Cihlářské výrobky mají střep většinou načervenalý (přítomnost železitého pigmentu) pórovitý nehořlavý, s nasákavostí okolo 20 %. Hlavními funkcemi cihlářských výrobků jsou funkce konstrukční a izolační. Ze struktury materiálu vyplývají dobré tepelně izolační a zvukově izolační vlastnosti, mrazuvzdornost a schopnost akumulovat teplo.

Cihly jsou z podstaty složení neradioaktivní a ekologicky naprosto neškodné. Po skončení své životnosti mohou být cihly recyklovány – drceny za vzniku tzv. cihelného recyklátu.

V závislosti na výrobních postupech a složení se fyzikální vlastnosti cihelného střepu mohou lišit; orientační hodnoty jsou uvedeny v tabulce.

Orientační hodnoty vybraných fyzikálních vlastností běžného cihelného střepu:

Závadami cihlářského střepu jsou v první řadě tzv. primární výkvěty. Tento jev se objevuje výlučně po navlhnutí materiálu působením např. srážek nebo vysoké vlhkosti. Aby tomto bylo zamezeno je třeba materiál před pronikáním vody chránit izolací a povrchovou úpravou.

Pokud je výrobek určen pro aplikaci, kde kontakt s vodou samotné cihle nehrozí, není pro výrobce nutné deklarovat množství rozpustných solí v materiálu. Neposkytuje-li určená aplikace cihlářského výrobku úplnou ochranu před vodou, musí být obsah těchto aktivních solí deklarován a splňovat limitní hodnoty definované normou ČSN EN 72 2634.

Také čtěte: Chemické a fyzikální procesy při výpalu cihel

Další vadou cihlářských materiálů, které je třeba věnovat zvýšenou pozornost, je materiálová vlhkostní roztažnost. Vratná délková vlhkostní roztažnost je považována za zanedbatelnou. Nevratná vlhkostní roztažnost keramického střepu však zanedbatelná není a cihlářské výrobky dělíme do kategorií s:

  •  nízkou (do 0,4 mm·m−1),
  • střední (mezi 0,4 a 0,8 mm·m−1)
  • vysokou (nad 0,8 mm·m−1) nevratnou vlhkostní roztažností.

Na nevratnou vlhkostní roztažnost má vliv složení surovinové směsi a podmínky výpalu, ale je také projevem stárnutí materiálu vyvolaným fyzikálně-chemickými interakcemi vlhkosti a keramického střepu. Otázka roztažnosti je minoritní u materiálů užívaných pro zdivo, ale u stropních desek se negativní efekty jak smršťování, tak vlhkostní roztažnost mohou sčítat do formy nevratných konstrukčních změn, které mou mít za následek až selhání celé konstrukce.

Také čtěte: Výroba pálených cihel

-jik-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *