Praha, 27. ledna 2021 – Ještě nedávno platilo, že hrubá stavba probíhá od konce jara do poloviny podzimu. Nové technologie a materiály pro zdění však délku stavební sezóny významně prodloužily a s jejich pomocí je dnes možné hrubou stavbu cihlových budov realizovat v podstatě celoročně. S příchodem zimy stavitelé přecházejí na zimní malty či zdicí pěny.

Ve společnosti panuje zásadní omyl: Stavebnictví je konzervativní obor, kde má řetěz věda-vývoj-praxe mnohaletý skluz. Že tomu tak není, o tom vás přesvědčí následující tisková zpráva.

Pokoření hranice mrazu

S tradičními maltami je zdění možné „jen“ do +5 °C. Jenže čas jsou peníze a opustit staveniště v listopadu a vrátit se na něj v dubnu, to již současná ekonomika na stavbě nedovolí. Proto největší tuzemští producenti cihel vyvinuli nové technologie a stavební materiály, pro něž není problém pokračovat ve zdění i když se teplota dostane pod – 5 °C.

Oslovili jsme zástupce společností Wienerberger a HELUZ, abych zjistili, jestli si zákazníci již zvykli na zdění v zimních měsících a jak této možnosti využívají.

„Zájem o technologie zdění vhodné pro zimní období roste meziročně zhruba o 10 %, podíl je 3 %. Pro cihly Porotherm doporučujeme spíše zdicí pěnu Dryfix extra, kde nejsou složky vody a cementu,“ uvádí Ing. Roman Busta MBA, obchodní ředitel společnosti Wienerberger ČR s.r.o. a dodává: „Právě voda a cement v maltových směsích jsou na teploty kolem nuly velmi citlivé a ovlivňují konečné pevnosti spojení cihel ve zdivu. Pokud je potřeba zdít při teplotách pod bodem mrazu, a to až do -5 °C, je zdění s pěnou Dryfix extra správná volba. Pro založení první řady cihel na základové desce při nízkých teplotách, poskytujeme zimní zakládací maltu Porotherm AM-W. I s touto směsí můžete zakládat při teplotách do -5 °C.“

„Pokud jde o množství, pak se pohybuje mezi 2-5 % ročního objemu malt, což s ohledem na délku zimního období, kdy mrzne a které je stále kratší – max. tři měsíce, není málo. Podstatné je, že množství i podíl zimních malt se meziročně zvyšuje a to přesto, že Ukrajinci a ostatní cizinci v zimě odjíždějí a obecně se zedníkům v zimě moc v exteriérech pracovat nechce,“ říká Ing. Petr Stejskal, Business Development, HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. a dodává: „Nabízíme zimní varianty všech svých maltových směsí, tedy jak pro tenkou, tak celoplošnou tenkou spáru, ale i tepelněizolační zdicí a zakládací maltu. Pytle s maltou se zimní úpravou se dodávají ve stejném obalu jako běžné malty, jen jsou na čelní straně označeny piktogramy sněhové vločky s popisem zimní varianta a teploměrem znázorňujícím použití do -5 °C. Další možností pro zimní období je zdění na systémovou zdicí pěnu HELUZ, při které nedochází k přenášení vlhkosti z pojiva do cihel, neboť na rozdíl od klasických vápenocementových malt pěna neobsahuje vodu. Zdivo vyzděné na PUR pěnu dosahuje menších pevností zdiva, proto nelze bez konzultace s projektantem zaměnit tenkovrstvé malty za pěnu.

Práce pokračují v interiéru

Pokud je stavba na zimu již „uzavřená“, to znamená, že jsou vyzděné obvodové stěny, je hotový strop a zakryté stavební otvory, pak teplota uvnitř objektu zpravidla neklesá pod +8 °C, a lze tudíž pokračovat ve stavebních pracích uvnitř objektu. Ze zednických prací lze provádět i zdění příček, vnitřní omítky apod.

„My, jako výrobce cihel malých formátů můžeme v zimním období dodávat své výrobky pouze na stavby s vnitřním zdění. Mrazuvzdorné materiály pro venkovní použití se v zimě nerealizují. V zimní období pociťujeme snížený odběr některých našich výrobků. Poslední dvě, tři zimy nebyly tuhé, takže zimní realizace probíhaly ve zvýšených objemech než před pár lety. Pro zakládání staveb a zdění se zimní maltou se naše výrobky nepoužívají,“ sdělil Ing. Jan Fiala, tajemník CSČM a obchodní ředitel Cihelny Štěrboholy.

Zásady zdění v zimních měsících
Materiál se musí chránit proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Rozbalené palety cihel a pytle s maltou musí být uskladněny v suchu za teploty nad -5 °C, tzn. v krytých skladech. Zdicí pěna se musí skladovat alespoň v temperované stavební buňce, neboť teplota samotné dózy s pěnou musí být nad +10 °C (ale zároveň méně než +30 °C).

▪ Při zdění nesmějí být na cihlách zbytky námrazy nebo sněhu ani nesmějí být zaprášené či jinak znečištěné. Veškerý zdicí materiál musí být suchý a při zdění se cihly nesmějí namáčet.

▪ Teplota vzduchu v průběhu zpracování a tuhnutí malty nesmí klesnout pod -5°C. Pokud se zimní malty zpracovávají při teplotách nad 0 °C, není nutné záměsovou vodu předehřívat, při zdění pod bodem mrazu (tzn. od 0 °C do -5 °C) musí být pro přípravu zimních malt ohřátá i záměsová voda na zhruba 30 °C. Zároveň platí u zimních malt omezení, že je lze zpracovávat do teploty +15 °C (na tzv. zimní malty není možné zase zdít v létě).

▪ Čerstvě vyzděné zdivo musí být chráněno před povětrnostními vlivy (deštěm, sněžením apod.) nepromokavou fólií a teplota nesmí klesnout v průběhu 14 dní po vyzdění pod -5 °C. Pokud se pod ochrannou folii naskládá beze spár kolem celé zdi polystyrén v min. tl. 5 cm, může teplota krátkodobě klesnout až na -10 °C. Z toho vyplývá, že při očekávaných nižších teplotách než -5 °C se již nemá vyzdívat zdivo na cementové malty a je třeba počkat na příznivější předpověď.

▪ Období teplot pod +5 °C se nezapočítává do nutné technologické přestávky před statickým zatížením zdiva nebo před omítáním (čili o tuto dobu se musí prodloužit technologická přestávka).

▪ Pokud je stavba na zimu již „uzavřená“, to znamená, že jsou vyzděné obvodové stěny, je hotový strop a zakryté stavební otvory, pak teplota uvnitř objektu zpravidla neklesá pod +8 °C a lze tudíž pokračovat ve stavebních pracích uvnitř objektu. Ze zednických prací lze provádět např. zdění příček, vnitřní omítky apod.

▪ Jakékoliv podcenění zimních teplot může vést k dodatečným vícenákladům. Při práci v zimě nejen že jde práce pomaleji, je také obtížnější dodržet kvalitu stavebních prací, a i to má dopad na finální velikost deformace konstrukcí vlivem objemových změn (jako je smršťování, roztažnost, dotvarování). Zvláště pro velikost přetvoření v důsledku změn teploty je rozhodující počáteční teplota při vlastním provádění zdiva nebo stropu. Čím je teplota při provádění nižší, tím se zvyšuje pravděpodobnost vzniku nějakých trhlin, ať už potom v omítkách nebo i v samotné nosné konstrukci.

Kontakt: Ing. Jan Fiala, Cihlářský svaz Čech a Moravy, info@cscm.cz, tel.: +420 603 410 891

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *