Svépomocnou stavbou se povšechně rozumí způsob výstavby, kdy stavebník celou stavbu, nebo její podstatnou část, realizuje fyzicky, nebo s pomocí rodiny, přátel, známých. Případně si – na dílčí složitější etapy a montáže – najímá řemeslníky nebo specializované firmy. Podívejme se, na kolik ho to vyjde, co je v silách stavebníka-amatéra, a co už ne.

Spodní cenová hranice, za niž lze stavbu menšího rodinného domku (do 120 m2) bez pozemku pořídit, se pohybuje někde na hranici 3,5 až 4,0 miliony korun. Cena pod touto hranicí je podle projektantů i stavebních firem nereálná, byť třeba na internetu najdete i nabídky domů levnějších. K orientační ceně stavby lze dojít pomocí jisté mnemotechnické pomůcky, kdy si sepíšete seznam všech projektovaných (plánovaných) místností s odhadem jejich plochy a tu vynásobíte cenou za m2.

Cenu nejvíce ovlivňuje poptávka, takže v lokalitě s nejvyšší poptávkou (Praha, Středočeský kraj) jsou pochopitelně ceny nejvyšší. Určitým vodítkem mohou být také průměrné ceny bytů v místě (Praha kolem 80 tis. Kč/m2 až po dvojnásobek). Z toho logicky vyplývá, že tady (a v podstatě ani nikde jinde) dům v ceně 20 tis. Kč/m2 nepostavíte, ani kdybyste se rozkrájeli. Vůbec nejnižší možná cena, za niž tedy lze menší jednoduchý typový rodinný dům postavit, tedy osciluje někde v rozmezí 35 až 40 tis. Kč/m2, v pří­padě individuálního projektu však kolem 60, 80 a více tis. Kč/m2. Cenovou hladinu pochopitelně velmi znatelně rozhoupe cena za sjednanou práci, zvolený ­konstrukční systém, použité materiály a technologie atd.

Dodavatelsky, či svépomocí - výhody a nevýhody
Dodavatelsky
Výhody: Koordinace prací je na dodavateli, neřešíte zajištění materiálu, techniky a pracovní síly, na dílo získáváte záruku danou zákonem, ve většině případů dokončíte stavbu dříve.
Nevýhody: Vyšší náklady, složitý výběr kvalitního dodavatele, zvýšená potřeba kontroly kvality, ceny a termínů. Doporučuje se sjednat autorský dozor a technický dozor stavby.

Svépomocí
Výhody:
Jste-li odborník, nebo máte-li k ruce spolehlivého odborníka, víte přesně, co se na stavbě děje, jaký je použitý materiál, jaká je kvalita provedených prací.
Nevýhody: Představa o nižších stavebních nákladech se nemusí zakládat na pravdě (s firmou lze koupit materiál levněji) a těžko vyčíslíte vlastní práci i pochopitelné ztráty. A pokud se něco na stavbě nepovede, neuplatníte žádnou reklamaci. Větší část odborných prací musíte kvůli revizím a příslušným zprávám stejně zadat odborníkům.

Na čem se dá ušetřit?

Rozhodně vždy platí, že čím méně praktických řemeslných, tedy zednických, tesařských, obkladačských, truhlářských, klempířských, pokrývačských a mnoha dalších zkušeností máte, tím větší riziko podstupujete. Přesto existují některé obecně platné možnosti, jak a na čem lze ušetřit.

Týká se kupříkladu vhodného plánování a koordinace dílčích etap prací (počasí sice neporučíte, ale zjara počítejte s častým deštěm, léto značí citelný nedostatek vody, podzim doprovází plískanice a mlhy, o zimě ani nemluvě). To je sice v protikladu s dalším krokem, nasmlouváním řemeslníků v tzv. hluché sezoně, ale uvedené mezidobí lze využít ke shánění a nákupu materiálu. Nejlépe od lokálních prodejců (šetříte na dopravě, kterou v mnoha případech zvládnete i vlastními silami) a v nabízených akcích, v množstevních slevách.

Také čtěte: Primární rozhodnutí: Jaký stavební materiál vybrat?

Pokud je to možné, pak dům zakládejte na ideální rovině (ušetříte za dopravu a práci zemních strojů), volte tvar domu jednoduchých přímých linií, pokuste se sehnat speciální nářadí a pomůcky od přátel, známých a sousedů, co už třeba v blízkém okolí postavili, na některých pracích zkuste participovat těmi, kteří právě staví… Ušetřit se dá třeba i na „drobnostech“, například odvozu odpadu a suti termínovanou zápůjčkou kontejnerů apod.

Praktický příklad: zemní práce

Z bezpočtu stavebních činností a dílčích položek jako příklad uvádíme orientační porovnání nákladů jedné z nejpracnějších, časově nejnáročnějších a také nejnákladnějších činností – realizace zemních prací (výkop základových pasů ručně, tedy svépomocí a zhotovení výkopů dodavatelsky, s využitím zemního stroje).

Ruční výkop představuje časově a fyzicky náročnou práci, kterou počínaje sejmutím ornice přes přesun zeminy až po finální výkop vykonává sám stavebník pomocí krumpáče, lopaty a kolečka. Jednou z výhod způsobu je, že lze ušetřit na tzv. ztratném při vylévání základových pasů betonem (nemusíte tzv. dočišťovat a srovnávat). Tato práce, nebudeme-li počítat cenu potřebného nářadí (lopata nebo rýč – asi 400 až 500 Kč, krumpáč – 300 až 400 Kč, kolečko – asi 1 000 Kč), sice trvá týdny, ale je prakticky zadarmo, pokud ovšem nebudeme na peníze přepočítávat čas strávený na stavbě…

Pomocí zemních strojů: využívá se častěji, šetří síly a hlavně čas, je však finančně náročnější. Sejmutí ornice a její přemístění po pozemku provádí kolový nakladač, předpokládaný čas sejmutí ornice je 8 až 10 hodin (některé firmy zapůjčují na celou směnu. tj. 8 hodin, takže asi 2 dny) podle velikosti domu a konfigurace terénu. Základové pasy hloubí minirypadlo – např. Caterpillar 303.5E CR – (stavebník kvůli úspoře betonu při následném vylévání pasů ručně dočišťuje). Z dostupných zdrojů lze zjistit, že cena půjčení minirypadla činí asi 650 Kč/hod. s DPH + doprava od 30 do 50 Kč/km.

A nyní počítejte: cena za měrnou jednotku (MJ) sejmutí ornice se stanoví: předpokládaný čas 8–10 hodin × 650 Kč/hod. + doprava (např. 20 km × 50 Kč = 1 000 Kč). K tomu ještě cena za měrnou jednotku hloubení rýh, opět násobeno délkou základů. V rozpočtu se nakonec objevuje suma od deseti tisíc výš.

Co zvládnete sami
ANO: Zemní a výkopové práce, stavba svislých konstrukcí (obvodové a příčkové zdivo na odborně založených prvních řadách a rozích), uložení okenních překladů, montáž sádrokartonových příček a stavebnicového schodiště, usazení zárubní a interiérových dveří, veškeré finální úpravy povrchů včetně stěrek, omítek, obkladů a dlažby, nátěry, položení plovoucích podlah, usazení sanitárního vybavení, stavba krbu.
NE: Přesné založení obvodového zdiva, položení a natažení izolačních fólií (hydro, radon, parotěsné, apod.), montáž krovu, izolace obvodového pláště a střechy bez eliminace rizika vzniku tepelných mostů, pokládka falcované krytiny, instalace vody, odpadů a energetických i datových rozvodů, montáž vzduchotechnických rozvodů, instalace topného zdroje a teplovodních rozvodů.

Foto: Shutterstock, archiv

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *