Obavy z budoucího vývoje zabrzdí investice u podnikatelů (útlum projektové přípravy, odkládání již připravených staveb, řešení jiných problémů tj. existenčních na úkor rozvojových). Nejde jen o bytovku, ale i o nebytovou výstavbu (penziony, rozšíření podnikatelských prostor, atd.). Něco pozitivního: Zpomalení bytové výstavby už cihláři pociťovali v loňském roce. Současná situace sice prohloubí nedostatek bytů, ale o to rychleji se trh opět probudí, říká JOSEF KOTEK, předseda představenstva Cihlářského svazu Čech a Moravy.

  • Máte již představu, jaké budou dopady nouzového stavu na výrobu?

Již na podzim výrobci pálených materiálů naplánovali své zimní odstávky. V současné době by se měly znovu rozjíždět. Mám takový pocit, že po jejich výrobcích nebude taková poptávka. Sklady jsou dostatečně připraveny pro pokrytí potřeb trhu. Prodloužení termínů dodávek není na pořadu dne.

  • Jaká opatření jste přijali vaši členové ve vztahu ke svým zaměstnancům?

Home office, kde to jen trochu šlo.

  • Pociťujete propad v obchodě – zákaz služebních cest, zákaz obchodních jednání v prostorách firmy…?

Zde abych si dovolil tvrdit, že značný. Projeví se tvrdě ve III. čtvrtletí. Bohužel!

Jak jsou na tom stavební firmy
Situace ohledně COVID-19 ovlivnila činnost všech ekonomických subjektů v naší zemi. U stavebních společností jde o 98 % všech dotázaných. Vyplývá to z mimořádné analýzy Ekonomické dopady COVID-19 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Stavební firmy (86 %) uvádějí, že největší dopad je spojen s nižším stavem zaměstnanců, který komplikuje jak výstavbu samotnou, tak činnost firmy jako celku. Dále byly stavební firmy v téměř dvou třetinách případů nuceny prodloužit termín realizace výstavby (65 %), nebo ji musely zcela pozastavit (53 %). Téměř pětina stavebních firem (18 %) potom čelí dalším obtížím, jako je nedostatek materiálu z důvodu pozastavení dodávek od dodavatelů nebo obtíže s ubytováním dělníků – těch, kteří nepocházejí z daného regionu – v okolí stavby.

Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema, a. s., uvádí, že zatím komplikace spojené s chodem firmy nepociťují: „Práce na všech našich projektech a zakázkách běží podle plánu. Nehrozí, že by měly být zpomaleny, nebo zastaveny. Zaměstnanci v administrativě mohou využít home office, pokud to charakter jejich práce umožňuje.“

Osm z deseti dotázaných stavebních společností potom zavedlo home office u zaměstnanců (80 %), zvýšení hygienických opatření na pracovišti (90 %) a zajištění ochranných pomůcek (82 %). Velká část společností se také snaží zamezit zbytečnému výskytu více pracovníků na jednom místě (78 %) – s tím souvisí i pozastavení některých staveb. Více jak polovina společností změnila pracovní dobu zaměstnanců tak, aby se co nejméně potkávali (57 %), a více jak čtvrtina své zaměstnance kontroluje – měří jim teplotu apod. (29 %).

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *