Montovaný keramický strop nabízí širokou škálu výhod – od snadné montáže až po vynikající tepelnou izolaci a požární odolnost. Spolu s překlady tvoří ucelený systém, který dokáže přenášet svislé i vodorovné zatížení.

Výhody montovaného keramického stropu

Výhody u keramického stropu značně převažují nad nevýhodami. Zde je několik důvodů, proč se rozhodnout pro montovaný keramický oproti např. dřevěnému nebo betonovému stropu.

 • Velmi snadná montáž: Montáž montovaného keramického stropu je mimořádně jednoduchá. Není potřeba složitého armování, ani jeho návrh na základě statického výpočtu. Stačí pouze kari síť pro nadbetonávku.
 • Dostatečně pevná pochozí plocha: Systém keramobetonových nosníků s keramickými vložkami vytváří pevnou a pochozí plochu, která zároveň slouží jako „bednění“ pro nadbetonávku. To znamená, že není potřeba dalšího bednění, což dále snižuje pracnost a čas montáže.
 • Výborná přilnavost omítky: Keramické vložky poskytují vynikající povrch pro přilnutí omítky. Tento fakt znamená, že není potřeba aplikovat adhezní můstek pod vnitřní omítku, což dále zjednodušuje proces stavby a šetří čas.
 • Časová úspora: Díky jednoduché montáži a minimalizaci potřeby složitého armování či bednění je celkový čas stavby výrazně kratší.
 • Lepší tepelně izolační vlastnosti: Montovaný keramický strop může poskytovat lepší izolaci proti teplu než např. betonové stropy, což může vést k úspoře energie a většímu komfortu při pobytu v interiéru.
 • Výborné akustické vlastnosti: Keramické materiály mají vynikající vlastnosti v absorpci zvuku, což může přispět ke zlepšení akustiky v místnosti a vytvoření příjemného prostředí.
 • Vysoká požární odolnost: Keramický materiál je známý svou vysokou odolností vůči ohni a teplu, což poskytuje dodatečnou bezpečnost a ochranu před požárem.
 • Vysoká tuhost díky spojení s betonem: Spojení keramického montovaného systému s betonem poskytuje stropu vysokou tuhost a stabilitu, což je důležité zejména v místech, kde dochází k vysokým nárazům větru a událostem způsobujících otřesy půdy. Vysoká tuhost konstrukce je také nutná u staveb, které jsou vysoké nebo mají ve zdech veliké okenní nebo jiné otvory.
 • Finanční úspora: Díky minimalizaci potřeby armatury a eliminaci nutnosti bednění je montovaný keramický strop ekonomicky efektivnější než jiné typy stropních konstrukcí, což přináší finanční úspory při výstavbě a zlepšuje celkovou návratnost investice.

Nevýhody montovaného keramického stropu

Přestože montovaný keramický strop má mnoho výhod, existují i některé nevýhody, které je třeba zvážit:

 • Půdorys domu musí umožnit uložení nosníků: Při použití montovaného keramického stropu je nutné zohlednit rozmístění nosníků, které musí být umístěny v souladu s půdorysem domu. To může být omezením pro návrh dispozice domu, zejména pokud jsou požadovány velké otevřené prostory nebo specifický půdorys.
 • Maximální vzdálenost mezi nosnými zdmi je 8 m: Pro dostatečnou únosnost a stabilitu montovaných keramických stropů je důležité dodržet maximální vzdálenost mezi nosnými zdmi, která je omezena na 8 metrů. Tato omezení mohou ovlivnit dispoziční uspořádání domu.

Čím překlenout otvory ve zdi?

V domě potřebujeme mít okna, dveře nebo průchody proto, abychom se dostali do jednotlivých místností. To vyžaduje udělat ve zdech stavební otvory, které však budou plnit stejnou funkci podpory stropu jako zeď. Pro překlenutí stavebních otvorů ve zdi se používají keramobetonové překlady. Existují dva typy překladů – překlady samonosné určené do nosných zdí a překlady určené do příček.

Překlady do příček 

Překlady do příček vyžadují nadbetonávku nebo nadezdívku, aby překlad otvoru dosáhl požadované únosnosti. Tyto překladové tvarovky jsou velmi nízké, a proto je nutné je spřahnout s betonem nebo prostřednictvím malty s cihlami. Výhodou je jejich nízká váha a tedy i snadná manipulace, nízká cena a minimální spotřeba ocelové výztuže. Těmito překlady lze překlenout stavební otvor o světlé šířce až 2,5m.

Překlady do nosných zdí

Překlady určené do nosných zdí mají výšku shodnou s výškou cihel a nevyžadují tedy nadezdívku. Na tyto překlady mohou být uloženy keramobetonové nosníky, které jsou nedílnou součástí montovaného keramického stropu. Do stavebních otvorů o rozponu menším než 3 metry se používá typ překladu, který není nutné zalévat betonem, aby přenesl požadované zatížení. Stačí pouze uložit překlad do maltového lože a u líce zdi je zafixovat měkkým drátem. Počet překladů uložených vedle sebe se odvíjí od tloušťky zdiva. 

Jedná-li se obvodovou zeď s otvorem pro okno, pak se mezi překladové tvarovky vloží ještě tepelná izolace. Pokud mají být na domě předokenní rolety nebo žaluzie, pak se mohou použít překladové tvarovky, které jsou navrženy tak, aby zajistily dostatečnou únosnost i v případě instalace podomítkové schránky pro navíjecí mechanismus stínící techniky.

Pro překlenutí stavebních otvorů o rozpětí 3 – 6 m se používá odlišný typ překladu, který je potřeba doplnit výztuží a betonem. Vložená výztuž je spolu s kari sítí stropu zalita betonem do jedné roviny. Pracnost a časová náročnost montáže je u tohoto typu překladu poměrně vysoká.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *