Pravděpodobně žádný dotační program si nezískal u žadatelů takovou popularitu, jako podpora pro rodinné domy s názvem Zelená úsporám, kterou spustil ministr životního prostředí Martin Bursík v roce 2009. Od té doby se nepatrně změnily některé dílčí podmínky, program se přejmenoval na Nová zelená úsporám, ale to podstatné se nezměnilo. Výnosy z mezinárodního obchodování s emisními povolenkami za vypouštění skleníkových plynů dle Kjótského protokolu putují na energetické úspory rodinných domů.

Když se tento systém zavedl, a bylo zřejmé, že především země bývalé východní Evropy dostanou miliardy na zazelenání své ekonomiky, ne všude se této agendy chopili poctivci. V některých sousedních zemích se peníze poztrácely v neprůhledných projektech, například v podzemních garážích nebo jako bonusy na rozvoj hnědouhelných elektráren. I v Česku tehdejší premiér Mirek Topolánek chtěl peníze použít na výměníky tepla pro ČEZ, ale Bursík z pozice místopředsedy vlády prosadil dotace na ekologizaci bydlení. Těžíme z toho dodnes.

Peníze z emisí na zateplení budov

Program poskytoval nevratné dotace na zavedení vytápění na bázi obnovitelných zdrojů energie a na opatření vedoucí k energetickým úsporám při rekonstrukci nebo při stavbě nového rodinného domu. Byl od počátku rozdělen do tří kategorií:

A – rekonstrukce stávajícího domu
B – stavba nového domu v pasivním standardu
C – výměna stávajícího zdroje na vytápění za ekologický

V tomto článku se zaměříme na kategorii A, tedy renovaci starších domů. V takovém případě musí dojít k zateplení obálky budovy, výměně oken, pořízení rekuperační jednotky nebo výměně neekologického zdroje vytápění. Nejčastěji se jedná o kotle na biomasu, solární kolektory a tepelná čerpadla.

Čím lépe zateplíte, tím více peněz dostanete

Dotace v kategorii A je od začátku směřována na zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměnu oken a dveří, a nově také na výstavbu zelené střechy. Výše podpory se pohybuje od 500 do 3800 Kč/m2 v závislosti na ploše zateplované konstrukce. Čím více úsporných opatření na objektu provedete, tím vyšší dotaci získáte.

Jako doplněk se v posledních letech objevily další pobídky

  • Na výstavbu zelené střechy 800 Kč/m2
  • Na využití tepla z odpadních vod 5 000 Kč
  • Na pořízení stínící techniky až 1 000 Kč/m2 .
  • Na odborný posudek a technický dozor 25 tisíc korun.

Také čtěte: Nová zelená úsporám myslí i na výměnu zdroje

Největší boom nastal, když bylo umožněno zhotovit opatření svépomocí

Velký nárůst zájmu o zelenou nastal v roce 2018, kdy se dotace vztáhla i na provedení prací svépomocí. Do té doby museli žadatelé vybírat firmy z takzvaného Seznamu odborných dodavatelů (SOD), což podle žadatelů bylo diskriminační vůči kutilům a stavebním nadšencům. Každopádně tato podmínka zajišťovala jistotu profesionální a odborné realizace, což je pro správné provedení energetických úspor nezbytné. Proto i dnes tento seznam zájemci využívají, získávají tím jistotu, že rekonstrukci provede dodavatel s příslušným oprávněním a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.

Energetické specialisty najdete na stránkách MPO

Podobně to funguje i s odborníky na energetický posudek, projekt či vlastní stavební práce. K tomu slouží Seznam specialistů přímo na stránkách SFŽP. Jedná se o dobrovolný seznam, do kterého se zapisují odborníci na projektování a energetické hodnocení. Tento seznam pochopitelně nepojme všechny potenciální dodavatele, je to pouze pomocný nástroj.

Kompletní výčet autorizovaných projektantů najdete na stránkách ČKAIT a ČKA. Seznam energetických specialistů je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Dotace na zateplení může dosáhnout více jak půl milionu

Jak jsme psali výše, dotace závisí na ploše zateplované konstrukce. V nejvyšší kategorii je možné získat až 50 % z celkových výdajů, nejvýše však 550 000 Kč.

Ministerstvo rozděluje dotace do čtyř kategorií A.0 až A.3. Tyto podoblasti vyjadřují výši úspory a dosažené energetické parametry budovy po provedení dotovaných úprav.

Nejvíce žádostí pochází z kategorie A.0 a A.1., protože zde stačí dosáhnout pouze na 40% úsporu měrné potřeby tepla na vytápěné. Částka na zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy nad exteriérem a ostatní konstrukce je 500 Kč/m2, na výplně otvorů, tedy okna, střešní okna, dveře, světlíky a světlovody je 2100 Kč/m2 a za podlahu na terénu dostane žadatel 700 Kč/m2.

V prostřední kategorii A.2, je třeba dosáhnout na 50% úsporu. Tam je dotace ještě o něco zajímavější. Za obálku budovy je 600 Kč/m2, za okna je to 2750 Kč/m2 a za podlahu je myšlena částka 900 Kč/m2.

Pokud žadatel opravdu provede plnou rekonstrukci, dostane se do kategorie A.3, kde na něj čeká opravdu štědrá dotace, 800 Kč/m2 na obálku budovy, za průsvitné konstrukce 3800 Kč/m2 a za podlahu na terénu 1200 Kč/m2.

Zvýhodněni jsou žadatelé z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje a majitelé památkově chráněných objektů.

Žádost můžeme podat pouze online

Žádat mohou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické, tak právnické osoby. Žádat jde výhradně prostřednictvím online formuláře. Lze ho provést před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. Ukončení příjmu žádostí je buď do vyčerpání stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

V podmínkách je uvedeno, že program se vztahuje pouze na stávající budovy, u nichž byla podána žádost o stavební povolení či ohlášení stavby před rokem 2017. Na jeden rodinný dům je možné mít podanou pouze jednu žádost, která může kombinovat různá opatření: například zateplení, k tomu zdroj tepla a instalaci solárních panelů. Podpořená opatření se musí dokončit do 24 měsíců ode dne akceptace žádosti.

Oldřich Janeba
Foto: iStock, archiv

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *