Renomovaní výrobci stavebních systémů nabízejí kromě samotných výrobků pro stavbu také řadu služeb. Stavebníkům tím šetří čas, pomáhají jim snižovat náklady a vyhnout se chybám, které by později těžko napravovali. O tom, jak lze nabídku služeb využít při stavbě rodinného domu a jak to v praxi funguje, hovoří Ing. Jiří Weis, obchodní a marketingový ředitel tradičního českého výrobce zdicích materiálů HELUZ.

 • Lze nějak obecně zhodnotit, kolik času a peněz může stavebník ušetřit, pokud maximálně využije nabídku služeb při nákupu stavebnicového cihelného systému HELUZ?

„Obecně to lze říci těžko, každý dům je jiný, a to dnes platí i pro stavbu typizovaných domů. I u typového projektu chce každý alespoň malý zásah do dispozic, zvětšit či zmenšit garáž nebo zimní zahradu. Ale co víme s jistotou, pokud nás zákazník, který chce stavět dům, osloví už v průběhu projektování svého snu, poradíme mu, jaké výrobky a technologie použít, aby stavbu zefektivnil a zlevnil. Pokud tak učiní, ušetří nemalé peníze.“

 • Jaké služby poskytované společností HELUZ jsou nejoblíbenější? Které nejvíce využívají stavebníci a které projektanti?

„Nejvyhledávanější službou je zcela jistě výpočet spotřeby materiálu, který od nás obdrží každý zdarma bez ohledu, zda je to investor či projektant. V rámci podpory však nabízíme zdarma i technické poradenství a konzultace na stavbě. To lidi překvapuje asi nejvíce. Dále jsme schopni zhotovit kladečské plány pro keramické stropy, vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy, požárněbezpečnostní řešení nebo vypočítat spalinovou cestu komínu. Projektanti mohou využít služeb našeho statika. Během přípravy jsou k dispozici naši techničtí poradci, kteří pomáhají s detaily, není problém se sejít přímo nad projektem či na stavbě, nebo jim poskytnout HELUZ Technickou příručku pro projektanty. Stavebníkům zase nabídneme HELUZ Prováděcí příručku, která je přizpůsobena samotnému provádění stavby, ukazuje, jak s výrobky pracovat, je to vlastně fotopříběh výstavby.

Obě příručky lze stáhnout i na webu. Tím vším se prolíná partnerství v rámci naší Šekové knížky HELUZ, která nabízí bonusové šeky na výhodnější nákup stavebních prvků a zařízení, jako jsou střešní systémy, okna či interiérové vybavení. Seznam partnerů najde zákazník na www.sekovaknizka.cz.“

 • Jakou pomoc lze využít přímo na stavbě?

„Pro samotné zahájení stavby nabízí HELUZ placenou službu,technická pomoc při vyrovnání základové nebo stropní desky zakládací maltou‘, kterou využívá 90 % těch, kteří staví z broušených cihel a svépomocí. Rovněž tak je možná konzultace technika na stavbě, při které odborník pomůže např. s řešením náročnějších detailů, jako je zakládání rohů, provazba obvodových a vnitřních zdí nebo řešení ostění.“

 • Co stavebníci s vašimi techniky řeší nejčastěji?

„Hodně dotazů směřuje na rozdíly v technologiích zdění. Stavebníky zajímají výhody nové malty HELUZ SIDI oproti zdění na pěnu a klasickým cementovým maltám, často s námi řeší rozdíly a výhody zateplené vs. nezateplené konstrukce a rovněž časté otázky směřují na doporučení vhodné stínicí techniky a omítkových systémů.“

 • Jak se u projektantů ujalo navrhování s maltou HELUZ SIDI?

„Jsem rád, že HELUZ SIDI, z výroby předem namíchaná tekutá malta, projektanty zaujala. Už rok v praxi vidíme, jak se s ní hojně pracuje – zdění s ní je snadné jako s pěnou a má perfektní vlastnosti. Takže se dá říct, že je to materiál prověřený praxí a projektanti s ní rádi a stále častěji pracují.“

 • Nabízíte i služby placené, a to nejen pro stavebníky využívající systém HELUZ? Mám na mysli řešení požární bezpečnosti a návrh spalinových cest. Proč jste se rozhodli právě pro tuto oblast? Čím je užitečná – a je o ni u stavebníků rodinných domů zájem?

„Ano, nabízíme i placené služby, ale pro stavebníky využívající systém HELUZ je výhodou, že část nákladů za služby jim při odběru našich materiálů a splnění podmínek vracíme zpět. Z takových služeb stavebníci poptávají nejvíce zpracování průkazu energetické náročnosti budovy a návrh kladečského plánu stropu.“

 • Pojďme ke konkrétním nabídkám. Proškolení stavebníků a výpočet spotřeby materiálu jsou asi velmi využívané, mě zaujaly i služby týkající se projektu, zejména služby statika. Co všechno tyto služby zahrnují, případně kolik stojí? Odhalují vaši statici v projektech chyby – jaké?

„Projekty, s kterými se setkáváme, mívají velice různou kvalitu a úroveň zpracování. Pokud si např. v průběhu zpracování výkazu výměr referenti zákaznického servisu všimnou nějaké nesrovnalosti, samozřejmě na to projektanta upozorníme, zda si je svým návrhem jistý a má své technické řešení ověřené, ať už se to týká statiky, nebo tepelné techniky či akustiky. Z těch statických pochybení se může jednat například o poddimenzovanou tloušťku stropní konstrukce či nedostatečnou únosnost stěn v suterénu nebo ve sklepě. Náš statik rád poradí, za projekt je však vždy zodpovědný projektant, který jediný zná veškeré okolnosti a souvislosti stavby, dokumentaci orazítkuje autorizačním razítkem a tím za návrh převezme odpovědnost.“

 • Nabízíte i řadu programů pomůcek/ doplňků pro návrhy konstrukcí a výpočtové nástroje. Jsou určeny pro projektanty, nicméně – co mohou přinést samotnému stavebníkovi?

„Nejen pro architekty a projektanty pozemních staveb, ale i pro veškeré odborníky stavební profese nabízíme náš,web pro odborníky‘. Na tomto webu najdou nejen zmíněné nástroje pro usnadnění projektování staveb ze systému HELUZ, ale najdou zde veškeré podklady pro navrhování a projektování staveb. Projektanti a architekti nejvíce využívají CAD detaily a doplňky pro navrhování v softwarech, jako jsou REVIT, ArchiCAD apod. Mimo to ale nejen oni mohou využít selektor konstrukcí. Jedná se o nástroj, který ulehčí výběr vhodných konstrukčních prvků pro konkrétní stavbu. O vybraném výrobku se dozvědí veškeré informace, mohou si porovnat a vybrat vhodnou technologii zdění a stáhnout potřebnou dokumentaci – technické listy, prováděcí příručku. Projektanti mají možnost si pro zvolený výrobek stáhnout i doplňky do svých kreslicích softwarů.“

 • Nyní již můžeme stavět pouze domy s energetickou spotřebou blížící se nule, a tedy bude určitě růst výstavba pasivních domů. Váš systém HELUZ FAMILY 2in1 plně splňuje tyto nároky. Nabízíte také provedení blower-door testu. Jak to v praxi probíhá?

„Předpokladem provedení staveb s nízkou energetickou náročností či přímo pasivních domů je požadavek na kvalitní vzduchotěsnost obálky budovy. Tu lze změřit pomocí blower door testu, což je metoda měření těsnosti staveb pomocí tlakového spádu. Stavba, která tímto testem úspěšně projde a dosáhne hodnoty výměny max. 0,6 h-1, splní jednu z podmínek pro označení za pasivní a její investor může požádat o dotace v rámci programu Nová zelená úsporám. Společnost HELUZ nově nabízí provedení tohoto měření individuálním stavebníkům stavějícím z cihelného systému HELUZ kdekoli po republice.“

 • Zajišťujete také vystavení Průkazu energetické náročnosti budov, což je nezbytná součást dokumentace pro užívání stavby, ale i pro případný prodej domu atd. Jaké jsou konkrétní podmínky – jedná se o domy z HELUZu, nebo i o jiné stavby? Je o tuto službu zájem?

„Stejně jako ostatní služby je i vystavení PENB primárně určeno pro stavebníky ze systémů HELUZ. Pro zpracování potřebujeme projektovou dokumentaci (technickou zprávu, situaci, řezy, pohledy, půdorysy) v PDF i ve formátu DWG, dokumentaci TZB (pokud není, tak alespoň popis zdroje na vytápění a ohřev teplé vody), fakturační a poštovní adresu, kontaktní údaje žadatele PENB, telefonní kontakt na projektanta. Při následné realizaci stavby z materiálu HELUZ bude částka uhrazená za PENB vrácena, pro zákazníka HELUZu je tedy tato služba zdarma.“

 • Kterou – které ze služeb, o nichž jsme hovořili, vy osobně považujete za nejužitečnější a doporučujete je určitě využít?

„Pokud mohu něco poradit každému, kdo se chystá stavět: co nejdříve, ideálně než začnete svůj dům projektovat, běžte na náš web, kde najdete seznam technických poradců a obchodních zástupců. Obraťte se na ně a obětujte dvě hodiny svého času. Za projekt na celý život to stojí! Ať už se následně rozhodnete jakkoli, zdarma získáte informace a přehled o tom, co je dobré při plánování, projektování a výstavbě řešit, na co si dát pozor, čeho se vyvarovat a na co určitě nezapomenout.“

 • Co vám jako výrobci přináší poskytování těchto služeb stavebníkům? Jaká je zpětná vazba?

„Poskytování kompletních služeb nám přináší spokojené zákazníky. A věříme, že spokojený zákazník se o své dobré zkušenosti podělí a přivede nám tak další zákazníky.“

Více na www.heluz.cz

Zdroj: Rodinný dům krok za krokem
Foto: X Production, archiv

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *