Každým rokem narůstající poptávka po výrobcích Porotherm pro jednovrstvé zdivo ukazuje, že cihelné jednovrstvé zdivo se stává trendem stavebníků při výběru materiálu pro stavbu rodinných domů. V současné době jsou v nabídce výrobky pro jednovrstvou obvodovou konstrukci z cihel Porotherm řady Energy+ (zahrnují cihelné bloky plněné minerální vatou Porotherm T Profi) a řady Comfort (zde jsou zahrnuty produkty Porotherm EKO+ Profi, tepelněizolační děrované cihly).

Nyní se pojďme podívat na několik možných řešení a detailů, které v konečném důsledku usnadní provádění stavby a ušetří náklady při vlastní realizaci.

1. Modulový systém Porotherm je 250 mm (… ale od vnitřního rohu)

Když začneme u projektu, je dobré, pokud je dům navržen v modulovém systému půdorysném i výškovém. Eliminuje se tím řezání jednotlivých cihelných bloků na stavbě. Půdorysný i výškový modul cihel Porotherm je 250 mm. Důležité pro půdorysný modul je, aby vycházel od vnitřního rohu vnější stěny, to znamená, aby délka zdiva od vnitřního rohu k ostění otvoru byla v násobku 250 mm. Stejně tak i šířky oken a meziokenních pilířů.

Kolik jsem již viděl projektů, kdy šířka okna byla 1600 mm a meziokenní pilíř 600 mm. Zbytečně se tím prodražuje a prodlužuje výstavba z důvodu zbytečného řezání cihel. I výškový modul zdiva doporučuji navrhovat v modulu 250 mm. Sice existují nízké cihly, ale pouze v šířkách zdiva 24 a 30 cm a nejsou k dispozici v broušené variantě. Pokud je výška zdiva v násobku 250 mm, ušetří se tím vícenáklady na řezání první, případně poslední řady cihel.

Také čtěte: V cihlách je jednoduchost a krása – 1. díl: Co si vybrat?

2. Druh obvodového zdiva (jaký zvolit materiál)

Pokud by se člověk díval při výběru materiálu Porotherm pro obvodové zdivo na jednoduchost realizace a nízké náklady, tak by asi zvítězil cihelný blok plněný minerální vatou Porotherm 38 T Profi se součinitelem prostupu tepla U = 0,16 W/(m²•K). Nerad bych tímto odsoudil jiné výrobky a tloušťky zdiva, ale proč je tomu tak, si ukážeme na následujících detailech stavby. Odpovídá tomu i prodejnost tohoto výrobku, kdy společně s výrobkem Porotherm 44 T Profi s U = 0,14 W/(m²•K) jde o nejvyhledávanější variantu obvodového zdiva.

3. Založení zdiva na základové desce (nemusí to být složité)

Zde už jsem viděl spoustu detailů, zapuštěný sokl zvenku, zapuštěný sokl z obou stran, kombinace různých materiálů, … Z mého pohledu je nejjednodušší jedna tloušťka zdiva bez nutnosti svislé tepelné izolace základů. Odpůrci tepelných mostů hned budou namítat, že bude zdivo v patě domu „promrzat“, ale při dostatečné tloušťce tepelné izolace v podlaze (dnes již běžně nad 100 mm) a použití cihel plněných minerální vatou bude požadovaná vnitřní povrchová teplota v interiéru splněna.

Peníze za ušetřenou svislou tepelnou izolaci základů můžete investovat jinde. Pokud potřebujete použít uskočený sokl z hlediska řešení povrchové úpravy, potom stačí minimální tloušťka přesahu zdiva i tepelného izolantu, překrývajícího svislou hydroizolaci. K dispozici jsou také speciální sokové cihly Porotherm S Profi (tl. 30 a 24 cm) a Porotherm TS Profi (tl. 30 a 38 cm). Ve spodní části jsou tyto cihelné tvarovky impregnovány, takže mohou během realizace stát ve vodě a přesto zdivo bude stále suché. Ušetříte si tím případné starosti co s navlhlou spodní řadou cihel při dokončování stavby.

4. Vazba rohu zdiva (bez nutnosti přemýšlet)

Zde jednoznačně vítězí, oproti jiným tloušťkám, zdivo šířky 380 mm, tudíž výrobek Porotherm 38 T Profi. V rohové vazbě nepotřebujete žádné další doplňkové cihly ani dořezy, vystačíte si pouze se základními bloky, otočenými v rohu vždy o 90°. Docílíte tím požadované převazby zdiva od vnitřního rohu 125 mm.

Související článek: Stavíme z cihel Porotherm

5. Ostění a parapet výplní otvorů (aneb jak jednoduše napojit okno na stěnu)

Krátce se vrátím k sendvičové obvodové konstrukci. Při tomto řešení vám každý tepelný technik radí, aby byl okenní rám „vystrčený“ až do úrovně tepelné izolace, tzn. na konzolách. Z tepelného hlediska je to určitě správné řešení, ale akusticky je tento způsob napojení podobný, jako byste si nechali otevřené okno… Při napojení výplně otvorů, je třeba brát zřetel na to, aby se kolem okenního rámu nadbytečně neochlazovalo zdivo, ale také je třeba zajistit (na to už se často zapomíná) akustickou pohodu v interiéru od venkovního hluku.

Oba tyto požadavky výborně splňuje napojení oken na zdivo plněné minerální vatou Porotherm T Profi. Minerální vata v dutinách cihel eliminuje tepelný most okolo okenního rámu, takže je tento detail použitelný pro pasivní domy a napojení okenního rámu na keramický střep vyplněný minerální vatou zajistí optimální řešení z hlediska akustiky.

6. Řešení překladů (zde nevítězí cena ani jednoduchost, ale funkčnost)

Pro řešení překladů bych jednoznačně doporučil roletové a žaluziové překlady Porotherm Vario UNI. I když se tím stavba nezjednoduší a ani nesníží pořizovací náklady, určitě toto řešení oceníte v budoucnu, při užívání objektu. Použitím předokenních rolet nebo žaluzií v letním období zamezíte přehřívání vzduchu v interiéru. Ušetříte tím značnou část nákladů na klimatizaci. Naopak v zimně, při stažených roletách, ušetříte náklady na vytápění. Tímto můžete kompenzovat vyšší pořizovací náklady na překlady a vlastní stínicí techniku.

Keramobetonové překlady Porotherm KP Vario se používají ve spojení s univerzálními roleto-žaluziovými schránkami Porotherm Vario UNI, s překlady Porotherm KP 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších stěnách zděných konstrukcí pro dodatečnou montáž stínící techniky – venkovních rolet nebo venkovních žaluzií. Překlady Porotherm KP Vario se dodávají na nevratných dřevěných prokladech – délky překladů 1000 až 1750 mm po čtyřech kusech, délky překladů 2000 až 3500 mm po osmi kusech. Tato ucelená balení jsou sepnuta paletovací páskou. Překlady je možné dodat i jako kusovou dodávku.

Schránky Vario UNI se dodávají spolu s překlady KP Vario jednotlivě balené v bublinkové fólii a s obrázkovým montážním návodem. Překlad Porotherm KP Vario a univerzální schránka Vario UNI tvoří jeden prodejní celek – dodávka samostatného překladu není možná.

7. Stropní konstrukce Porotherm (když systém je systém)

Jak je tomu u materiálů pro svislé konstrukce, tak i pro vodorovné nosné konstrukce (jednoduše stropy) existuje mnoho řešení. Dřevěné, panelové, skládané, monolitické, a dokonce si někdo staví domy bez stropů…

Pokud se bavíme o cihlovém systému Porotherm pro stropní konstrukci, je možné použít dva druhy skládaných stropů z keramobetonových trámů POT a keramických vložek MIAKO. Jeden s nadbetonávkou (Porotherm strop), druhý bez nadbetonávky (Porotherm strop BN). Hlavní výhoda při použití systémového stropu Porotherm je, že máte vyřešenu většinu detailů napojení stropu na ostatní konstrukce. Kolikrát jsem již řešil z pozice technického poradce, že se investor rozhodl pro jinou stropní konstrukci a potom se na mne obracel s dotazy, jak vyřešit překlady, věnec pod stropem, ukončení stropu na zdivu, založení zdiva na stropu apod.

Vyřešit jde skoro všechno, ale nesystémové řešení je vždy mnohem složitější a hlavně pracnější při realizaci. V důsledku toho mohou být konečné náklady na levnější stropní konstrukci vyšší, než se předpokládalo.

Pro ruční montáž (svépomoc), rekonstrukce a menší rozpětí bych doporučil strop Porotherm BN. Pokud potřebujete zakomponovat do stropní konstrukce další nosné prvky, jako jsou např. průvlaky pod sloupky krovu nebo skryté průvlaky pro podepření stropních trámů, potom bych doporučil Porotherm strop s nadbetonávkou. Pokud se jedná o tloušťku stropní konstrukce, je možné volit ze 3 variant (210 mm, 250 mm, 290 mm). Tloušťka stropu 210 mm je určena především pro menší rozpětí stropu, zhruba do 5,0 m, a pro jednodušší stropy s rovnoměrným zatížením. Tloušťka stropu 250 mm je nejpoužívanější a to z několika důvodů.

Strop této tloušťky je použitelný pro rozpětí zhruba do 6,0 m. Jednak se do této tloušťky dají vložit skryté ocelové průvlaky a při použití roletových a žaluziových překladů Porotherm Vario UNI se do úrovně stropu vkládá z vnější strany překlad KP 7, který je uložen nad roletovou schránkou a má modulovou výšku také 250 mm. Tloušťka stropu 290 mm je určena především pro stropy s větším rozpětím, až do 8,0 m. Pokud se máme v tomto článku bavit o ekonomice a levném stavění, potom je třeba si uvědomit, že větší rozpětí stropu znamená výrazně větší náklady na výstavbu. Kolikrát lze jednoduše snížit náklady použitím střední nosné stěny místo nenosné příčky. To má dopad do možnosti použití kratších trámů a tím pádem i snížení nákladů na stropní konstrukci.

<strong>Tipy pro jednoduchý návrh a realizaci staveb z cihel Porotherm</strong>
▪ Jednoduchým tvarovým i konstrukčním návrhem stavby snížíte velkou část nákladů na realizaci.

▪ Respektováním půdorysného i výškového modulu zdiva při návrhu ovlivníte kvalitu, rychlost a jednoduchost při realizaci.

▪ Použití jednovrstvého cihelného zdiva Porotherm na vnější stěnu oceníte nejen při realizaci, ale především při užívání stavby.

▪ Sokl obvodového zdiva ze soklových cihel plněných minerální vatou Porotherm TS Profi zajistí suché zdivo během realizace i eliminaci tepelného mostu v patě zdiva bez nutnosti tepelné izolace základů.

▪ Použitím cihel plněných minerální vatou Porotherm 38 T Profi získáte jednoduché řešení rohové vazby zdiva a také větší vnitřní užitnou plochu místností oproti širšímu obvodovému zdivu, včetně sendvičových konstrukcí.

▪ Použitím cihel plněných minerální vatou Porotherm T Profi získáte jednoduché a spolehlivé řešení napojení výplní otvorů na obvodovou stěnu, bez nutnosti použití doplňkových cihel a dalších tepelných izolací.

▪ Použití roletových a žaluziových překladů Porotherm Vario UNI na osluněných stranách objektu oceníte nejen v horkých letních týdnech, ale i v zimě při tuhých mrazech.

▪ Použitím stropní konstrukce Porotherm volíte systémové řešení včetně detailů napojení stropu na navazující konstrukce.

O ceně a kvalitě stavby se rozhoduje již ve fázi návrhu. Pokud se rozhodnete pro jednoduché a osvědčené řešení, zvolíte tím i cenově výhodné řešení. Proto doporučuji se při návrhu zamyslet, zdali je možné ještě něco zjednodušit. K tomu by mohl posloužit i tento článek. Pokud zvolíte jednovrstvé zdivo Porotherm s osvědčenými detaily, můžete mít návrh stavby, ale i vlastní realizaci jednoduchou, kvalitní a cenově výhodnou.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *