Zateplená a zmodernizovaná škola nebo obecní úřad v obci, která jinak příliš neprosperuje nebo je tak malá, že se o nějaké prosperitě ani nedá mluvit? Takový obrázek je čím dál tím častější. Řada lidí si klade otázku, jak si tak nákladnou investici vesnice mohla dovolit, a odpověď je velmi jednoduchá. Z dotací Operačního programu Životního prostředí, který už pomohl zrenovovat deset tisíc veřejných budov v této zemi.

Česko zažívá patrně největší renovační boom vedoucí k úsporám energií za posledních třicet let, který patrně už nikdy nebude překonán. Jednak velká část energeticky neúsporných budov bude zateplena, a na ty zbylé nejspíš nedojde. Programové období končí v roce 2027 a poté bude česká ekonomika odkázána pouze na národní programy, které tak štědré nebývají.

Stále dost času na podání žádosti

Starostové měst a obcí mají stále ještě dost času na to, aby zažádali o dotace z Operačního programu Životní prostředí na podporu v renovacích, ale i na výstavbu budov v energeticky pasivním standardu.

Dotace se vztahuje na novou fasádu, izolační okna a kvalitní osvětlení. To vše je možné s pomocí dotací pořídit do škol, školek, úřadů, sokoloven, nemocnic, hasičáren a dalších veřejných budov.

Zdroje na fosilní paliva musí pryč

Je možné žádat i na výměnu původního zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii na biomasu. Dalším vhodným zdrojem je teplené čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů, dále také instalace solárních termických či fotovoltaických systémů. Z předchozích výzev pochází instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Čtěte také: Nová zelená úsporám myslí i na výměnu zdroje

Nově je podporováno osvětlení a akustika

Výzva stále obsahuje bonusy pro projekty, které mají smluvně zajištěnou úsporu energie. A rovněž bonus pro ty, kdo pokryjí alespoň 40 procent z celkové spotřeby obnovitelných zdrojů energie.

V nových podmínkách dotačního programu začala být velmi důležitá také kvalita vnitřního prostředí. Proto je možné získat podporu na řízené větrání, moderní osvětlení, kvalitnější akustiku a vnější stínění.

Kvalita vnitřních prostor na prvním místě

Kvalita vnitřního prostředí je stále důležitější a je předmětem zkoumání vědeckých týmů. Navíc je to očividně to, co poznají běžní uživatelé. Přínos zateplení objektu pocítí majitel nebo provozovatel budovy úsporami nákladů, ale kvalitnější vnitřní prostředí docení především ti, kdo ji dnes a denně používají. Již dříve byly podporovány systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, nyní je možné získat peníze na stínění a tlumení hluku v místnostech.

Vyřešení osvětlení, prostorové akustiky a vnějšího stínění místností tam, kde lidé nejvíce pobývají, má zásadní vliv na pohodu uvnitř objektu. Ministerstvo tyto položky nově zařadilo do programu a vyčlenilo pro ně speciální kategorii uznatelných nákladů.

Oproti dřívější výzvě se u vybraných opatření zvýšily maximální uznatelné náklady. Například u výplní otvorů je nové maximum 8050 korun na metr čtvereční, dříve to bylo 7000 korun. Pro zateplení fasády to bylo 2900 korun, v současnosti je to 3335.

Pokud města a obce využijí novou metodiku a budou nabídky hodnotit podle nákladů životního cyklu, které budou ověřitelné a jsou dodavatelem garantovatelné, mohou dosáhnout ještě lepšího výsledku při provozu budovy. Dodavatel totiž musí po dobu udržitelnosti projektu, tedy pět let, garantovat provozní parametry budovy.

Oldřich Janeba

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *