnost zdiva. Není to tak, že pěna unese méně než tenkovrstvé lepidlo, ale spíše se jedná o menší styčnou plochu spojení cihel. Tenkovrstvé lepidlo se nanáší rovnoměrně na celou plochu cihly, zatímco s pěnou se na zdivo nanáší pruhy v podobě „housenek“, které pokryjí méně plochy. U běžných cihel se kvůli jiné metodě nanášení snižuje pevnost téměř na polovinu, výjimku ale tvoří již zmíněné jednovrstvé zdivo plněné minerální vatou. Díky unikátní konstrukci robustních žeber mají cihly větší množství spojených styčných ploch než klasické voštinové cihly. Rozdíl mezi tenkovrstvou maltou a pěnou Dryfix je v případě stavby z jednovrstvého zdiva Porotherm T minimální. 

Z hlediska statiky je každý projekt unikátní, tedy nelze typově říct, že pěna je vhodná jen pro určitý druh staveb. Proto je vždy potřeba důkladné posouzení návrhu, se kterým můžeme projektantům pomoci formou výpočetního nástroje na zdivo v naší WIP zóně pro projektanty, anebo konzultací s naším statikem. 

Je klíčové si uvědomit, že volba pojiva závisí na mnoha faktorech a není možné to obecně kategorizovat. Pro správnou volbu cihel a pojiva pro danou stavbu je spolupráce s odborníky nezbytná.

Milan Rotek, vedoucí produktových specialistů společnosti Wienerberger

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *