V Újezdu u Průhonic byl úspěšně zkolaudován a soukromému investorovi předán první vzorový e4 dům v České republice. Společnost Wienerberger, výrobce cihelného systému Porotherm a pálené střešní krytiny Tondach, tak završila stavbu e4 rodinného domu z programu Wienerberger e4 dům, která odstartovala 12. dubna 2019. Program, který představuje architektům, projektantům i široké veřejnosti ucelené řešení výstavby zdravých cihlových rodinných domů po roce 2020, se v současné době rozrůstá o další stavby.

e4 domy splňují všechny moderní nároky na bydlení a životní styl nejen pro současnost, ale jsou koncipovány tak, aby vyhovovaly nárokům i v následujících desetiletích. Vynikají nejen skvělými tepelněizolačními parametry, které vycházejí z vlastností cihelného systému Porotherm a pálené střešní krytiny Tondach, ale především odpovídají i současnému pohledu na zdravé bydlení, což se netýká jen samotné stavby, ale i jejího okolí.

Pro e4 domy je při zachování cenové dostupnosti charakteristická především rovnováha mezi ekonomickými, energetickými, ekologickými i estetickými standardy, přičemž mnohé z nich program Wienerberger e4 dům v Česku poprvé vůbec definuje. Samozřejmostí je, že e4 domy plně vyhovují náročným požadavkům směrnice Evropské unie o energetické náročnosti budov platné od roku 2020. Plně také respektují individuální požadavky každého investora na architektonické řešení domu.

„Kolaudace je obvykle posledním milníkem pro stavebníka rodinného domu, je završením cesty k naplnění snu. To samozřejmě platí i v tomto případě, ale pro nás ve společnosti Wienerberger, poslední etapa teprve nastává. V souladu s původní dohodou s investorem budeme v následujících dvanácti měsících sbírat data z reálného života domu, budeme je vyhodnocovat a případně ještě současné standardy e4 domu dále vylepšovat, abychom skutečně beze zbytku splnili svůj původní cíl, totiž přinést kvalitativně zcela nový pohled na stavbu moderního rodinného domu,“ říká Ing. Daniel Uskokovič, manažer programu e4 společnosti Wienerberger.

Jednatel společnosti Wienerberger Ing. Kamil Jeřábek k tomu dodává: „Kolaudace prvního vzorového e4 domu je důkazem, že náš program funguje. A pro nás je i závazkem. Chceme jej dále rozšiřovat a již dnes přemýšlíme o tom, jak usnadnit investorům komunikaci s projektanty, stavebními firmami i úřady. e4 dům nás baví a podle zájmu vnímáme, že také našim zákazníkům přináší přidanou hodnotu.“

Program Wienerberger e4 dům není jen souborem služeb a konstrukčních pravidel pro stavbu moderního domu, který by odpovídal současným nárokům, je i příkladem, jak se mění současná ekonomika, která přestává být utilitární a zaměřená čistě na výkon a zisk, ale akcentuje i nefinanční hodnoty a stává se tak součástí komplexního integrovaného světa.

„Wienerberger je tu dvě stě let. I proto se snažíme myslet symbolicky dvě stě let dopředu. Naší ambicí je dělat věci doopravdy, měnit prostředí, klima a pomáhat lidem vytvářet jejich vysněný a skutečně zdravý domov, pomáhat jim být šťastnými. Není to jen proklamace. V současné době se hodně skloňuje slovo udržitelnost. My jako firma tvrdíme, že pouhá udržitelnost nestačí a startujeme projekty regenerace, všímáme si kontextu, prostředí kolem rodinného domu. Cílem je mít zdravý dům uprostřed živé zahrady, zdravé domy v krajině, které co nejméně zatěžují planetu výrobně i provozně a které současně mají pozitivní vliv na psychiku a zdravotní stav člověka. To shrnuje náš slogan Pro mou rodinu, pro mou planetu,“ popisuje generální ředitel české pobočky společnosti Wienerberger Ing. Luděk Bárta, MBA, cestu, kterou chce firma přispět k budoucnosti.

Program Wienerberger e4 dům a první vzorový dům

První vzorový e4 dům z programu Wienerberger e4 dům byl pro rodinu investora Ing. Karla Vlčka realizován stavební firmou Harmony SZ, a.s., podle návrhu Ing. arch. Bohumila Brůži, který zvítězil v architektonické soutěži společnosti Wienerberger, jejímž hlavním tématem byla realizace domů s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Je to dům s celokeramickou obálkou z cihel Porotherm, pálené střešní krytiny Tondach a lícového zdiva Terca. Konstrukčně je využito systému jednovrstvého obvodového zdiva.

Program Wienerberger e4 má za cíl usnadnit investorům celou výstavbu e4 domu. Nabízí jak certifikované e4 projektanty, tak certifikované stavební firmy, s nimiž Wienerberger garantuje termíny dokončení i cenu domu. „Program Wienerberger e4 dům propojuje prověřené stavební profesionály s řadou služeb a garancí. Novinkou je například služba, která pomůže investorovi získat dotace až 450 000 Kč z programu Zelená úsporám,“ dodává Daniel Uskokovič. Konstrukční řešení bylo navrženo ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze.

Společnost Wienerberger v rámci zmíněného programu nabízí stavebníkům nejen standardy pro zdravý a bezpečný domov, ale řeší i řadu dílčích problémů, které se stavbou domu souvisejí, jeho umístění v krajině či hospodaření s energiemi, vodou i odpady. Za zmínku jistě stojí i podpora, která je součástí programu. „Pro všechny, kteří e4 dům staví dodavatelsky, jsouk dispozici takové služby, jakými jsou přednostní dodávky cihel Porotherm a pálených tašek Tondach, odborné zakládání stavby, nezávislá kontrola stavby a služby orientované na podporu přímo na stavbě,“ vypočítává Ing. Roman Busta, MBA, obchodní ředitel společnosti Wienerberger s.r.o.

Principy e4 domů
ekonomické – Stavba rodinného domu z keramických stavebních materiálů představuje na soudobém realitním trhu dostupnou a dlouhodobě výhodnou investici.
energeticky efektivní – Dům e4, především díky tepelné akumulaci a skvělým izolačním vlastnostem keramických materiálů, snižuje celkové energetické nároky a zabezpečuje tepelnou pohodu uvnitř stavby v zimě i v létě.
ekologické – Dům e4 je postaven z přírodních surovin, minimalizuje dopady na životní prostředí a zodpovědně hospodaří s přírodními zdroji.
estetické a zdravé – Domov dle konceptu e4 zajištuje vysokou úroveň bydlení z hlediska zdraví, pohodlí, bezpečí i estetiky. Přírodní keramické materiály nevylučují žádné škodlivé látky a mají vynikající tepelněizolační vlastnosti. V interiéru i v exteriéru dále vytváří neopakovatelnou atmosféru a jsou nadčasové.

Zdroj: Wienerberger

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *