výzkumné centrum HELUZ

Společnost HELUZ postavila v letech 2020-21 v areálu své centrály v Dolním Bukovsku špičkové výzkumné centrum, kde vyvíjí a testuje stavební materiály. Výzkumné centrum zahrnuje dvě laboratoře, chemicko-technologickou a mechanickou, jejíž dominantou je tzv. lámací dráha.

Výzkumné centrum v Dolním Bukovsku je unikátním místem, které společnosti HELUZ umožňuje dosahovat vysoké kvality svých výrobků, rychleji inovovat a zavádět nové technologie a produkty. Výzkumné centrum společnosti HELUZ disponuje nejmodernějším vybavením, které pokrývá celý proces – od zkoušek vstupních materiálů přes výrobkové vlastnosti až po testování vlastností celých konstrukcí.

výzkumné centrum HELUZ

Klimatické komory v chemicko-technologické laboratoři simulují různé povětrnostní vlivy

V chemicko-technologické laboratoři se kontrolují používané suroviny pro výrobní směsi. Technologové zkoumají jejich vhodnost pro výrobu, jak je namíchat v optimálním poměru, a ověřují, jakými vlastnostmi bude produkt disponovat. Například dokážou stanovit optimální dobu odležení těsta, optimální režim sušení a pálení nebo ideální teplotu výpalu. V laboratoři se nacházejí pece, kde se vzorky vypalují na různé teploty v rozsahu od 700 do 1 100 °C. Hotové výrobky se poté testují z hlediska odolnosti vůči různým klimatickým podmínkám. K tomu slouží klimatické komory s teplotami od −30 do 100 °C, které jsou schopné simulovat různé povětrnostní vlivy.

výzkumné centrum HELUZ

Mechanické laboratoři dominuje tzv. lámací dráha

V mechanické laboratoři se ověřují vlastnosti hotových výrobků, zejména cihel a stropních vložek, a to za pomoci tzv. lámací dráhy. Mechanická laboratoř je rozdělena na zkoušky výrobků a konstrukcí. Na zkušebních lisech se zkouší pevnost v tlaku cihel či betonu nebo také pevnost v tahu za ohybu na stropních vložkách. Tyto stroje jsou vhodné i pro ověřování vlastností hotových výrobků, zejména cihel a stropních vložek, a to za pomoci tzv. lámací dráhy. Ta zaujme už svou mohutností. Lámací dráha je osazena pístem, který umí vyvinout tlakovou sílu až 2 700 kN, což odpovídá zátěži 270 tun. Je určena pro ověřování vlastností konstrukcí u vybrané kombinace cihel a malty. Lámací dráha je navržena pro různé modifikace uspořádání testů celých stěn nebo vodorovných konstrukcí, jakými jsou překlady nebo stropy.

Výrobky jsou takto vyvíjeny a testovány k jejich optimálnímu použití. Po ukončení vlastního vývoje jsou produkty odeslány k nezávislému ověření vlastností do externích akreditovaných laboratoří, kde je potom získání certifikátu mnohem jednodušší.

Zdroj: HELUZ
Foto: Jiří Hloušek

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *