Bez přehánění lze říci, že nejdůležitějším předpokladem budoucího spokojeného bydlení je pozemek, pozemek a zase pozemek. 

Naletět při jeho koupi je tak snadné, že se vyplatí nechat si poradit od mnoha odborníků, od právníků přes úředníky, architekty, projektanty až po zahradní architekty. 

Výpis z katastru nemovitostí vás informuje o výměře, čísle pozemku, o vlastnících a o omezeních k dispozici s pozemkem (zástavní a předkupní práva, věcná břemena, nabývací titul v případě probíhajícího dědictví a nejrůznější „plomby“). Další informace lze získat na obecním úřadě, ve městech na odborech územního plánování či na příslušném stavebním úřadě. Rozhodujícím podkladem může být územní plán, který vymezuje zastavitelné plochy a nezastavěné a nezastavitelné pozemky.

Další z možností získání informací je regulační plán, který má ovšem zpracováno pouze malé procento českých obcí. „K uvedeným zdrojům bych ještě přidal internet a letecké a satelitní snímky. Stoprocentní jistotu však nebudete mít nikdy. Až s vydáním územního rozhodnutí a s nabytím jeho právní moci. Pozemek tedy zásadně kupujte, až když máte v ruce tento dokument, není-li v místě zpracován regulační plán.

Do té doby lze rezervaci vyhlédnutého pozemku ošetřit například smlouvou o smlouvě budoucí. Jinak vždy tak trochu riskujete,“ dodává k výběru pozemku architekt.

Lokalita, velikost, tvar, orientace a minulost 

Volné pozemky lze obecně rozdělit do tří skupin: na místa již zastavěná tvořící souvislá sídla, na místa vznikající jako realitní a developerské projekty a na volné pozemky, které lze získat jako stavební parcelu.V posledním jmenovaném případě je nutné zajistit dostupnost komunikací a připojení sítí. Nezřídka se to týká i budoucí údržby příjezdové komunikace v zimním období. 

V některých případech pak může být náklad na přípojky inženýrských sítí a příjezdovou komunikaci v rozpočtu natolik zatěžujícím, že rozhodnutí o koupi pozemku zvrátí. Zajímat byste se měli také o orientaci ke světovým stranám (platí to i pro cesty – ideálně ze severu nebo východu), orientaci místností v domě je důležité mít promyšlenou ještě před koupí pozemku tak, aby bylo možné dosáhnout požadovaného komfortu v domě.

Tvar, velikost a orientace pozemku mají totiž velký vliv na výslednou stavbu a mohou výrazně omezit vaše možnosti. Pozor, zastavit lze podle místních předpisů vždy jen určité procento pozemku. Chcete-li větší dům, nemůžete se v mnoha lokalitách spokojit s malým pozemkem, i když by vám bohatě stačila docela malá zahrádka. V neposlední řadě uvažujte také o minulosti pozemku (např. místo skládky) a informujte se o ochranných pásmech, o hladině pozemní vody či úrovni radonu. 

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *