V interiéru trávíme spoustu času, a proto by mělo být zdravé mikroklima uvnitř domu nezbytností. To znamená prostředí s optimální vlhkostí vzduchu, bez plísní, chemikálií a uvolňujících se škodlivin. Proto volba správných materiálů a difúzně otevřená obvodová konstrukce jsou klíčové pro udržení zdravého mikroklima v domě.

Z čeho je vyrobena cihla
Cihly se vyrábí z čistě přírodních suroviny – hlíny obsahující křemičitý prach a alespoň padesát procent jílu. Vypalováním hlíny při teplotě 800-900°C dochází k roztavení křemičitých zrnek do sklovité formy, která obalí ostatní frakce jílovitých složek a dojde ke slinutí do keramického střepu. Vznikne tak výrobek požadovaného tvaru a vlastností – cihlový blok. 

Obsah škodlivin ve stavebních materiálech
Cihly jsou naprosto zdravotně nezávadné. To se však nedá jednoznačně říci o ostatních stavebních materiálech. I přírodní masivní dřevo obsahuje malé množství formaldehydu. Formaldehyd přitom označila světová zdravotnická organizace za karcinogen, který způsobuje rakovinu. Při pobytu v místnosti  s uvolňujícím se formaldehydem mají lidé časté respirační potíže a bolesti hlavy. Formaldehyd mohou obsahovat laky a lepidla, která se používají u deskových konstrukčních materiálů jako jsou OSB desky, dřevovláknité desky nebo CLT panely. V současné době se výrobci snaží obsah formaldehydu redukovat na jeho přirozené množství obsažené ve dřevě tím, že používají lepidla bez obsahu formaldehydu. Takové materiály jsou většinou označené jako EKO.

Také betonové stěny nemusí být zdravotně nezávadné. Ačkoliv je beton přírodní materiál, často se kvůli zlepšení jeho vlastností do něj dávají zdraví škodlivé syntetické přísady. Třeba plastifikátory, které snižují spotřebu cementu a urychlují tuhnutí betonu obsahují naftalen a formaldehyd.

Zvýšená vlhkost v domě způsobuje uvolňování škodlivin
Zvýšená vlhkost v domě není pro zachování zdravého prostředí příznivá. Pokud je relativní vlhkost vyšší než 60%, mohou ve studených místech domu začít růst plísně. Ve vlhkém interiérovém prostředí se také mnohem více uvolňují škodliviny jako např. formaldehyd, které se vyskytují v nábytku, podlahách nebo textiliích. K udržení optimálního vlhkostního  klimatu je určitě zapotřebí časté větrání. Avšak také vlhkost v obvodových zdech je velký problém. Na omítkách se pak objevují plísně. Proto je velmi důležité zvolit správnou skladbu obvodové konstrukce. Ideální pro zdravé mikroklima uvnitř domu je difúzně otevřená obvodová konstrukce, kde vodní pára prostoupí zcela ven. V opačném případě, kdy je konstrukce difuzně uzavřená, se veškerá vlhkost drží uvnitř domu.

Cihlové zdi nezadržují vlhkost uvnitř domu
Správná volba skladby obvodové konstrukce je taková, kde se v ní nedrží vlhkost. U jednotlivých materiálů se uvádí faktor difuzního odporu, který udává schopnost materiálu propustit vodní páru difúzí. Čím vyšší hodnotu difuzního odporu materiál má, tím méně je schopný propustit vodní páry. Ideální je tedy volit materiály s nízkými hodnotami difúzního odporu. Nejnižší hodnoty difuzního odporu v případě nosné konstrukce mají děrované cihly. V kombinaci s minerální vatou a paropropustnou omítkou, pak tvoří difuzně otevřenou obálku domu. Oproti tomu OSB desky na dřevěné konstrukci mají hodnoty difuzního odporu 30x vyšší a tím pádem tvoří difuzně uzavřenou obálku.

Lucie Suchárová

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *