Zkušenost praví, že rekonstrukce bude vždycky dražší a méně pohodlná než výstavba nového domu.

Záchrana starého domu nejspíš převáží v případě historicky cenného domu. Ocení ji ale pouze ti, kteří mají čas se jí pečlivě věnovat a mají ke stavbě nějaký vztah. Dalšími výhodami rekonstrukce mohou být dobré umístění domu a jeho nezaměnitelný genius loci, umístění v obci s dobrou infrastrukturou, s veškerými službami, na inspirativním místě, kde se potkáváte s lidmi, se kterými se chcete častěji vídat. Neméně důležité je napojení na inženýrské sítě, nemusíte složitě řešit přípojky.

Za nevýhody lze považovat zchátralý technický stav, vlhkost, plísně a další neduhy starých budov. Často nevyhovují ani dispozice místností a s tím spojené rozvody. Zvláště rizikové investice to mohou být v malých městech či na odlehlém venkově, za nákup a rekonstrukci zde dáte zcela jistě více peněz, než kolik bude tržní cena nemovitosti po rekonstrukci. Ovšem situací, ve kterých se k rekonstrukci domu dostanete, může být bezpočet.

Nezanedbatelnou roli zde hraje vždy citový faktor a finanční stránka věci. Navíc, náklady na rekonstrukci domu můžete odhadnout pouze přibližně. Je třeba počítat s tím, že při zahájení stavebních prací se objeví dříve neodhalené poruchy a problémy, že rekonstrukce zahrne nejen dům, ale také ploty, terénní úpravy, zahradu… a celá stavba si může vynutit i další investice (úpravu či vybudování nové příjezdové komunikace, studnu, novou elektropřípojku, čističku vody atd.). Co vyhovovalo stavebním předpisům před 30 lety, již nevyhoví dnes.

Pozor na poruchy konstrukcí a vlhkost

Bez stavebního průzkumu je velmi riskantní pouštět se do jakékoli přestavby či přístavby. Poruchy často nemusejí být ani dobře viditelné. Autorizovaný inženýr říká, že pokud nevyhovuje technický stav domu a jeho dispoziční řešení, je lépe ho zcela nemilosrdně zbourat. „Trhliny, vlhkost, napadení dřevěných částí houbami a hmyzem nebo velmi nekvalitní materiál zapříčiní, že by náklady na spravování těchto poruch byly daleko vyšší než bourání.“ A proč se nedají tyto poruchy tak snadno opravit? Často totiž vycházejí ze samotných základů stavby nebo špatného podloží. Uvádí konkrétní příklad: „Dům stojí ve svahu, kde pod zemí do domu zatéká voda. Záchranná opatření vyjdou na statisíce korun. Nebo pokud napadne stavbu dřevomorka (většina starších domů má dřevěné stropy), může být pozdě na jakékoli rekonstrukce. Také dům postavený z nekvalitních cihel nebo tvárnic udělá z jakéhokoliv přebudování rizikovou činnost…

Pokud si nejste jisti, zda se dá dům zachránit, doporučuji poradit se s architektem nebo stavařem,“ dodává. Ve všech případech doporučuje odborné posouzení domu a zpracování studie možné rekonstrukce, případně i dispozičních změn a dostavby, následně pak vypracování projektu, který řeší podrobně nosné konstrukce, střechu, stropy a další technické návaznosti.

Rekonstrukce domu by neměla proběhnout bez stavebního průzkumu a posouzení statika, dobré je vědět i to, jaké změny vám stavební úřad povolí. Složitější jednání ze strany úřadů očekávejte zvláště v těch případech, kdy se k projektu vyjadřují památkáři nebo CHKO.

Čtěte také: Zbourat, nebo rekonstruovat?

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *