Hlavně hodně zdraví… To je nejčastější osobní přání při všech příležitostech. A zdravý životní styl je trendy. Ale upřímně, nejsou to spíš povinné společenské fráze? Stačí pohled na strukturu výdajů do zdravotnictví, kde prevence je stále popelkou. I to je jeden z důvodů, který před časem přivedl společnost Wienerberger ke zcela novému pohledu na trh a produkty. Vydělává na tom zákazník. Ten má totiž stále více možností, jak svůj vysněný domov vybudovat s ohledem na zdraví rodiny i celé planety.

Začněme dnešní zamyšlení už u domu jako takového – dům s keramickou obálkou má oproti konkurentům jednu významnou přednost. Jeho životnost je v podstatě neomezená. A kdo nesouhlasí, nechť se projde centry českých a moravských měst, v nichž nejen turisté obdivují stavby, jejichž život se počítá na staletí. Kvalitně postavený zděný dům zkrátka s časem neztrácí na ceně.

Dlouhověkost zděných domů má ale ještě dva významné přesahy. Prvním je efektivní využití materiálů. Ty jsou šetrně a převážně lokálně vyráběny z šetrně těžených přírodních surovin, a navíc jsou plně recyklovatelné. Což v době, kdy svět bojuje se zkracujícím se životním cyklem všech produktů a extrémním nárůstem odpadů rozhodně není zanedbatelná hodnota. A konečně je poslední a po mnohé nejzávažnější moment. Zděné domy, respektive domy s keramickou obálkou, jsou podle nejedné studie nejvhodnější pro lidské zdraví. Z těchto dvou aspektů se zrodilo i současné heslo Wienerberger – Pro mou rodinu, pro mou planetu.

Moderní je jedna vrstva

Argumentem, který má zvýhodňovat jiné než zděné stavby, má být rychlost a snadnost výstavby. S dnešními stavebními materiály a technologiemi zdění to ovšem zdaleka neplatí. Moderní cihelné bloky mají přesné rozměry, pero a drážku, zdí se na tenkovrstvou maltu nebo lepidlo. To vše jsou faktory, které dovolují stavět velmi rychle a jednoduše. Vše pak umocňuje fenomén jednovrstvého zdění, který projektanti i architekti považují u zděných staveb dnes za technologicky ideální.

Rozmachu jednovrstvého zdění napomáhají moderní stavební materiály, typicky cihla plněná minerální vatou, která má dokonalé izolační parametry. Wienerberger na cihle tohoto typu, Porotherm T Profi, dokonce postavil celý koncept zdravého e4 domu, který je ekonomický, estetický, ekologický i energeticky úsporný. Koncept, který se z Česka šíří dalšími evropskými zeměmi.

Jednovrstvé zdění se obejde bez jakékoliv izolační vrstvy. Stavba je nejen rychlejší, levnější a jednodušší, ale má ještě další přednosti: ponechává více vnitřního prostoru, umožňuje v případě potřeby snazší rekonstrukce, přístavby či dostavby a lépe odolává škůdcům. Výsledné vlastnosti zdí jsou přitom po všech stránkách naprosto srovnatelné se zdivem, které je doplněno izolační vrstvou. Při dodržení všech technologických pravidel totiž domy s jednovrstvou keramickou obálkou odpovídají nejvyšším současným legislativním nárokům na domy s téměř nulovou spotřebou energií.

Také si přečtěte: 9 důvodů, proč stavět z jednovrstvého zdiva

Nezapomínejte na střechu

Pokud chcete skutečně zdravý dům, je dobré si uvědomit, že svůj výrazný podíl na jeho kvalitě bude mít střecha. Estetický, ale především zdravotní. Právě u střech totiž dochází k největším tepelným ztrátám. Důvodem je především přirozená snaha ohřátého vzduchu stoupat vzhůru v kombinaci s poměrně velkou plochou střechy a relativně nízkou akumulační schopností lehkých střešních konstrukcí. Zvýšené nároky představují ale střechy i z pohledu opačného, tedy ve vztahu k tepelným ziskům. V obou aspektech střecha výrazně ovlivňuje vnitřní tepelně-vlhkostní komfort budovy. A ten v základu rozhoduje o tom, zda váš dům bude skutečně příjemným a zdravým domovem.

Tou nejlepší kombinací s ohledem na veškeré nároky na střechu jsou dnes keramické pálené tašky a nadkrokevní izolace. I tady má Wienerberger co nabídnout, vždyť tašky Tondach jsou synonymem kvality a nadkrokevní izolace iRoof je nejmodernějším a technologicky dokonalým řešením. Vyžádaly si ho stále se zvyšující nároky na tepelnou izolaci. Ty totiž měly za následek zvyšující se tloušťku konvenčních izolací, protože té je přímo úměrná hodnota součinitele tepelné vodivosti. A logicky platí, že čím je větší tloušťka izolace, tím menší je vnitřní využitelný prostor, třeba i o více než půl metru.

Právě tento problém řeší polyisokyanurát, tvrdá polyuretanová pěna PIR, původně vyvinutá pro kosmický průmysl. Její předností je velmi dobrý poměr tepelné izolace vzhledem k tloušťce, hmotnosti a pevnosti. Mimo to jde o materiál difúzně propustný, s vysokou požární odolností, plně recyklovatelný a zdravotně absolutně nezávadný, používá se kupříkladu i na výrobu umělých srdečních chlopní. Izolační schopnost této tvrdé pěny je oproti běžnému polystyrenu či vláknitým izolacím přitom téměř dvojnásobná a životnost ve střešních konstrukcích de facto neomezená.

Na této novince Wienerberger postavil vlastní řešení střešní izolace Tondach iRoof, které bylo oceněno Zlato medailí Stavebního veletrhu Brno 2020. Jde o komplexní řešení, které zaručí každé šikmé střeše tu správnou funkci.

Společensky odpovědná výroba

Lídrům sluší stanovovat trendy a současný Wienerberger je toho důkazem. Společnost se již od roku 2019 soustavně programově věnuje tématům, která nejsou primárně byznysová. Dekarbonizace, oběhové hospodářství a biodiverzita jsou v centru pozornosti nové firemní strategie v programu udržitelnosti pro rok 2020 a dále. Wienerberger navíc principy společenské odpovědnosti propaguje a vyžaduje i u svých dodavatelů, které nechává auditovat specializovanou agenturou pro hodnocení udržitelnosti podle pravidel mezinárodních sankčních seznamů.

Nepřehlédněte: Co všechno umí obyčejná pálená cihla

Výsledkem je viditelná snaha o dekarbonizaci budov a infrastruktury po celou dobu jejich životního cyklu. Řečeno srozumitelněji – energeticky účinné produkty Wienerberger ušetří během svého života více skleníkových plynů, než kolik jich během výroby emitují. A již dnes celá skupina nastavuje procesy oběhového hospodářství tak, aby všechny produkty mohly být plně recyklovatelné nebo znovu použitelné. Cihelné bloky, cihly a střešní tašky jsou dnes jednoznačně udržitelnými zelenými stavebními materiály.

Zdraví na prvním místě

A také materiály zdravými, což dokazuje například i nejnovější studie, kterou v loňském roce zpracovala Laboratoř ovzduší Centra zdraví a životního prostředí při Státním zdravotním ústavu. V jednopodlažním zděném rodinném domě byly sledovány ve čtyřech různých místnostech domu hmotnostní koncentrace částic frakce PM2,5, oxid uhličitý (CO2), teplota, relativní vlhkost a koncentrace organických látek. Použita byla ověřená senzorová a kalibrované přístroje laboratoře SZÚ. Měření probíhalo ve třech etapách: po dohotovení hrubé stavby, v období nastěhování a po zabydlení uživatelů.

Závěry studie jsou zcela jednoznačné – po stabilizaci čerstvé stavby se měřené hodnoty teploty v domě víceméně ustálily kolem 20 °C, vlhkost se udržovala v rozmezí 45 až 60 % a nebyly tak překračovány hodnoty, které vymezují oblast osobní pohody uživatelů. Pokud jde o zdravotní aspekty, měření potvrdilo, že keramické cihly a střešní tašky jsou materiály s nulovými emisemi škodlivin a ani ony samy, ani použité stavební technologie nejsou zdrojem organických látek v interiéru.

Sečtěte všechny hodnoty do jedné. To je trend stavebního trhu, který dnes vymezuje již zmíněný Wienerberger slogan. Moderní cihlový dům se střechou z pálených tašek představuje dnes řešení, které je ideální pro vaši rodinu a pro celou planetu.

Wienerberger pilíře pro zdravý domov
▪ Cihelné bloky Porotherm T Profi, plněné minerální vatou
▪ Jednovrstvé zdění
▪ Pálená střešní taška Tondach
▪ Nadkrokevní izolace iRoof

Zdroj: Wienerberger

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *