Pálená (keramická) střešní krytina se vyrábí z čistě přírodních komponentů – hlíny, jílu a vody – a vypaluje se za vysokých teplot, čímž získává maximální odolnost.

Taška disponuje velmi dobrými tepelněizolačními a zvukověizolačními vlastnostmi, nehromadí se v ní statická elektřina. Přírodně cihlově červená barva je daná výpalem hlíny. Další široká škála barevných možností, engob a glazur pak vzniká nanášením jílových kalů s různým obsahem oxidů kovů a křemičitých přísad na vysušenou tašku a následným výpalem. Oba typy povrchových úprav jsou podstatně hladší než běžné režné tašky, což účinně brání znečištění, obrůstání mechy a řasami. Dekorativní vlastnosti si pálená taška udrží bez nutnosti oprav po celou dobu své životnosti, což je zhruba 80–100 let, jak uvádí český výrobce tradiční pálené tašky Tondach.

Každý typ má výrobcem určený minimální bezpečný sklon, což je úhel, od kterého není zapotřebí žádných doplňkových opatření pro správnou funkčnost střešního pláště. Většina pálených tašek s přerušovanou vodní drážkou má minimální bezpečný sklon 30 °. Tašky se spojitou vodní drážkou mají minimální bezpečný sklon 22 °.

Bobrovky mají minimální bezpečný sklon 30 °, prejzy dokonce 40 °. Při realizaci některého doplňkového opatření (těsné, vodotěsné podstřeší) můžeme tyto krytiny pokládat na sklon až o 10 ° menší, než je jejich předepsaný minimální bezpečný sklon.

Nejmenší sklon, kam je možné použít pálené střešní tašky s vodotěsným podstřeším, je 12 ° (platí jen pro tašky s minimálním bezpečným sklonem 22 °). Někteří zahraniční výrobci uvádějí možnost pokládky pálených tašek (za předpokladu zhotovení vodotěsného podstřeší) dokonce od 10 °. Pokládka na svislé plochy je možná do sklonu 90 °.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *