V poslední době se velmi často setkáváme s otázkou kvality provedení zdiva, a jestli, případně jak moc, ovlivní fyzikální vlastnosti jednovrstvého zdiva přítomnost rozvodů, především elektroinstalačních krabiček.

Dbejte na správnost provedení

V obvodových stěnách se zásuvky vyskytují zcela běžně, a pokud jsou dobře provedené, nepředstavují žádné nebezpečí. Především je nutné, aby se zásuvky instalovaly do dostatečného množství sádry, která dokonale utěsní vyvrtanou díru (v žádném případě se nebavíme o vysekané) a zabrání proudění vzduchu z interiéru do exteriéru. V zimních měsících je vlhký teplý vzduch příčinou vzniku kondenzátu uvnitř zdiva. Ale cihelné zdivo si s běžným množstvím kondenzátu snadno poradí. Voda se rozptýlí do větší plochy díky kapilárním procesům a na zdivu není viditelná žádná změna. O kvalitě provedení zdiva nejlépe vypovídá blower door test. Pokud objekt vyhoví, vyhovuje i kvalita provedení zásuvek.

Pro porovnání tepelněizolačních vlastností stěny před zásahem a po zásahu do zdiva byla zvolena elektroinstalační podomítková krabička o průměru 71 mm, která se osazuje do vyvrtaného otvoru o průměru 73 mm hlubokého cca 40 mm. Tato hloubka by měla být více než dostatečná pro kvalitní usazení krabičky do sádry.

Čísla hovoří jasně

Při vyvrtání takto hlubokého otvoru „oslabíme“ obvodovou stěnu a v místě krabičky dojde ke zhoršení tepelněizolačních vlastností a zvýšení součinitele prostupu tepla o 8 % v případě zdiva z cihel HELUZ Family 50 2in1 a o 11 % u zdiva HELUZ Family 38 2in1. U neplněných cihel je tento poměr stejný. Pokud budeme uvažovat, že je v jednom metru čtverečním zdiva jedna krabička, pak dojde k nárůstu součinitele prostupu tepla jenom v tomto jednom metru čtverečním se zabudovanou krabičkou o 0,04 % u cihel HELUZ Family 50 2in1 a o 0,05 % u cihel HELUZ Family 38 2in1. Toto lze považovat za zanedbatelné jak v rámci posuzovaného jednoho metru čtverečního, tak v případě celého obvodového zdiva domu, které se běžně pohybuje okolo 150 m2.

Blower door test jako potvrzení

Další pohled na přítomnost elektroinstalačních krabiček může vzbuzovat obavy z proudění vzduchu a kondenzace vody ve zdivu, jak bylo zmíněno v úvodu. Připomeňme, že v tomto případě se zabýváme pouze instalacemi, které jsou řádně provedeny, tj. otvory jsou vrtány a krabičky usazovány do přebytku sádry, aby nám z žádných zásuvek nefoukalo. S výhodou lze použít elektroinstalační krabičky s membránou. Ale ani při použití krabiček bez membrány a jejich řádném usazení do sádry není potřeba mít z kondenzátu v místě jejich instalace obavy. Nejde jen o instalaci elektrokrabiček. Jsou to i kabelové chráničky na protahování kabelů.

„Na některých domech z cihelných materiálů máme možnost opakovaně provádět blower door testy a po více jak 10 letech nebyla zjištěna v okolí elektrokrabiček žádná kondenzace nebo vznik plísní. Tento jev se neprojevuje ani při oslabení zdiva v místech vodovodního potrubí, ani odpadního potrubí, pro které bývá vytvořená instalační dutina o dost širší a zasahuje i hlouběji do zdiva,“ říká Ing. Martin Coufalík ze společnosti HELUZ.

Cihla a jednovrstvá konstrukce z HELUZ je jistota

Cihelné zdivo je tvarově stálé a nedochází vlivem stárnutí k jeho degradaci. Není potřeba používat různé těsnicí pásky, které časem stárnou a mohou ztrácet svou těsnicí schopnost.

„Na kvalitu provedení nejen elektroinstalací nebo sanitárních rozvodů, ale celého zdiva, napojení příček a stropní konstrukce a provedení omítek nám nejlépe odpoví blower door test. Ten má podle našich zkušeností nejlepší výsledky u jednovrstvé oboustranně omítnuté konstrukce. A tyto parametry si zachovává i v průběhu času, protože nehrozí odlepování vzduchotěsnicích pásek nebo degradace jiných vzduchotěsnost vylepšujících prvků, jelikož oboustranně omítnutá jednovrstvá cihelná konstrukce nic takového nepotřebuje a je přirozeně vzduchotěsná,“ doplňuje Ing. Martin Coufalík.

Blower door test je metoda měření průvzdušnosti obálky budovy pomocí tlakového spádu. Test slouží pro ověření kvality provedení obvodového pláště budovy z pohledu jeho vzduchotěsnosti, která je důležitá pro minimalizaci tepelných ztrát budovy. HELUZ tuto službu nabízí, objednat si ji můžete zde.

Podle podkladů společnosti HELUZ

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *