Na počátku bylo možná slovo, ale hned následoval výběr materiálu. K nejtradičnějším kusovým stavivům se rozhodně řadí pálené keramické bloky, ať už s dodatečným vnějším zateplením, nebo s integrovanou tepelnou izolací. Ale i další stavební materiály mají zajímavé vlastnosti, kterými se mohou pochlubit. Za pozornost jistě stojí beton, pórobeton, vápenopískové bloky a další sendvičové prvky, o kterých bude řeč dále. Objednat si lze i montovanou stavbu na bázi dřeva či betonu.

Pevné a přitom subtilní konstrukce se staví například z cihelných bloků Heluz (Heluz Family 2in1, Family nebo STI aj.) nebo keramických bloků Porotherm (Porotherm 50 Profi Dryfix, T Profi, 44 EKO+ Profi Dryfix aj.). Opomenout nelze pórobetonové stavební prvky Ytong (Ytong Lambda YQ, Universal aj.) pro jednovrstvé zdění s výbornými tepelněizolačními vlastnostmi, z nichž lze stavět domy ve velmi úsporném i pasivním standardu bez dodatečného zateplení.

Jde o vlastnosti

Pří výběru materiálu, ze kterého budeme stavět, potřebujeme znát nejen rozměry stavebních prvků, ale také jejich vlastnosti. Dnes se především dbá na to, aby standardně silná vnější zeď propouštěla co nejméně tepla, protože pak ušetříme za topení.

U cihelných bloků tedy sledujeme tepelně-izolační vlastnosti, hlavně takzvaný součinitel prostupu tepla (U), který by měl být co nejnižší, nebo tepelný odpor (R), který by měl být co nejvyšší.

Například tepelný odpor R = 4,12 m2K/W použitého materiálu odpovídá součiniteli prostupu tepla U = 0,24 W/m2K. Nebo obráceně stěna z materiálu se součinitelem prostupu U = 0,20 W/m2K má tepelný odpor R = 4,96 m2K/W. Norma doporučuje hodnotu U = 0,25 W/m2K, resp. R = 3,83 m2K/W. Některé firmy nabízejí na svých internetových stránkách výpočtové tabulky či kalkulačky, a to včetně výpočtu předpokládaných nákladů za vytápění při použití toho kterého zdiva a omítky.

Také čtěte: Pálená cihla je základem zdravého bydlení

Proč jednovrstvé konstrukce?

Prioritou skladby zděných konstrukcí je vytvoření dostatečně pevné a stabilní nosné obálky budovy pokud možno v jedné stavební operaci. Všechny konstrukce však musí zajistit i tepelnou izolaci, ochranu před vlhkostí, hlukem a plameny.

Důležitou roli v úsporách energie hraje také tepelněakumulační schopnost cihelného zdiva. Maximální koeficient prostupu tepla obvodovou stěnou u rodinného domu činí: U = 0,30 W/m2K, pro nízkoenergetické domy se doporučuje U = 0,25 W/m2K, pro pasivní domy U = 0,18 až 0,12 W/m2K. Dutinové tvárnice jsou navrženy tak, aby kladly co největší odpor při prostupu tepla. Samotný cihlářský střep obsahuje množství jemných pórů (vznikají v procesu vypalování po vyhoření odlehčujících přísad), které rovněž brání přenosu tepla. Vzniku tepelných mostů zabraňuje i systém těsných svislých spojů – tzv. pero/drážka.

Na přesnosti záleží

Od klasických cihelných bloků se ty broušené liší především vysokou přesností vodorovné ložné plochy. To umožňuje přesné zdění na tenkou spáru, což výrazně přispívá ke snižování tepelných úniků ve spárách. Výška maltového lože činí 1 mm místo obvyklých 12 mm.

K dalším výhodám patří úspora malty až o 80 % a zjednodušení a zrychlení práce – tenkovrstvá malta se nanáší pomocí maltovacího vozíku. Do stavby se dostává minimum vody, tím se zkracují technologické pauzy, tenkovrstvá malta velmi rychle tvrdne a konstrukci tak lze plně zatížit do 48 hodin po zdění. Zdí se na speciální tenkovrstvé malty nebo zdicí pěny…

Sofistikovanější způsob zdění vyžaduje větší přesnost. Především je nutné dbát na perfektní založení stavby (dle stavbařů se každá odchylka tam „dole“ projeví v jejím násobku tam „nahoře“). Minimální spáry kromě snížení tepelných ztrát také zjednodušují nanášení fasádních i interiérových omítek a minimalizují vznik případných prasklin.

Nepřehlédněte: Zdění z broušených a nebroušených cihel

Speciální kusová staviva

Kromě základní bohaté nabídky keramických či betonových zdicích prvků najdete na trhu další systémy, vhodné pro určité speciální podmínky či požadavky. Jedná se zejména o požadavky na vyšší pevnost, menší hmotnost konstrukce, menší tloušťku obvodových stěn, zvukoizolační vlastnosti, rychlou výstavbu atd. Jmenujme například tvárnice Liapor, systémy KMB Sendwix nebo Thermoblock. Díky vysoké objemové hmotnosti tyto prvky dosahují velké pevnosti v tlaku i vynikajících tepelněakumulačních a akustických vlastností i při menších tloušťkách nosných stěn.

Vápenopískové prvky jsou základem vícevrstvého zdicího systému KM Beta (+ zateplení + povrchové úpravy). Volitelná tloušťka zateplení pak určuje tepelnětechnické vlastnosti zdiva, a tudíž i celkový tepelný odpor stěn (hodnota U se pohybuje podle provedení od 0,35 do 0,14 W/m2K).

Ucelený systém vícevrstvých konstrukcí KMB Sendwix (na foto) sestává ze tří základních variant obvodových konstrukcí, které se navzájem liší skladbou zateplovací a obkladové vrstvy, potažmo i výsledným vzhledem fasádní vrstvy. Přednosti sendvičového řešení spočívají v jeho dokonalých tepelnětechnických, akustických a statických parametrech, jejichž úroveň si může projektant volit podle konkrétních požadavků.

Beton v izolovaném obalu, to jsou stěnové dílce Super IZO a IZO plus. Liaporbetonové sendvičové tvárnice jsou určené pro jednovrstvé obvodové nosné i výplňové zdivo. Základním materiálem pro výrobu dílců je mezerovitý liaporbeton, k němuž se přidává vložka z tvrzeného samozhášivého polystyrenu (styroporu). Spojením uvedených „ingrediencí“ vznikl lehký sendvičový blok, určený pro jednovrstvé obvodové nosné i výplňové zdivo tl. 300 mm.

Zdroj foto: iStock, archiv

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *