Říká se, že vybrat opravdu ideální pozemek je nemožné. Pokud se o to chcete přesto pokusit, hledejte v ekologicky čistých lokalitách. Měl by to být nejlépe obdélník, jehož delší osa se nachází ve směru sever–jih nebo jihovýchod– severozápad na rovině či v mírném svahu. 

Musí mít samozřejmě přístupové cesty, architekti preferují příjezd na pozemek od severu, kde bude i dům s garáží a malým dvorkem. Obytné části domu by měly být orientované do větší části zahrady na jih a jihovýchod v pořadí dům, terasa, koupací jezírko, rekreační trávník. Na hranicích kolem zahrady volí zahradní architekti okrasné výsadby, které nejen chrání, ale vytvoří také zajímavou pohledovou kulisu. Využívá se i takzvaný princip „vypůjčené krajiny“, kde se výhled na krásnou scenérii či vzdálené vrcholky zahrnuje do celkového plánu zahrady. 

Výhody „obtížného“ pozemku 

Ale velký potenciál pak může mít i pozemek s „defektem“. Za spolupráce se zahradním architektem se z něj může stát dokonalá zelená oáza. V současné době vítězí v této kategorii zejména pozemky ve svahu. Nabízí se totiž celá řada osvědčených technických řešení k jejich kultivaci. Terasování je vhodné nejenom k pěstování rostlin, ale také k dokonalému posezení s vyhlídkou.

Stále častěji se používají gabiony (drátěné boxy plněné kamením), které se kombinují se dřevem a jsou popnuté rostlinami. Nádherné jsou i suché zídky vyskládané z kamene bez použití spojovacího materiálu. Spáry ve zdi se následně osázejí rostlinami a pozemek je pak vskutku originální. Řešením mohou být samozřejmě i typizované svahovky či komplexní technologie pro řešení svahů. Staré trámy pak lze využít třeba i na vytvoření schodiště nebo jako zahradní doplňky. Zatravnění ochrání před erozí, sází se především keře a půdopokryvné byliny, které svah zpevní svými kořeny. 

Nejčastější chyby 

„Opravdové problémy vidím hlavně v umístění domu na pozemku, jeho orientaci a velikosti. Velké chyby se dělají ve výšce základové desky vzhledem k okolí a pozemku. Často je dům buďto,utopený‘ nebo naopak příliš vysoko. Obojí je velkou chybou, se kterou se pak zahradním architektům velmi špatně pracuje, a majiteli se pak i těžko žije. Další chybou je špatná kvalita prací, hlavně příprava půdy před založením zahrady. Vždy se vyplatí investovat do dobré půdy. Velká pozornost se musí věnovat i zdrojům a funkci závlahové vody,“ připomíná na závěr zahradní architekt. 

Na umístění domu na pozemku mají velký vliv tvar, velikost a orientace pozemku a také okolní zástavba a zeleň. Terasa může být spojena s domem, ale i se skleníkem či zimní zahradou.

Zdroj: Můj dům

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *