České Budějovice, 22. 10. 2019 – Stát přitvrzuje a sám se stává obětí Evropské unie. Novela zákona č. 406/2000 Sb. reaguje i na výtky Evropské komise, která Českou republiku upozornila na neplnění povinností vystavování průkazu o energetické náročnosti v případě budov často navštěvovaných veřejností. Zároveň v ní stát mění udělování oprávnění k výkonu energetických specialistů.

V dosavadním znění zákona je tato povinnost stanovena pouze pro budovy orgánů veřejné moci. K odstranění možnosti uložení případné pokuty ČR za neplnění povinnosti jsou v novele zákona budovy vymezeny dle stavební legislativy jako stavby občanské vybavenosti, mezi které patří nejen stavby pro veřejnou správu ale i školy, hotely zdravotnická zařízení, nákupní centra atd.

Další významnou změnou novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je udělování oprávnění k výkonu energetických specialistů. Podle aktuálního znění zákona může získat oprávnění energetického specialisty pouze fyzická osoba. Na tu byly uplatňovány v případě pochybení postihy. Praxe však ukázala, že v mnoha případech došlo k zakládání právnických osob, které vykonávají tuto činnost, osoba s oprávněním energetického specialisty vystupuje jako jednatel, nicméně není možné právnickou osobu postihnout tak, jako osobu fyzickou. Z tohoto důvodu jsou v novém návrhu zákona stejné podmínky pro udělování statutu energetického specialisty nejen pro fyzické ale rovněž i pro právnické osoby. Ministerstvo průmyslu a obchodu dostane oprávnění v případě opakovaného správního deliktu odebrat nejméně na jeden rok oprávnění k činnosti.

S energetickými specialisty úzce spolupracují již řadu let i zástupci Cechu cihláři Čech a Moravy. „V současné době spolupracujeme dlouhodobě s externisty a spolupráce je velmi dobrá. Z pohledu výrobce zaměstnání energetického specialisty je poměrně složitá otázka. Výrobce nabízí stavební materiál, nikoli celé domy. To je zásadní. Necháváme tedy volnost pro navrhování a snažíme se projektům, tak i energetickým specialistům dát informace pro kvalitní zpracování projektové dokumentace stavby, jejíž nedílnou součástí je i energetické hodnocení budovy. Ponecháváme tedy velkou míru volnosti – individualizace – pro navrhování budov, což je ve stavařině velmi podstatné. V případě, že dojde ke změnám na stavebním trhu a vyvstane potřeba zaměstnat energetického specialistu pro technickou podporu prodeje cihel, tak to s největší pravděpodobností uděláme,“ vysvětluje Ing. Petr Stejskal, obchodní a marketingový ředitel společnosti HELUZ.

Ing. Marek Žídek, obchodní ředitel KM Beta nám sdělil: „Firma KM Beta již řadu let nabízí svým zákazníkům pro zdicí systémy SENDWIX a PROFIBLOK zpracování průkazu energetické náročnosti staveb a konzultace v případě nedostatků a chyb v projektové části z hlediska dosažení co nejlepších výsledků úspor energií.“

„Tuto službu k energetickým průkazům budov našim zákazníkům zajišťujeme již několik let. Naše firma spolupracuje s několika předními energetickými specialisty, kteří mají oprávnění zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov a rovněž i s energetickými auditory. Tito odborníci pro naše zákazníky zpracovávají zejména průkazy energetické náročnosti budov a v případě dotazů jim v této oblasti dokážou i poradit se správným návrhem budovy. Flexibilita spolupráce nám umožňuje optimálně reagovat na poptávku po těchto službách,“ dodává Roman Busta, obchodní ředitel Wienerberger CZE.

Změna zákona č. 406/2000 Sb. se dotýká i příslušného vzdělávání energetických specialistů, které je povinné a jehož realizací bude nově pověřena Státní energetická inspekce. Každý energetický specialista bude mít za povinnost absolvovat určitý počet vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání. Odpadá povinnost jedenkrát za tři roky absolvovat kurz se závěrečným testem, jehož kladný výsledek zakládal možnost dalšího působení, v případě negativního výsledku povinnost absolvovat ústní zkoušky, případně odebrání osvědčení.

Kontakt: Ing. Jan Fiala, Cihlářský svaz Čech a Moravy, info@cscm.cz, tel.: +420 603 410 891

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *