Pro vlastnosti zdiva je důležitá vazba cihelných bloků především ze statického hlediska. K výhodám produktu Porotherm T Profi ale patří i to, že není třeba opatřit základy tepelnou izolací. 

Na stavbách často vidíme vyzděné rohy s minimální převazbou zdiva nebo dokonce s žádnou vazbou ve zdivu, kdy vzniká průběžná styčná spára mezi první (soklovou) a druhou řadou cihelných bloků. Stavební firmy to zdůvodňují tak, že vazba mezi soklovou a druhou řadou zdiva není důležitá a stačí správná vazba mezi druhou a následujícími řadami cihelných bloků. Investory však zajímá, zda je tento způsob správný a jaké důsledky má toto řešení. Někteří z nich dokonce mají jednoznačný zájem o opravu vazby. Ve své argumentaci se odvolávají na „Podklad pro provádění Porotherm“, kde jsou uvedeny doporučené postupy správného zabudování výrobků společnosti Wienerberger do stavby.

V mnoha případech následuje odstranění několika již vyzděných řad cihelných bloků a vyzdívky rohů začínají opakovaně. Tato oprava již není možná, pokud je stavba kompletně vyzděná.

Zajištění náležité vazby cihelného zdiva

Velmi důležitá je vazba cihelných bloků především ze statického hlediska: ve stěně nebo v pilíři se mají cihly po vrstvách převázat tak, aby se chovaly jako jeden konstrukční prvek. Aby byla zajištěna náležitá vazba zdiva, musí byt svislé spáry mezi jednotlivými cihelnými bloky vždy ve dvou vrstvách nad sebou přesazeny alespoň na délku rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška cihelných bloků.

Pro cihelné bloky Porotherm s výškou 238 mm je minimální délka převázání 95 mm, pro broušené cihelné bloky Porotherm Profi s výškou 249 mm je 100 mm. Doporučený půdorysný modul stavby 250 × 250 mm zaručuje u cihelných bloků Porotherm délku převazby 125 mm. Aby mohla být požadovaná vazba dodržena i v rozích stěn bez nutnosti úpravy délky broušených cihel řezaným, vyrábějí se pro tento účel rohové cihly.

Také si přečtěte: Konstrukční detaily soklu s plněnými cihlami

Cihly plněné minerální vatou

Jednou z výhod produktu Porotherm T Profi je, že není nutné tepelně izolovat základy. V první řadě zdiva se tedy nemusí používat cihelné bloky menší šířky. Jak ale postupovat, pokud je v soklové části požadován například obkladový keramický pásek?

Řešení, se kterým firma přichází, má ambice vyřešit ochranu soklové řady cihelných bloků proti nasáknutí vodou, která po dešti vytvoří kaluž na základové desce. V první řadě kombinuje tzv. soklové vatové cihelné bloky (TS Profi) a v dalších řadách vatové cihelné bloky (T Profi).

Nabízí se řešení v těchto variantách: 

  • Porotherm 38 T Profi na Porotherm 30 TS Profi
  • Porotherm 44 T Profi na Porotherm 38 TS Profi
  • Porotherm 50 T Profi na Porotherm 38 TS Profi

Vznikají tak navzájem vytvořené převazby všech tří vrstev zdiva. Tato řešení respektují i požadavek co nejmenšího řezání cihelných bloků.

Porotherm 38 T Profi/Porotherm 30 TS Profi:
V této variantě dojde k převazbě při použití základních tvarů cihelných bloků. Není tedy nutné je upravovat řezáním.

Porotherm 44 T Profi/Porotherm 38 TS Profi:
Ve druhé a třetí řadě je třeba v rohu osadit rohovou cihlu. Tu lze získat ze základního tvaru uříznutím v naznačeném místě na plášti cihelného bloku – vznikne tak dořez 190 mm.

Porotherm 50 T Profi/Porotherm 38 TS Profi:
K převazbě dojde při použití základního tvaru cihelného bloku a poloviční cihly. Tu lze získat rozříznutím cihelného dvojbloku polovičních cihel ½+ ½.

Jako nejvýhodnější z výše uvedených variant se jeví kombinace soklu s Porotherm 38 T Profi na Porotherm 30 TS Profi jak z důvodů statických, tepelně- izolačních, tak ekonomických.

Zdroj: Stavitel, Wienerberger (Porotherm)

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *