Začátkem roku 2022 ustane po mnoha letech výroba dříve nosného a velice oblíbeného produktu z cihelné řady Profi tloušťky 440 mm Porotherm 44 Profi. Chceme dělat věci pořádně podle těch nejvyšších nároků, které pokrok neustále posouvá. Proto po mnoha letech zastavujeme výrobu této ikonické cihly. Do poloviny roku 2022 bude pravděpodobně probíhat její doprodej.

K tomuto kroku bylo přistoupeno na základě několika faktorů, které vyplívají z postupného zpřísňování předpisů a norem na tepelně-technické požadavky staveb. Tato cihla se dostala z dříve vyhovujícího stavu na samotný okraj. V roce 2020 vyšla v platnost vyhláška č. 264/2020 o energetické náročnosti budov definující budovu s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). S parametrem součinitele prostupu tepla U = 0,22 W/m2K již není možné doporučovat tento produkt pro obvodové zdivo rodinných a bytových domů. Pro splnění průměrného součinitele prostupu tepla budovy doporučujeme produkty s U ≤ 0,21 W/m2K.

Díky širokému sortimentu stavebního materiálu však máme adekvátní nástupce, kteří cihlu Porotherm 44 Profi plně zastoupí ve všech funkcích, kvůli kterým byla zahrnuta do stavebního projektu. Nejen že jsou výrobky z řad EKO+ Profi, T Profi a TB Profi během posledních let stále oblíbenější, ale také hrají prim v jednovrstvém obvodovém zdivu. Využití těchto produktů pro obvodové zdivo domů s téměř nulovou spotřebou energie nic nebrání.

Vyřazený produkt je možné nahradit právě produkty z řady EKO+ Profi, T Profi a TB Profi. Pro obvodový plášť je z hlediska teplně-technického ideální náhradou Porotherm 44 EKO + Profi. Při požadavku na vyšší únosnost zdiva je pak možná náhrada produkty Porotherm T Profi, případně Porotherm TB Profi. Z hlediska tloušťky zdiva a tepelně-technických parametrů lze i navrhnout užší zdivo, například 38 EKO+ Profi nebo dokonce 30 T Profi. Pokud tedy bude v projektech navrženo zdivo Porotherm 44 Profi / Profi Dryfix, vždy bude možné najít řešení. Dokonce i v případech, kdy bylo navrženo se zvláštním účelem a zateplením bude možné najít výhodnější variantu pod zateplovací systém v patřičných požadavcích. Cihla Porotherm 44 Profi byla sice ikonická, ale namísto univerzální cihly chceme cihly, které budou mít pořádné benefity. Nechceme průměr. „Pořádně“ nedává prostor kompromisům.

Malé ohlédnutí za produktem od bývalého produktmanagera značky Porotherm, který tento produkt zaváděl na trh Ing. Antonína Horského

„Život jde dál a veškeré výrobky stárnou nejen svými vlastnostmi, ale i morálně. Tak to potkalo i cihly Porotherm 44 Profi (dříve CB), které vznikly broušením ze slavné řady cihel Porotherm 44 P+D, co se týká prodejů a hlavně tepelněizolačních vlastností v té době (2006) již více než deset let vlajkovou loď naší firmy. V zahraničí na západě a jihu od nás se broušené cihly vyráběly již několik let a tak bylo ve Vídni rozhodnuto, že do broušených cihel se zainvestuje i v České republice. To vyžadovalo nejen doplnění výrobních linek o „brusku“, ale také přípravu technických a marketingových podkladů. Cihly byly nejprve nazvány Porotherm CB (myšleno jako Cihla Broušená nebo i jako zkratka města, v němž sídlí centrála společnosti), cca po jednom roce však byly přejmenovány na Porotherm Profi, což mělo evokovat vyšší a snazší úroveň zpracování na stavbě a lepší technické parametry než u dosavadního zdiva. Při pohledu na dnešní statistiky prodeje vidíme, že se to opravdu povedlo. Proto jednou muselo přijít i rozloučení s velmi úspěšným až ikonickým výrobkem Porotherm 44 Profi  – čest jeho památce a děkujeme!“

Zdroj: Wienerberger

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *