Ve starých budovách stropy sestávaly z trámů, prkenného záklopu a izolační výplně hlušinou nebo škvárou. Postupem času je nahradily montážně jednodušší prefabrikované stropy a skládané konstrukce z nosníků a keramických vložek.

Stropní konstrukce vždy musí být především pevná a únosná, neboť přenáší stálé a nahodilé zatížení do svislých nosných konstrukcí. Zároveň dělí jednotlivá podlaží provozně, ale také z hlediska akustiky, požární ochrany atd.

Realizace stropů představuje jednu z nejnáročnějších etap stavby a většina výrobců stavebních materiálů nabízí vlastní kompletní stropní systémy, což zaručuje jednodušší montáž, kompatibilitu prvků a celistvost systému.

Typy stropních konstrukcí

V rodinné výstavbě se prakticky výhradně používají stropy keramické, železobetonové, dřevěné, případně montované s použitím ocelových nosníků. Výhodou dřevěných stropů je jejich okamžitá únosnost a v porovnání např. s betonovými konstrukcemi zároveň odpadají tzv. mokré stavební procesy. Moderní stavebnictví dnes kromě masivního dřeva používá také lepené a vrstvené trámy, hranoly či nosníky.

Základním prvkem stropů z ocelových nosníků je nosník ve tvaru písmene I, jako výplň se používají betonové či keramické vložky, celek je zmonolitněn betonovou zálivkou. Osová vzdálenost nosných prvků je závislá na použitém materiálu a velikosti zatížení, které bude na strop působit. Velmi rozšířené jsou stropy železobetonové, tvořené ocelovou výztuží zalitou betonem (monolitická deska) nebo prefabrikovanými panely, spojenými ocelovou výztuží a betonovou zálivkou. Železobetonový strop dokáže unést velká zatížení a přizpůsobit se atypickým řešením, ovšem v porovnání s ostatními systémy je náročnější na realizaci a vyžaduje těžkou stavební techniku.

K nejrozšířenějším řešením patří keramické stropní konstrukce, s nespornou výhodou snadné a rychlé realizace, s dostatečnou únosností při relativně nízké hmotnosti a značnou variabilitou. Po vyskládání všech prvků se strop zmonolitní betonovou zálivkou a získá potřebnou tuhost a únosnost.

Z pálené hlíny, betonu a oceli

Mezi hlavní představitele patří stropy skládané z keramobetonových stropních trámů POT, vyztužených svařovanou prostorovou výztuží, a keramických vložek Miako. Provádí se s následnou nadbetonávkou (vložky Miako PTH) nebo bez nadbetonávky (Miako BN). K výhodám řešení patří světlé rozpětí až do 8 000 mm, možnost volby tloušťky stropu podle zatížení a rozpětí, vysoká únosnost, poměrně snadná manipulace i montáž (i bez těžké stavební techniky) a především skutečnost, že touto technologií lze vytvořit velmi pevnou a únosnou tuhou monolitickou desku.

K montáži vodorovných konstrukcí se dále používají broušené věncovky, které v kombinaci s tepelným izolantem brání vzniku tepelných mostů v místě styku se všemi typy stropních konstrukcí. Věncovky se vyzdívají buď na maltu pro tenké spáry, nebo na zdicí pěnu.

Polomontované stropy a stropní panely

Obdobou řešení je sortiment s keramobetonovými stropními nosníky, vložkami Miako a věncovkami. Polomontované stropy jsou součástí komplexního systému pro hrubou stavbu. Jsou velice variabilní a lze je použít do rozponu až 8 metrů. Po doplnění výztuže je možné z nich vytvořit spojité nosníky nebo konzoly např. balkonů a schodišťových podest.

Rovný keramický cihelný podklad je vhodný povrch pro nanášení omítek. Strop díky výborné akumulaci a schopnosti přijímat a uvolňovat vlhkost vytváří v místnostech zdravé mikroklima. Výrobce nabízí i keramické stropní panely, tvořené keramickými stropními vložkami a železobetonovými žebry s nadbetonávkou. Sortiment doplňují panely se zvýšenou únosností (mají rozšířená žebra), balkonové panely, panely s prostupy – tzv. komínové atd.

Zdroj: Můj dům

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *