Doufám, že se v následujících letech budeme stále více blížit k normálu, který nám umožní plynule podnikat, říká Heimo Scheuch, právník, ekonom a předseda představenstva Wienerberger AG.

Nejcennějším bohatstvím každé firmy jsou její zaměstnanci. Češi jsou přitom dost pesimistický národ. Jak motivujete ve firmě zaměstnance z různých národů?

Musím vám říci, trochu žertem, že jsem si vždy myslel, že Rakušané jsou nejvíce negativní a všichni jsou pesimisté. Musím osobně říci, že jsem ve vaší překrásné zemi dost často a znám hodně Čechů. Nikdy mne ale nenapadlo, že by byli pesimističtí. Myslím, že si to o sobě každý myslí, že právě on je tím největším pesimistou.

Zásadní je – a to je velice důležité pro firemní kulturu Wienerbergeru, že pracujeme s vášní a s radostí. Nelze však vyloučit, že nenarážíme na různé rozdíly a problémy. Vždyť působíme ve 30 zemích. Všude je ale jedno společné, a to je podnikavost, touha něčeho dosáhnout, něco utvářet a především dělat to, co má smysl. A pod tím si představuji i životní prostředí. U Wienerbergeru to představuje produkci stavebních materiálů, které mají dlouhý životní cyklus, jsou udržitelné, utvářejí svět a umožňují zdravé bydlení. Děláme jednoznačně to, co má smysl a činíme radost lidem, kteří u nás pracují v České republice, v Polsku, v Německu, v Itálii nebo někde jinde ve světě. A to na všech pozicích – od výroby, přes prodej až po administrativu. Lidé u nás mají dobrý pocit z práce a jako podnik přinášíme smysl pro další rozvoj lidstva a pro zlepšení našeho životního prostředí.

Kvalifikovaných pracovníků je obecně nedostatek. Je podle vás správnou cestou výstavba domů s použitím robotů? Kde spatřujete jejich přínos a naopak vidíte jejich limity?

Řadu let testujeme různé formy prefabrikace cihelných stěn. Mám na mysli prefabrikace ve výrobním závodě, tedy prefabrikované cihelné stěny, které se vyrábějí ve výrobním závodě a přímo dodávají na stavbu. To je metoda, kde se výrazně uplatňuje automatizace, a u Wienerbergeru je propracována a musím říci, že úspěšně. Jdeme ale i dál směrem k robotizaci.

Spolupracujeme již více než dva roky s australskou firmou. Tato firma vyvinula robota s názvem Hadrian, který dokáže pokládat cihly přímo na stavbě. Robot dokáže kvalitně a relativně rychle pracovat. S trochou nadsázky bych řekl, že pracuje 24 hodin denně. Na stavbě už není zapotřebí tolik kvalifikovaných pracovních sil. Toto téma se týká i pracovních sil v České republice. I u vás je na stavbách nedostatek kvalifikovaných a schopných pracovníků. Proto je pro nás tak důležité otestovat možnosti robotizace přímo na stavbách. Stále se nacházíme ve fázi testování a přirozeně existuje několik témat, která jsou v Evropě specificky složitější než např. v Asii nebo v jiných zemích světa. Proč je tomu tak? Protože my, Evropané, stavíme velmi individuálně, to znamená, že stavíme tak, že každý dům je jiný, každý dům má jiné plány, jiné vlastnosti a jinou orientaci, což je pro tyto roboty samozřejmě složitější. Robot je koncipován pro standardní domy.

Proto si myslím, že budou v budoucnu existovat různé modely prefabrikace v oblasti cihel, nejenom roboty, pracující na stavbě, možná bude i digitální 3D tisk, kdy se určité jednotky budou předem „tisknout“, pokud to takto mohu říci. A jak jsem již říkal – digitalizace a prefabrikace již v samotné výrobě bude pracovat s moderní koncepcí BIM. Plány se digitálně přenesou do výroby a dovolí prefabrikaci. Vidím to jako jednu z nejlepších variant.

Ještě před několik lety se zdálo, že v cihlářském průmyslu není co zlepšovat. Wienerberger však uvedl na trh řadu inovovaných i zcela nových výrobků. Můžete se podělit se svým názorem na budoucnost odvětví?

Děkuji za tuto otázku. Je pro nás doslova klíčová. Mohu potvrdit, že jsme v posledních letech uvedli na trh enormně mnoho inovací a že neustále aplikujeme proces věda-výzkum-výroba. Výroba je klíčovým prvkem ve všech našich více než 160 výrobních závodech, které doslova po celé Evropě produkují cihly.

Největší význam budoucího rozvoje a podmínkou stálého zdokonalování je pro nás ekologický vývoj. A to především ve třech aspektech.

Na prvním místě bych zmínil zásadní redukci energetické náročnosti ve výrobě. V posledních deseti letech se nám již podařilo zredukovat spotřebu energie o pětinu. Velmi ambiciózně se pokusíme v následujících třech letech o další snížení množství CO2 o 15 %, a rovněž o další redukci energetické spotřeby. Zkoumáme nové technologie a Wienerberger je v této branži určitě vedoucí společností nejen v Evropě, ale i celosvětově.

Druhým podstatným bodem je samotná ekologie. To znamená použití surovin. Cihlářská hlína je k dispozici v dostatečné míře. My však chceme zajistit – což má jistě velký význam – aby byly všechny naše produkty v budoucnu recyklovatelné. Je velmi důležité, když firma může říci, že všechny výrobky, které vyvine, vyrobí a uvede na trh, jsou stoprocentně recyklovatelné.

Třetím podstatným bodem je biodiverzita, která v Evropě existuje, a my ji podporujeme ve všech našich výrobních závodech. Mohu se pochlubit, že jsme v posledních deseti letech vytvořili stovky biotopů pro vymírající a ohroženou flóru a faunu. Vytěžená území, se vrací zpět přírodě a lidem. Vracíme do nich život, ať již zvířata či rostliny, nebo zde vznikají rekreační oblasti. Jsme společností, která se o biodiverzitu velmi silně zasazuje. Do budoucna to nebude jinak.

Naše inovace musí sloužit lidem. Žijeme v době změn. Covid-19 se týká nejenom Rakouska či České republiky, ale celého světa. Největší výzvou je to, že musíme stavět tak, aby lidé mohli žít zdravě a v souladu s přírodou. Wienerberger k tomu může přispět. Máme pro tento účel řadu vhodných produktů, zabudovaných do stavebních konstrukcí. Wienerberger působí i v oblasti TZB. Jsme silní i v oblasti potrubních systémů, protože jsme předním evropským výrobcem potrubních systémů. Jde o management vody – pitné vody, odpadních vod, ale i o veškeré přívody energií. To znamená, že se bude Wienerberger dále rozvíjet a bude ještě intenzivněji poskytovat inovativní řešení pro novou výstavbu, infrastrukturu a renovace.

Krize způsobená pandemií donutila firmy změnit letošní hospodářské plány. Do jaké míry se to týká i společnosti Wienerberger?

Na všech našich trzích jsme z důvodu pandemie očekávali pokles. Ten se liší podle jednotlivých zemí. Je třeba to chápat v kontextu doby. Letos proběhl v několika zemích totální „lockdown“, např. ve Francii, Anglii, Itálii. Naopak v jiných zemích neexistoval žádný „lockdown“, či jen omezený – a to v Polsku, České republice a Německu. To znamená, že jsme z důvodu poklesu obratu museli samozřejmě udělat určitou redukci výroby. Primárně jsme lidi nepropouštěli, o to nešlo. Ale byl to „kurzarbeit“, byla to částečně klesající výroba, což byla témata, kterými se vyznačoval letošní rok a jimiž jsme se zabývali. Doufám, že se budeme v následujících letech stále více dostávat k normálu, který nám umožní plynule vyrábět.

Jiří Kučera

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *