Štítek: stropní nosníky

Betonářská výztuž pro stropní nosníky a překlady

Nedílnou součástí stropních nosníků, kompletních, spřažených a roletových překladů je betonářská výztuž, která zachycuje v prvcích vznikající tahová, smyková a částečně i tlaková napětí. Výztuž se vyrábí ze za studena tvářených ocelí s mezí kluzu 500 MPa, pevností v tahu 550 MPa a tažností 8 %. Výztuž se vyrábí v […]