Zateplení obvodových konstrukcí zajišťuje tepelná izolace ve formě kamenné vlny integrované uvnitř dutin cihelné tvárnice.

Dům postavený z keramických cihel bez dodatečného zateplení a splňující normou danou hodnotu na prostup tepla U je už nějakou dobu realizovatelný. Stěna z broušené cihly Porotherm Profi vyhovuje doporučené normové hodnotě prostupu tepla a je vhodná k výstavbě energeticky úsporného domu.

Důraz na co nejvyšší energetickou hospodárnost přinesl snahu stavět pasivní a nízkoenergetické domy. Z keramických cihel Porotherm jsou pro tuto výstavbu určeny tepelněizolační cihly Porotherm EKO+ a Porotherm T Profi, u kterých zcela vystačíte s jednovrstvým zděním na celoplošně nanášenou tenkovrstvou maltu Profi nebo na zdicí pěnu Dryfix. 

Cihla Profi T je plněná minerální vatou, kde je do dutin jako tepelná izolace vkládána hydrofobizovaná minerální vata. Vlastnosti obou vstupních materiálů se vzájemně doplňují a podporují. Cihelná tvarovka tvoří pro výplň z minerální vaty ideální ochranu před vnějším prostředím a zajišťuje vysokou životnost stavby včetně samotné tepelné izolace. Masivní stěna z cihelného zdiva vytváří ochranu proti hluku, která je v případě plněných cihel ještě podpořena vkládanou minerální izolací. Vysoká požární odolnost je dána tím, že cihelný střep i kamenná minerální vlna jsou materiály nehořlavé.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *