Sedlová střecha je historicky nejběžnějším typem střechy používaným stovky let až dodnes po celém světě.

Tvarově se jedná o šikmou střechu, která má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a dvěma štíty. Šikmou střechou je přitom myšlena stavební konstrukce nad chráněným vnitřním prostředím, která je vystavená přímému působení atmosférických vlivů.

Podle všeobecně rozšířeného trendu v současném stavebnictví se šikmá střecha skládá z nosné střešní konstrukce, jednoho nebo několika střešních plášťů oddělených vzduchovými vrstvami a doplňkovými konstrukcemi a prvky. 

Zdroj: Tondach

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *