Novinka společnosti Wienerberger, nová produktová řada Porotherm TB Profi, přináší zvýšenou únosnost pro vícepodlažní budovy z jednovrstvého zdiva.

Portfolio cihelného systému Porotherm bylo nově doplněno speciálními cihelnými bloky vyvinutými pro konstrukci vícepodlažních budov. Cihly Porotherm TB Profi patří do kategorie cihel s integrovanou minerální izolací. Při zachování vynikajících tepelněizolačních i akustických parametrů jsou cihly Porotherm TB Profi unikátní zejména svou únosností a pevností.

„Klíčovou vlastností stavebních materiálů u vícepodlažních budov, zejména u bytových domů, je únosnost zdiva. Budovy však musí vyhovět i stále přísnějším tepelně technickým požadavkům. Doposud byla při konstrukci vícepodlažních budov vzájemně zvažována právě tato kritéria. Nová řada broušených cihel plněných minerální vatou Porotherm TB Profi nabízí možnost postavit bez kontaktního zateplovacího systému (ETICS) až osmipatrový dům z cihelných bloků,“ uvádí Ing. Ivo Petrášek, statik společnosti Wienerberger.

Tím je zajištěna optimální kombinace únosnosti, tepelně technických vlastností, požární odolnosti i akustiky, a to v jednokrokovém řešení bez nutnosti instalace ETICS.

Také si přečtěte: Stavíme z cihel Porotherm

Obecně platí, čím lepší tepelněizolační vlastnosti, tím nižší pevnost a obráceně. Současné moderní pálené cihly Porotherm TB Profi, jejichž prodej byl zahájen počátkem roku 2020, však dokážou splnit díky masivním cihelným žebrům obě kritéria a při správném návrhu není výstavba budov s osmi podlažími nic neřešitelného. U nové řady Porotherm TB Profi byla totiž dosažena při pevnosti bloků P12 dokonce charakteristická pevnost zdiva fk = 5,0 MPa na maltu pro tenkovrstvé zdění (odpovídá běžnému tepelněizolačnímu zdivu s pevností 23 MPa). Při zkouškách v laboratoři bylo prokázáno i výrazné zvýšení smykové únosnosti soklového zdiva.

Společnost Wienerberger nabízí Porotherm TB Profi ve dvou rozměrech včetně doplňků, jakými jsou poloviční cihly nebo sokolová cihla, tvořící systémové řešení. Porotherm 38 TB Profi splňuje požadavky nízkoenergetického domu i domu s téměř nulovou spotřebou energie. Cihla Porotherm 44 TB Profi je vhodná i na výstavbu vícepodlažního pasivního domu.

Pro oba produkty je samozřejmě vyřešeno napojení na vnitřní akustické zdivo s odstraněním akustických mostů při dodržení požadovaných tepelněizolačních vlastností. To se týká i všech ostatních výrobků Porotherm – překlady, předokenní roletové/žaluziové schránky Vario UNI, příčky, stropy apod.

Výhody Porotherm TB Profi:

  • velmi vysoká pevnost zdiva – až do 8 podlaží
  • vynikající tepelněizolační vlastnosti bez nutnosti použít ETICS
  • výborné akustické vlastnosti stěny
  • výborná tepelná akumulace
  • mechanicky chráněná izolace uvnitř cihelného bloku – 24 až 28 cm izolace bez kotvení
  • maximální požární odolnost – přirozeně nehořlavé materiály
Základní technické údaje vybrané cihly Porotherm 44 TB Profi v pevnosti P10
Pevnost cihly v tlaku: 10 N/mm2 (P10)
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku na maltu M10: fk = 4,40 MPa
Vážená laboratorní neprůzvučnost *: Rw = 50 dB
Součinitel prostupu tepla pro jednovrstvové obvodové zdivo včetně omítek: U = 0,17 W/(m2 .K)

* Při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek 352 kg/m2

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *