Štítek: svislé konstrukce

Zásady provádění svislých konstrukcí z pálených zdicích prvků – 3. díl

Zdění příček Nyní se podíváme podrobněji na zdění příček, které mnohdy vyžadují mnohem větší pečlivosti než nosné konstrukce. V dobách První republiky chodili zednické čety po Československu a stavitelé si ty nejzkušenější najímali na zdění rohu. Ti, méně zkušení, a proto i levnější, pak vyzdívali zbytek stavby. Nejprve, pokud je […]

Stavba svislých konstrukcí z pálených cihel – 2. díl

K důležitý faktorům patří: Kvalita materiálů: Používejte kvalitní cihly a maltu s odpovídajícími vlastnostmi. Dodržování technologického postupu: Řiďte se projektovou dokumentací a dodržujte správný postup zdění. Statika a konstrukční řešení: Zajistěte dostatečnou únosnost a stabilitu konstrukce. Požární odolnost: Dbejte na požární odolnost konstrukce dle požadavků. Tepelná izolace: Zajistěte dostatečnou tepelnou […]

Stavba svislých konstrukcí z cihel – 1. díl

Svislé cihlové konstrukce tvoří základní stavební prvky budov, ať už jde o obvodové zdi, vnitřní příčky, nosné sloupy, nebo pilíře. Jejich výstavba musí dodržovat řadu pravidel. Stavba zahrnuje několik klíčových kroků: 1. Návrh a projektová dokumentace: Základem je kvalitní projekt, který zohlední statiku, požární odolnost, tepelnou izolaci a další požadavky […]