Lidstvo nakonec najde cestu zcela udržitelného rozvoje. Jen to bude cesta trnitá a dlouhá. Jak dlouhá, to si nikdo netroufne odhadnout. Společenská odpovědnost firem neboli Corporate Social Responsibility (CSR), v kostce znamená i něco zcela jednoduchého: Jde o investování, aby bylo zodpovědné vůči životnímu prostředí, sociálně, dlouhodobě udržitelné a kde hraje velkou roli transparentnost firem a odpovědný přístup k investování i ze strany firem, do kterých investujete. V tomto díle se podíváme na to, jak CSR vnímá společnost Wienerberger a zeptali jsme se Pavly Peterkové, vedoucí marketingu.

  • Co pro vás znamenají aktivity v oblasti společenské odpovědnosti?

Termín „společenská odpovědnost firem“ je novodobý pojem, avšak jeho podstata byla a je vlastní mnoha úspěšným a respektovaným podnikatelům a podnikům napříč ekonomikou. To platí také pro společnost Wienerberger, jejíž motivace pro vývoj nových produktů již několik desetiletí nevychází z čistě obchodních zájmů, ale je poháněna i ohledy na životní prostředí, ekologická kritéria a dlouhodobě udržitelný rozvoj.

  • Znamená to, že společenská odpovědnost Wienerberger stojí na třech základních pilířích: ekonomickém, sociálním a environmentálním.

Ano. Mohu říci, že v ekonomické oblasti považujeme za zásadní a přirozené podnikat transparentně v souladu s platnými zákony České republiky, vyhýbat se korupčními prostředí a podporovat zdravou tržní soutěž na stavebním trhu.

V sociální oblasti jsme velmi aktivní. V souladu s předmětem našeho podnikání se orientujeme především na oblast dostupného bydlení. Již tři roky se intenzivně věnujeme podpoře dostupnosti bydlení v České republice.

Iniciovali jsme vznik „Platformy pro bydlení“ pod patronací Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kterou považujeme za náš velký úspěch. Snažíme se o to, aby se toto téma stalo klíčovým tématem i pro politiky působící v komunální, regionální i celostátní politice. Za podpory Svazu podnikatelů ve stavebnictví se naše společnost stala hlavním organizátorem série diskusních setkání, při kterých probíhá širší debata se zástupci státu, měst, obcí, developerů, architektů i dalších odborníků s cílem zvýšit naléhavost problému a začít řešit dostupnost bydlení pro co nejširší kruh lidí.

Také čtěte: Společenská odpovědnost firem – 2. díl: Kvalita a uhlíková stopa

  • Ale neomezujete se pouze na problematiku dostupného bydlení?

Rozhodně ne. Podporujeme řadu aktivit v oblasti vzdělávání, kultury a sportu. Jsme partnerem projektu Monument/um zaměřeného na obnovu českých a moravských stavebních památek. V oblasti renovací podporujeme také sdružení Propamátky.cz. Jsme dlouholetými partnery předních kulturních akcí, jako Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově či hudební festival v Jindřichově Hradci. Kromě kultury realizujeme řadu sponzorských aktivit v oblasti sportu. Od žákovských fotbalových klubů až po olympijské festivaly konané k příležitosti olympijských her.

Jsme dlouholetým partnerem učňovských, středních i vysokých odborných škol a podporujeme vzdělávání technických odborníků, jichž je na pracovním trhu obecně velmi málo.

Naše společnost je důležitým podporovatelem místních občanských aktivit v lokalitách, v nichž leží naše závody. Usilujeme o to být dobrým „sousedem“, a proto velmi rádi podporujeme lokální kulturní, sportovní a další volnočasové aktivity. Nezapomínáme ani na podporu tradice cihlářství. Jsme dlouholetým historické cihelny Šárovcova lhota. Nezapomínáme ani na seniorské domy. I těm se snažíme zprostředkovat práci s cihlářskou hlínou prostřednictvím darů ve formě keramických pecí.

  • A co environmentální působení společnosti?

To je snad nejsilnější oblast, kde se naše společenská odpovědnost projevuje. V tom, co je nám vlastní – v naší práci a v našich produktech, což se promítá do oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Již od 70. let dvacátého století je ve stavebnictví pojmem značka cihelného systému Porotherm. Zdící systém, který tato značka zastřešuje, se stal řešením pro naše zákazníky v první energetické krizi a nepřímo vedl i k omezení dopadů moderních staveb na životní prostředí v důsledku úniku tepla ze stavebních konstrukcí do okolního prostředí. Náš přístup v podstatě ovlivnil stavební trendy, které se naplno začaly uplatňovat až od 90. let a stále více nabírají na významu.

Jsme nositeli trendu udržitelného bydlení – bydlení, které je ekologické, zdravé, komfortní a nezatěžující příští generace. Ačkoliv jsou naše produkty výsledkem nejnovějšího vývoje, stále jde o výrobky z pálené hlíny, tj. z materiálu, které lidstvo úspěšně a víceúčelově využívá už po tisíce let.

Díky inovacím jde o zdící keramické materiály se špičkovými tepelně izolačními vlastnostmi umožňující výstavbu domů s téměř nulovou spotřebou energie.

Tento materiál přináší také další výhodu. Výroba našich cihel Porotherm a střešních tašek Tondach je situována tam, kde se přirozeně nacházejí zdroje základní cihlářské hlíny. Její těžba však není spojena s extrémní ekologickou zátěží a zároveň nevede k nepřiměřeně vysokým nákladům na dopravu.

Prakticky i symbolicky náš přístup pro maximální užitek pro zákazníky ztvárňuje náš Koncept e4 dům, který je ekologický, energeticky efektivní, ekonomický a estetický a představuje řešení pro novou generaci cihlových domů.

Řešení na bázi e4 konceptu je zhmotněním klíčových principů naší vize moderního bydlení a životního stylu v následujících desetiletích, které požadují zákazníci od cihlového domu.

Nepřehlédněte: Společenská odpovědnost firem – 1. díl: Co je dobré pro firmu, je dobré i pro stát

  • Podle jakých kritérií jste se rozhodovali?

V naší práci se pojmem „společenská odpovědnost“ zabýváme, proto se přirozeně snažíme dělat věci v souladu s etikou. Odpovědnost je jednou z klíčových hodnot společnosti Wienerberger, kterou zastáváme a propagujeme. Navazujeme na naše předchůdce, kteří s tím začali už před 200 lety. Skutečnost, že naše firma úspěšně funguje dodnes, svědčí o tom, že je to dobrá cesta, ve které se vyplatí pokračovat.

Z mé odpovědi na předchozí otázku vyplývá, že ta kritéria vyplývají spontánně z toho, co děláme. Zvláště v ekologické oblasti je to zřejmé.

Téma dostupného bydlení jsme otevřeli, protože jsme měli pocit, že to jeden z nejožehavějších problémů naší současné společnosti vůbec, který v dlouhodobém horizontu může ovlivnit demografický charakter České republiky v důsledku i důležité ekonomické a sociální parametry.

Vlivem našeho oboru cítíme oprávnění se k tomuto tématu vyjádřit a dokonce je přijmout za své a udělat z něj celospolečenskou agendu.

  • Čekáte od toho i nějaký efekt?

Přirozeně. Vše, co podnikáme na českém trhu i na globální úrovni, musí směřovat ke zdravému a prosperujícímu lidskému společenství bez zdeformovaných vztahů. Takové společenství je zpětně ideální živnou půdou pro firmu, jako jsme my.

Není zde okamžitý efekt, to ani neočekáváme. Ale to se opět dostáváme k historii a předchozím generacím, které Wienerberger po celou dobu budovaly nejen pro sebe.

„V oblasti životního prostředí šetrně technicky i biologicky rekultivujeme vytěžené pozemky v dobývacích prostorech. Trvale snižujeme měrnou spotřebu energií a tím rovněž podíl emisí v odpadních plynech. Snažíme se maximálně korektní vztahy se všemi orgány veřejného sektoru,“ říká Ing. Luděk Bárta, předseda představenstva Wienerberger s.r.o. a dodává: „Věnujeme rovněž významné úsilí a prostředky na oblast ochrany zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a prevenci pracovních úrazů, což je významná priorita pro celý koncern.“

<strong>Monument/um po památkách</strong>
Monument/um je unikátní charitativní projekt, který zastřešila společnost Tondach. Projekt vynesl téměř čtvrt milionu korun. Před necelým rokem se odehrálo poslední ze čtyř benefičních představení zpěvačky Lenky Dusilové a VJ Aeldryna Monument/um. Závěr audiovizuální série, která měla za úkol přispět jak finančně, tak publicitou ohroženým architektonickým památkám, se uskutečnil v bývalé Dixově brusírně, nyní Fabrice Temný Důl v Horním Maršově.

Ta byla poslední, zároveň však kapacitou největší zastávkou projektu Monument/um. I tento prostor, stejně jako předešlé tři zastávky, se podařilo do posledního místa vyprodat! Monument/um se ve svém pilotním ročníku vydalo do pohraničních oblastí severních a západních Čech bývalých Sudet. Podpořilo kostel Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově v Chrastavě, hrad Hauenštejn v Krásném Lese u Ostrova nad Ohří, Jablečné lázně v Jablonci nad Nisou a již zmíněnou Fabriku Temný Důl v Horním Maršově v Krkonoších.

„Mám radost z toho happy endu. Že bylo všude vyprodáno, že jsme byli všude vřele přijati, že veřejnosti nejsou lhostejné neznámé ohrožené památky a že i média se vydávají po stopách našeho výběru,“ říká ředitelka a spoluautorka projektu Soňa Paleta a doplňuje: „Pokud seženeme peníze, tak další ročník plánujeme za dva roky, tedy v létě 2021.“

Finanční prostředky ze vstupného a z darů vybraných přímo na místě koncertů poputují ve prospěch těchto památek. Podařilo se získat celkem 229 524 Kč, ze kterých se budou financovat zásahy, které byly předem a smluvně domluvené. Konkrétní částky se místo od místa liší podle kapacity daných prostor. Nicméně přinést peníze nebylo jediným cílem projektu Monument/um.

„To, že se Jablečné lázně staly jednou ze čtyř památek v rámci projektu Monument/um, je pro nás velkou ctí a povzbuzením do dalšího snažení o záchranu této budovy. Díky unikátnímu koncertu Lenky Dusilové a Aeldryna se o lázních zase začalo mluvit v celorepublikové úrovni a já doufám, že Jablonečáci tuto příležitost vezmou za pačesy a s obnovou lázní se zase trochu pohne. Můj obdiv patří celému týmu Monumenta, který do projektu vložil obrovskou energii,“ okomentovala spolupráci zástupkyně spolku ArtproProstor Anna Strnadová.

Následujícími slovy popisuje své dojmy z projektu Monument/um hlavní tvář projektu Lenka Dusilová: „Monument/um je autentickým, poctivě vybudovaným projektem s transparentními výsledky, kterému se podařilo zodpovědně dostát svým slibům a záměrům. Je to zásluha opravdu malinkého, ale silného a odvážného týmu srdcařů, v jehož čele stojí ředitelka projektu Soňa Paleta. Věřím, že se nám podaří opět sehnat nutnou základní finanční podporu na další ročník, kterým bychom rádi znovu podpořili další méně známé ohrožené památky či objekty, jejich správce a spolky, kteří za tato místa dýchají. A hlavně, osobně se těším na další objevování a nová témata, které nám při další misi přijdou do cesty a jež bude nasnadě otevřít.“

„Mít možnost strávit několik nocí ve vybraných památkách a toto „soustředění“ zakončit s Lenkou pokaždé jinak specifickým vystoupením, bylo něco úžasného, občas i trochu strašidelného, a dlouho to ve mně bude ještě doznívat. Jsem také nesmírně rád, že se nakonec vše podařilo, na to, jak náročné to bylo a jak „málo“ lidí bylo v týmu. Když si vzpomenu na některé ty obtížné situace a zásadní rozhodnutí či vyústění, neubráním se pocitu, že nad námi asi bděl nějaký neviditelný element. Možná to ale byla jen naše pozitivní energie a společný cíl, které nás tím vším provedly,“ doplňuje Aeldryn.

O všech památkách, které byly součástí projektu Monument/um vznikly medailonky, které jsou věnovány lidem, kteří je zachraňují.

Medailonky vznikly v produkci ArtZóna České televize a podívat se na ně můžete zde: https://www.ceskatelevize.cz/specialy/artzona/tema/monument-um

Zdroj foto: iStock, archiv

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *