Konstrukce střechy z keramobetonových panelů má vysoký uživatelský standard. Mezi její přednosti patří trvanlivost, statické přitížení stavby, zvýšení tepelné akumulace a zvukové izolace. Lépe se také dosáhne neprůvzdušnosti. Kvalita provedení je vysoká, protože konstrukce nepotřebuje fólie ze strany interiéru ani minerální vlnu do roštu.  Střecha tedy má řadu výhod pro stavby s nízkou energetickou náročností.

Doporučený sklon střešní roviny je 25°, je však možné dosáhnout i sklonu až 40°. Keramické stropní panely se kladou na štítové, obvodové a vnitřní nosné stěny rovnoběžně s okapovou hranou. Těžká střecha může být pultová nebo sedlová, její konstrukce je ideální pro obdélníkový půdorys stavby. Panely se standardně vyrábějí s jednostranně vyčnívající výztuží o délce zhruba 100 mm.

Postup při stavbě

Obvodové a vnitřní stěny se vyzdí do předepsané výšky, z vnitřní strany se připraví bednění ztužujícího věnce. Podélný věnec se betonuje ve dvou etapách: V první se do bednění vloží výztuž, která se ukotví do příčných stěn. Třmeny přesahují do druhé úrovně věnce. Následuje betonáž a dokončí se štítové stěny – jejich koruna vytvoří finální spád střechy.

Předtím, než se začnou pokládat panely, je třeba zkontrolovat, zda je koruna všech nosných stěn skutečně rovná. Pokud je odchylka větší než 5 mm na dva metry nebo je rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším místem pro uložení panelu větší než 10 mm, je třeba zdivo vyrovnat maltou. Zdi z nebroušených cihel se maltou vyrovnávají pokaždé. Poté se na šířku stropu a ztužujícího věnce pokládá asfaltový pás o tloušťce 3,5 mm. Keramické stropní panely se pokládají pomocí jeřábu. Při objednání jeřábu je třeba počítat s místem pro jeho zakotvení a délkou ramene pro vykládku a uložení panelů. Nejtěžší panely mají hmotnost 3,5 tuny, takže se při jejich ukládání na nosné stěny musí počítat s tím, že manipulace bude bezpečná a panely se nepoškodí.

Keramické stropní panely HELUZ

Panel tvoří keramické stropní vložky a železobetonová žebra s nadbetonávkou. Základní panel má šířku 1200, 900 a 600 mm, doplňkový 1000 a 700 mm. Panel se zvýšenou únosností má šířku 1200 mm. Výška panelu je 230 mm, maximální délka 6250 mm. Keramické panely HELUZ jsou po uložení na stěny ihned únosné.

Při kladení panelů na nosné zdi a železobetonový věnec nebo průvlak je třeba dbát na jejich přesné uložení – nejlepší je označit si jejich délku na asfaltovém pásu. Na vnitřní nosné stěny o tloušťce 240 mm se panely ukládají na délku minimálně 125 mm, v příčném směru je délka jejich uložení 25 až 50 mm. Vyčnívající výztuž většinou směřuje do ztužujícího věnce na obvodovém zdivu, montážní podpěry nejsou při ukládání na zdivo s délkou uložení panelu ≥ 125 mm potřebné. Po uložení panelů se po obvodu střešní roviny vyzdí věncovky. Každou třetí věncovku se doporučuje zafixovat pomocí ohnutého drátu k výztuži obvodového věnce. Za věncovky se pak vloží tepelná izolace. Následuje výztuž druhé úrovně podélného věnce a také obvodu střechy. Takto připravená konstrukce se nakonec zabetonuje.

Skladba střešní konstrukce:
Skládaná krytina – latě – kontralatě – pojistná hydroizolace – tepelný izolant – parozábrana (např. asfaltový pás) – keramobetonové panely HELUZ – vnitřní omítka

Dodatečné prostupy ve stropních panelech
Dodatečné prostupy se do stropních panelů mohou zhotovit pouze v místě keramických tvarovek tak, aby se neporušila nosná betonová žebra. Tím je šířka prostupu limitovaná na 230 mm. Zároveň platí omezení maximální délky prostupu na 300 mm a umístění prostupu v krajních čtvrtinách délky panelu. Pokud by bylo třeba umístit dodatečný prostup ve středních čtvrtinách délky panelu, a nebo by byl nutný prostup s větší délkou, je třeba konzultace se statikem. Pro realizaci prostupů se doporučuje používat speciální jádrové vrtáky o průměru do 230 mm. Mohou se použít také vrtáky do betonu – nad keramickou tvarovkou se pak vrtá k příklepem, ve tvarovce pak bez příklepu.

O pomoc s návrhem těžké šikmé střechy se obraťte na technické poradce společnosti HELUZ. Další informace získáte na webovém portálu HELUZ pro projektanty.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *