SERIÁL – Ke kontrole vzduchotěsnosti pasivního domu se musí provádět měření výměny vzduchu pomocí testu s ventilátorem (tzv. Blower-door test). Měřicí zařízení, které sestává z kovového rámu, plastové membrány, ventilátoru a tlakoměru, se instaluje do vstupních dveří nebo do okna.

Pomocí ventilátoru lze v budově vytvořit jak podtlak, tak přetlak. Množství vzduchu, které projde ventilátorem, se změří. Z tohoto měření se zjistí výměna vzduchu. Je to číslo, které udává, kolikrát za hodinu se vymění vzduch v budově. Měření je vztaženo k tlakovému rozdílu 50 Pascalů mezi vnitřním a vnějším prostředím. Výměna vzduchu (Pozn. red.: Resp. celková intenzita výměny vzduchu.) zjištěná při tomto tlakovém rozdílu se označuje jako hodnota n50. Hodnota n50 nesmí překročit požadavek uvedený v tabulce.

Požadavky na neprůvzdušnost budov

Druh budovy Hodnota n50
budova bez vzduchotechnického zařízení, požadavky podle DIN 4108-7:2001-083,0
budova se vzduchotechnickým zařízením, požadavky podle DIN 4108-7:2001-081,5
budova se vzduchotechnickým zařízením, požadavky podle EnEV 2002, pokud se provádí test Blower-door1,5
pasivní domy (povinná hodnota)0,6

Blower-door test se musí provádět až v okamžiku, kdy je neprůvzdušná vrstva dokončena, ale ještě není zakryta. To znamená, že je dosud přístupná a lze ji zkontrolovat. Rovněž všechna okna a dveře musí být osazeny a dokončeny.

Blower-door test se používá také k vyhledání netěsností. Je k tomu potřeba ještě termovizní kamera nebo přístroj pro měření rychlosti proudění vzduchu. S jejich pomocí můžeme lokalizovat místa úniku proudícího vzduchu a vyhledat netěsnosti v plášti budovy.

Spoje a přechody

Problémy s neprůvzdušnou vrstvou vznikají většinou v místech napojení k ostatním stavebním konstrukcím a v místech přechodů. Pro vytvoření spoje mezi fólií a masivní stěnou, např. při instalaci fólie k utěsnění střechy, existují následující základní možnosti:

  • Vzduchotěsná fólie se napojí do vnitřní omítky. Fólie se utěsní omítkou, okraj fólie se přichytí žebrovou plechovou mřížkou (pletivem, tahokovem).
  • Vzduchotěsná fólie se připevní těsnicím páskem a dřevěnou latí.
  • U tohoto způsobu napojení je fólie přitlačena k pevné stavební konstrukci dřevěnou latí a utěsněna komprimovaným páskem.
  • Přilepení vzduchotěsné fólie vhodným lepidlem. Vzduchotěsnosti je v tomto případě dosaženo pomocí lepidla, kterým se fólie přilepí k pevnému podkladu.
  • Prochází-li těsnicí vrstvou instalační vedení nebo trubka, vyplatí se použít těsnicí profi l, který se pevně spojí jak se vzduchotěsnou fólií, tak s procházejícím prvkem.

Odpadní vedení

K dosažení neprůvzdušnosti je třeba, aby byly všechny odpadní trubky uzavřené a aby byly zápachové uzávěrky naplněny vodou. V opačném případě by odpadním systémem mohl pronikat do budovy vzduch zvenku.

Tipy pro návrh a provedení
▪ Koncepci neprůvzdušnosti je nutné navrhnout. Budova musí být dokonale utěsněna vzduchotěsnou vrstvou.
▪ Množství spojů, překryvů v napojeních a prostupů je třeba omezit na minimum.
▪ Všechna napojení musí být zkontrolována před osazením obkladu.
▪ Musí být uskutečněn test Blower-Door, a to v okamžiku provádění stavby, kdy je ještě přístupná neprůvzdušná vrstva a všechna napojení. Již musí být osazena rovněž všechna okna a dveře.
▪ Všechny materiály musí být výrobcem schváleny pro daný způsob použití.
▪ Všechny materiály musí být navzájem kompatibilní.
▪ Na vnitřní straně neprůvzdušné vrstvy musí být ponechán instalační prostor.
▪ Masivní zdivo je vzduchotěsné pouze tehdy, je-li opatřeno omítkou alespoň z jedné strany.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *