Pokud se chystáte opravit svůj dům kvůli úspoře energie, rozhodně neváhejte využít Program Nová zelená úsporám. Jeho nastavení pro rok 2022 je tak vstřícné žadateli, že na tom nemůžete prodělat. Dotace je připravena i pro toho, kde se chystá k výměně kotle, stavbě fotovoltaické elektrárny a dalším úsporným projektům. V říjnu minulého roku byl program rozšířen na bytové domy po celé ČR, byl sloučen s programem Dešťovka a navíc obohacen o bonusy za kombinaci více opatření.

Cíle zůstávají stejné jako u předchozích programů: snížení emisí CO2 i dalších skleníkových plynů, zvýšení energetické účinnosti budov a zejména zavedení ekologičtějších systémů vytápění. Stát na tuto agendu vyčlení z evropských peněz 39 miliard korun.

Nová zelená úsporám navázala na Zelenou úsporám, kterou uvedl do života v roce 2009 tehdejší ministr životního prostředí Topolánkovy vlády Martin Bursík. Jedná se o nejefektivnější a nejvyužívanější dotační program u nás. Dokazují to i konkrétní data. Od roku 2014 získalo přes šedesát pět tisíc příjemců celkem deset miliard korun. Přijato bylo více než devadesát tisíc žádostí, sedmdesát pět tisíc jich bylo schváleno a padesát šest tisíc vyplaceno. Počty přijatých žádostí od roku 2014 kontinuálně rostou. Kromě nepatrného poklesu v roce 2015, kdy jich bylo vyplaceno o několik desítek méně než předešlý rok, se počty přijatých zvyšují. Od roku 2018 už skokově. Zatímco tehdy ministerstvo vykázalo 9 235 žádostí, o dva roky později už to bylo 12 845 a v minulém roce dokonce 21 200.

Největší předností tohoto programu je, že na něj dosáhne téměř každý. Je vidět, že české domácnosti jsou motivovány k úsporným stavbám i rekonstrukcím a stoupá zájem o obnovitelné zdroje energie. Proto se ministerstvo životního prostředí rozhodlo program ještě rozšířit.

Nespornou výhodou NZÚ je, že vlastníci rodinných a bytových domů díky tomuto programu nejen šetří pitnou vodu a energii, ale snižují i prvotní náklady při rekonstrukcích, které významně zhodnocují nemovitost. Svou roli hraje i environmentální profit, který si v západní Evropě stále více obyvatel uvědomuje.

I v roce 2022 platí, že nejvyšší částku můžete od státu získat za stavbu pasivního domu, kde se jedná až o výši půl milionu korun, ale výhodné jsou i kombinace více různých dotací.

Úspěšný program „Dešťovka“, který reagoval na sucha posledních let, je od nového roku spojen právě s NZÚ. Cílem je zlepšit hospodaření s dešťovou vodou v domácnostech.

Kromě „zelené“ běží také Kotlíková dotace, která umožňuje, aby si i lidé s nižšími příjmy mohli pořídit nový a ekologický zdroj na vytápění. Standardní nabídkou NZÚ je možnost dotace na zateplení, instalace solárních a fotovoltaických panelů nebo další úpravy budovy, které vedou ke snížená skleníkových plynů a úspoře energie.

Dotace jsou primárně určeny vlastníkům nemovitostí, ale může o ně zažádat i zástupce bytového družstva nebo obce, nabyvatel bytové jednotky či rodinného domu. V posledních letech přibyl rovněž developer. Novinkou je i možnost vyplatit dotaci majiteli rekreačního objektu, pokud prokáže, že v něm trvale žije. A radost jistě mají i mimopražští majitelé bytových domů. Ti se v posledních letech museli obracet na Integrovaný operační program MMR, tzv. IROP. V nových podmínkách se opět vrací k Nové zelené úsporám.

Program NZÚ se dostal do nové a komfortní pozice i proto, že stát našel nový zdroj financování do roku 2025. Je jím Národní plán obnovy. Postupně do něj přiteče 19 miliard korun. Od roku 2026 na něj navážou výnosy z dražeb emisních povolenek, případně finance z Modernizačního fondu. Bude se jednat o cca 4 miliardy korun.

Peníze jsou rozděleny tak, že renovace a výstavba rodinných domů a bytových domů spolkne 10 miliard korun, výměna nevyhovujícího zdroje tepla za obnovitelný 8,5 miliard korun a podpora environmentálního vzdělávání a osvěty dosáhne na půl miliardy.

Oldřich Janeba
Foto: iStock

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *