Téměř každá stavba budovaná z pálených tvárnic se nevyhne nutnosti sekání nebo frézování rýh a drážek pro vedení elektroinstalace, rozvodů vody, kanalizace a podobně. Realizace rýh a drážek musí probíhat podle striktně daných pravidel, jinak hrozí nevratný zásah do statiky zdiva.

Zásady realizace rýh a drážek

V případě nutnosti lze do vybudovaného zdiva sekat a frézovat drážky. Ty, vzhledem ke způsobu jejích realizace, musí mít určité maximální rozměry. Pokud tyto předpoklady nejsou splněny, musí být zdivo s nadměrně širokou a hlubokou drážkou posouzeno statickým výpočtem. Toto platí také o její délce. Rozměry drážek, které jsou přípustné bez posouzení statickým výpočtem, jsou uvedeny v ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí.

Žádná rýha a drážka nesmí procházet nosnou vodorovnou konstrukcí jako jsou například překlady stavebních otvorů, nosníkem stropní konstrukce zabudovaným do zdiva, apod..

Možné maximální rozměry svislých a vodorovných drážek bez nutnosti ověření statickým výpočtem

Tabulka: Přípustné velikosti svislých drážek a rýh bez nutnosti provedení statického výpočtu

Tloušťka zdiva Maximální hloubka dodatečně sekané drážky Maximální šířka dodatečně sekané drážky
[mm] [mm] [mm]
115 a méně30100
115 až 175 30 125
175 až 225 30 150
225 až 300 30 175
300 a více 30 200

Při provádění svislých drážek dosahující do 1/3 výšky podlaží je povoleno vytvořit drážku do 80 mm hlubokou a 120 mm širokou, pokud je zeď tlustší než 225 mm.

Minimální vodorovná vzdálenost dvou rýh vedle sebe je dvojnásobek šířky širší rýhy. Tento požadavek platí také pro výklenky. Nutno je také splnit požadavek minimální vzdálenosti mezi otvorem a drážkou, nebo výklenkem a otvorem, nebo mezi sousedními drážkami a to minimálně 225 mm.

Celková šířka všech drážek a výklenků realizovaných v téže stěně nesmí být větší než 0,13násobek délky stěny.

Sekání drážek

Někdy se nevyhneme sekání drážek v šikmé či vodorovné poloze. Tento jev se děje zejména v koupelnách, kde tímto způsobem schováváme za keramický obklad rozvody vody a kanalizace. Pokud však můžeme, těmto drážkám se vyhýbáme.

Vodorovnou drážku lze realizovat minimálně 1/8 výšky podlaží od napojení zdiva na stropní, nebo podlahovou konstrukci. Hloubky vodorovných drážek, které jsou přípustné bez posouzení statickým výpočtem, jsou uvedeny v ČSN EN 1996-1-1.

Tabulka: Přípustné velikosti vodorovných drážek a rýh bez nutnosti provedení statického výpočtu

Tloušťka zdivaMaximální hloubka dodatečně sekané drážky do celkové délky 1250 mmMaximální hloubka dodatečně sekané drážky při neomezené délce
[mm] [mm] [mm]
115 a méně00
115 až 175150
175 až 2252010
225 až 3002515
300 a více3020

Realizovat vodorovnou drážku v těsné blízkosti stavebního otvoru není bez statického ověření možné. Minimální vzdálenost mezi vodorovnou drážkou a stavebním otvorem nesmí být menší než 0,5 m. Hloubka vodorovné drážky však nikdy nesmí být větší, než je polovina tloušťky zdiva.

V případě užití stroje pro přesné vyřezání vodorovné drážky smí být hloubka drážky zvětšena o 10 mm. Zvětšení je možno provést jen u stěn s větší tloušťkou než 115 mm a za užití stroje, který drážku realizuje přesně na předem danou hloubku. Při užití stojního „sekání“ drážek smíme realizovat drážky na obou stranách stejné stěny o hloubce 10 mm, přičemž tloušťka stěny musí být větší než 225 mm.

Provádění drážek ve zdivu

Rýhy a drážky lze ve zdivu provádět buďto ručně, nebo za užití mechanizace. Ruční sekání drážek je velmi zdlouhavé a fyzicky namáhavé. Sekáček a kladivo při ručním sekání ovládá lidský faktor, který není schopen po celé délce drážky dodržet shodnou šířku a hloubku. V případě sekání v příčkovém zdivu se jedná o značně nešetrný způsob jejich realizace.

Dalším způsobem jak realizovat drážky ve zdivu je užití mechanizace. Ve srovnání s ručním sekáním jde o rychlejší, tvarově přesnější a méně namáhavý způsob sekání. Pro tyto práce lze užít elektrickou drážkovačku nebo děrovačku.

Drážkováním lze vyříznout současně dvě rovnoběžné drážky za pomocí diamantového kotouče o průměru 150 mm, přičemž hloubka řezu je maximálně 46 mm. Vzdálenost rovnoběžných řezů lze nastavit od 10 do 50 mm. Po ukončení realizace řezů lze jádro drážky buď odsekat ručně, nebo pomocí upnutého elektrického kladiva.

Drážky určené pro elektroinstalaci bývají ukončeny otvorem pro krabici. Ty se provádí pomocí kruhového děrovače o průměrech od 20 do 152 mm nasazenými na hlavě vrtačky s plynulou regulací otáček.

Výhodou mechanizace je možnost přiřazení vysavače k odsávání prachu a malých úlomků zdiva.

V případě, že nelze provést ve zdivu rýhu požadovaných parametrů, můžeme volit ještě jeden způsob vedení instalací. A to v ochranných lištách na povrchu zdiva.

-red-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *