Nejstaršími komíny, a do dnešních dob i početně nejrozšířenějšími, jsou komíny postavené z cihel. Dnes se staví komíny jinak. Používají se broušené cihelné komínové tvarovky, ze kterých je stavba jako dětská skládačka.

Důvody proč zvolit cihelný komín

Při stavbě komínového tělesa je zajištěna jeho součinnost s okolním cihelným zdivem z důvodů stejných fyzikálních vlastností použitého materiálu. Nevznikají trhliny vlivem rozdílné tepelné roztažnosti, stejnorodý podklad pod omítku již nepotřebuje žádnou penetraci nebo jiné úpravy. Broušené keramické komínové tvarovky spojované lepidlem zajišťují přesnost a rychlost výstavby komínového tělesa. Odpadá nutnost vyrovnávání každé jednotlivé vrstvy a tím se zvyšuje rychlost zdění o více než 50 % proti ostatním systémům.

Díky variabilitě cihelné komínové obvodové tvarovky je možné sestavit libovolný počet průduchů a vystrojit je jakýmkoliv typem vnitřní vložky, případně je použít jen jako prázdnou šachtu pro nejrůznější další využití. Stejně tak je možné komín doplnit poloviční šachtou, nebo i několika polovičními šachtami a získat tak několik samostatných průduchů pro různé způsoby využití.

Cihelné komínové systémy

Cihelné komínové systémy obsahují veškeré prvky a příslušenství, které jsou pro správnou funkci každého komínu nezbytné. Unikátní konstrukce broušených keramických komínových tvarovek se zadním odvětráním komínového tělesa zajišťuje optimální funkci komínu. Lze postavit komínové těleso s libovolným počtem průduchů při libovolné kombinaci průměrů a typů vnitřních vložek.

Cihelné komínové systémy prošly státní zkušebnou i zkušebnami v zahraničí a mají vystavené Osvědčení o shodě řízení výroby (certifikát). Kromě zkoušek, co předepisují normy, byly testovány i v jiných akreditovaných zkušebnách na různé druhy provozu. Jsou tak bezpečné pro provoz a při správné montáží neohrozí své okolí ani v případě, že se o komín majitel špatně stará a dojde k vyhoření sazí. Cihelná tvarovka již jednou procesem výpalu prošla při své výrobě. Takže je proti vysokým teplotám odolná. Poskytovaná záruka na cihelné komínové systémy je až 30 let, což svědčí o jejich kvalitě.

Rychlost stavby i široká nabídka

Cihelný komínový průduch (i víceprůduchový komín) se většinou staví ze dvou polovičních bloků, které se k vnitřní vložce přikládají. Díky jejich nízké hmotnosti není stavba tak namáhavá, zejména při stavbě nadstřešní části. Toto ocenilo již mnoho stavebních firem, které cihelné komíny již stavěly. Navíc se dá za jeden den postavit bez problémů až 10 m komína.

Cihelné komínové systémy jsou nabízeny v široké škále různých typů vnitřních vložek různých průměrů a stejně tak i mnoha variant nadstřešní částí komína. Každý máme o komínu jinou představu a z nabídky cihelných komínů si vybere každý.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *