Postavit dům není nic levného. A protože je to často životní investice, je třeba si předem dobře rozmyslet, jaký stavební materiál a jakou technologii zvolím. Konstrukce musí splňovat statické, tepelnětechnické, protipožární a akustické požadavky, musí mít dlouhou životnost a trvanlivost, zároveň musí být v optimálním poměru její pořizovací cena k požadovaným vlastnostem, a přitom výstavba nesmí být dlouhá a příliš složitá, aby byl výsledkem příjemný domov s vnitřním prostředím prospívajícím zdraví. Existuje vůbec nějaká technologie, která vyhoví těmto zdánlivě protichůdným požadavkům?

Existuje. Ideální volbou je dům zděný z pálených broušených cihel Porotherm T Profi s obvodovými stěnami tvořenými jen jednou vrstvou keramických bloků, tedy bez zateplovacího systému. Ten není potřeba. Jednovrstvé zdivo je druhem konstrukce, kde jeden stavební materiál plní téměř všechny funkce, které požadujeme. Navíc v porovnání se zatepleným zdivem je všech potřebných technických parametrů dosaženo s podstatně nižší pracností, jednodušší konstrukcí a tím i vyšší odolností v čase.

Výhody jednovrstvého zdiva Porotherm

  • Energetická úspornost

Jednovrstvé zdivo Porotherm z bloků s integrovanou tepelnou izolací je energeticky úsporné a efektivní, má vynikající tepelněizolační vlastnosti. Optimální tepelná akumulace stěn v zimě brání rychlému chladnutí a v létě naopak přehřátí vzduchu uvnitř domu. Zabraňuje tak častým výkyvům teplot i bez dodatečného zateplení fasády a bez klimatizačních a větracích systémů. Výrazně tak snižuje spotřebu energie na vytápění nebo chlazení.

  • Stabilita, bezpečí, velká únosnost, trvanlivost a odolnost

Z hlíny vyrobené pálené cihly jsou generacemi důkladně prověřeným materiálem. Cihelné bloky jsou trvanlivé a odolné a mají značnou únosnost. Domy z nich postavené jsou obzvláště stabilní a bezpečné. Odolávají nejen větru, krupobití, bouři a sněhu, ale eliminují také vliv mimořádných událostí. U cihel Porotherm T Profi došlo k navýšení únosnosti zdiva o cca 10 % při zdění na maltu pro tenké spáry a o 50 % při použití zdicí pěny Porotherm Dryfix.

  • Vynikající akustické vlastnosti

Omítnuté jednovrstvé cihelné zdivo má vynikající akustické parametry a s rezervou splní požadavky ČSN. Dodatečné zateplení obvodových stěn naopak může zmenšit zvukovou izolaci vlivem snížení celkové hmoty konstrukce a způsobem provedení zateplení.

  • Vhodnost pro množství povrchových úprav

Systém jednovrstvého zdiva Porotherm T Profi umožňuje díky své konstrukci a materiálovému provedení aplikaci celé řady povrchových úprav. Lze použít tepelněizolační omítky, lícové zdivo či zavěšený keramický obklad.

Benefitem je snadnost dodatečného upevnění potřebných předmětů, protože kotvení je možné přímo do zdiva.

  • Výhodná investice

Rodinné domy a byty postavené z cihel Porotherm jsou výhodnou investicí z hlediska poměru „cena/výkon“. Při výstavbě nelze brát v úvahu pouze cenu materiálu, důležitá je i cena práce. Výsledná suma za jednovrstvé obvodové zdivo oproti konstrukci se zateplením může být tak nižší i přes vyšší cenu zdicího materiálu. Cenu ovlivňuje příznivě i kratší doba výstavby. Dům s cihelnou konstrukcí zaručuje, že bude mít vysokou hodnotu při eventuálním prodeji i po mnoha desítkách let.

  • Příjemné a zdravé prostředí

Díky jednovrstvému zdivu máte domov bez negativních vlivů na zdraví, s příjemným vnitřním prostředím, stabilní vzdušnou vlhkostí, dostatkem světla a čerstvého vzduchu. Cihly se vyrábějí z přírodních surovin – hlíny a vody. Cihelné zdivo neobsahuje látky znečišťující ovzduší interiéru, proto nevyvolává žádné zdravotní komplikace. I izolant – minerální vata –, který cihla pro jednovrstvé zdivo Porotherm T Profi obsahuje, je zcela přírodní.

  • Jednoduché a rychlé zdění

Wienerberger nabízí ucelený zdicí systém s velmi širokým výběrem formátů cihel pro výstavbu celého domu. Sortiment zahrnuje základní cihelné bloky a dvojbloky polovičních cihel pro zdivo tloušťky 50, 44, 38 a 30 cm, akustické a soklové cihly, překlady i stropy.

Jednovrstvé obvodové zdivo vytvořené z broušených cihelných bloků Porotherm T Profi tloušťky 50 (na snímku) a 44 cm bezpečně splňuje limity pro výstavbu pasivních rodinných domů. Pro energeticky úsporné rodinné domy lze s rezervou použít cihly Porotherm T Profi v tloušťce 38 a 30 cm. Pro spojování cihel se používá tenkovrstvá malta nebo zdicí pěna. Tenkovrstvá celoplošná malta Porotherm Profi se na cihly aplikuje speciálním maltovacím vozíkem ve vrstvě silné pouze 1 mm nebo jednoduchým válečkem Porotherm Easy. Zdicí pěna Porotherm Dryfix.extra se nanáší z tuby pomocí aplikační pistole. Její předností je jednoduchost a rychlost – je to nejrychlejší způsob zdění. Navíc s ní lze zdít až do teploty –5 °C!

Zdění s cihlami Porotherm je snadné, rychlé, přesné a efektivní. Nemusí se řešit velké množství materiálových vrstev, při zhotovování konstrukce je menší riziko chyb. Dává tak možnost i svépomocné výstavby. O tom se můžete přesvědčit v některém z videí. Videonávody jak rychle a efektivně zdít a omítat jednovrstvé zdivo naleznete zde.

Další podrobnosti o jednovrstvém zdivu Porotherm najdete na www.wienerberger.cz

Zdroj: Wienerberger

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *