Štítek: cihlový oblouk

Stavíme cihlový oblouk (2.): Největším nebezpečím je voda a spěch

Odolnost proti pronikání vody je hlavním problémem při většině aplikací stavebního oblouku. V minulosti byla hmota víceplášťové cihelné klenby dostatečně odolná proti pronikání vody. Dnes se používají tenčí stěny, aby se minimalizovala spotřeba materiálu z důvodu hospodárnosti a efektivity. Přesto musí oblouk zajistit účinnou ochranu proti povětrnostním vlivům odolnou fasádu. […]

Stavíme cihlový oblouk (1.): Úvod do konstrukce a vysvětlení pojmů

Zděná klenba je jedním z nejstarších konstrukčních prvků a není proto divu, že se vyskytuje v mnoha podobách doslova po celé Zemi. Cihlový oblouk je dokonalým příkladem toho, že forma následuje funkci. Jeho estetická přitažlivost spočívá v rozmanitosti. Krátký exkurz do historie Ve druhé polovině 19. století byl v ruinách […]